Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інтеграція України до ЄС.

Одним з пріоритетних напрямів у зовнішній політиці України є інтеграція до Європейського Союзу. Україна підтримує зовнішньоекономічні відносини з усіма членами ЄС (Додатки). У січні – червні 2004 р. експорт товарів України до країн ЄС становив 5076,8 млн дол. США, імпорт з країн ЄС – 4161,5 млн доларів. Порівняно із січнем – червнем 2003 р. експорт збільшився на 43,7 %, імпорт – на 32,5 %. Сальдо становило 915,3 млн дол. проти 393,4 млн дол. за січень – червень 2003 р.

У загальному обсязі експорту України частка ЄС становила 32,7 %, імпорту – 31,7 %. Головними партнерами, як в експорті, так і в імпорті товарів, були Німеччина, Італія та Польща.

Найбільші обсяги експорту енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки здійснювались до Італії, Німеччини, Польщі; чорних металів – до Італії, Німеччини, Нідерландів; елеістричних машин і устаткування – до Литви, Німеччини, Нідерландів; приладів і апаратів – до Німеччини, Литви, Австрії; механічного обладнання – до Німеччини, Іспанії, Угорщини. Основу товарного імпорту з країн ЄС становили механічне обладнання – 17,8 % , наземні транспортні засоби, крім залізничних -11,5, електричні машини та устаткування – 8,6, полімерні матеріали, пластмаси – 6,6, папір та картон – 4,8 %.

Найбільші імпортні надходження механічного обладнання здійснювались із Німеччини, Італії, Чеської Республіки; наземних транспортних засобів, крім залізничних – з Німеччини, Польщі, Франції; електричних машин та устаткування – з Німеччини, Швеції, Австрії; полімерних матеріалів, пластмас – із Німеччини, Італії та Польщі; паперу та картону – з Польщі, Фінляндії, Швеції.

Імпорт послуг до України збільшився на 32,8 млн дол. Головними партнерами, на які припадало більше половини обсягу експорту, були Сполучене Королівство, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Кіпр; імпорту – Сполучене Королівство, Німеччина, Австрія, Польща. Найбільшу частку в експорті послуг до Сполученого Королівства мали транспортні (85,5 %) послуги, імпорті – різні ділові, професійні та технічні (31,7 %), фінансові (14 %), транспортні (13,7 %), державні (19,1 %), послуги.

Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС на 01.07.2004 р. становив 4215,4 млн дол. США, або 57,5 % загального обсягу інвестицій в Україну. Головними країнами-інвесторами, на які припадає більш ніж три чверті загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 1077,0 млн дол. (25,6 % загального обсягу інвестицій з країн ЄС), Сполучене Королівство – 741,3 млн. дол. (17,6 %), Німеччина – 535,6 млн дол. (12,7 %), Нідерланди –508,7 млн дол. (12,1 %), Австрія – 303,6 млн дол. США (7,2 %).

Обсяг інвестицій з України в економіку країн ЄС на 1 липня 2004 р. становив 21,2 млн дол., або 12,8 % загального обсягу інвестицій з України. Найбільші обсягиінвестицій здійснено в Іспанію – 13,8 млн дол. (65,2 %загального обсягу інвестицій у країни ЄС), Кіпр – 1,9 млндол. (8,9 %) та Грецію – 1,6млн дол. США (7,4 %). Узв’язку з приєднанням до ЄС нових членів, розрахунокосновних показників торгівлі з країнами ЄС здійснюється по 25 країнах.

 

Рекомендована література до курсу.

Законодавчі і нормативні акти

1. Конституція України. 1996.

2. Бюджетний кодекс України. К, 2003.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відомство ВР, 1997 р. № 280.

4. Митний Кодекс України. Урядовий кур’єр, 2002, № 148.

5. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (кодифікований) // Діло. —1998.—№9.

6. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.

7. Закон України "Про аудиторську діяльність". // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.

8. Закон України "Про страхування". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 1996.—№ 18.

9. Закон України "Про лізинг". № 723/97-ВР. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 16.

10. Закон України "Про підприємства в Україні" (кодифікований) // Галицькі контракти. — 1998. — № 11.

11. Закон України "Про підприємництво" (кодифікований) // Діло. — 1998. — № 8.

12. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". // Відо­мості Верховної Ради України. — 1991. —№ 38.

13. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України". // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43.

14. Закон України "Про господарські товариства. //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49.

15. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Діло, 1998, № 1.

16. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Бухгалтерський облік і аудит, 1999, № 9.

17. Закон України "Про податок на додану вартість". // Відо­мості Верховної Ради України. — 1997. —№ 21.

18. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік» відповідно по 2006р. Голос України.

19. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня від 14.01. 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998.— № 23.

20. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР. //Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.

21. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". // Відомості Верховної Ради України. — 1997. № 37.

22. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. — 1995. — № 43.

23. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". Урядовий кур'єр. — 1998. — № 128.

Навчальні посібники

24. Андрущенко В.Л. Фінансова думка в ХХ столітті (Теоретична концепція і наукова проблематика державних фінансів). Львів, 2000.

25. Бедь В.В., Когут Ю.М. Фінанси. К. 2004.

26. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. —К.: Вища шк., 1997.

27. Василик О.Д. Теорія Фінансів. Підручник. К., 2000.

28. Д'яконова І.І. Податки та податкова політика України. — К.: Наукова думка, 1997.

29. Економічна енциклопедія. У трьох томах. К., 2000-2001.

30. Загородній A.I., Вознюк ГЛ., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — Львів: Центр Європи, 1997.

31. Зятківський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. Т., 2000.

32. Єпіфанов А.О., Сапо 1.В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова система України: Навч. по­сібник. — К.: Наукова думка, 1999.

33. Кравченко В.1. Місцеві фінанси України. К., 2007.

34. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). К., 2000.

35. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика). Тернопіль, 2007.

36. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови і можливості поєднання. Т., 2000.

37. Податкова система України. / Під ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 2004.

38. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія. К.2001р.

39. Сало В.1. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. — К.: Наукова думка, 2005.

40. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. —К.: НІОС, 1998.

41. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит, К., 1998.

42. Фінанси: вишкіл студії ( за редакц. д.е.н., проф. Юрія С.І. / Тернопіль,2002.

43. Фондовий ринок України: Навч. посібник. / Авт. кол. під. кер. В.В. Сокольського. — К.: УФЕ, Скарбниця, 2004.

44. Фінанси (теоретичні основи). За ред. М.В.Грідчіної. В.Б.Захожая. К., МАУП, 2006.

45. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник. К., 2000.

Додаткова література

46. Періодичні видання: журнал «Фінанси», «Економіка України», газети «Голос України», «Урядовий кур’єр».

 

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. Аграрні закони України
 4. Агропромислова інтеграція. Агропромисловий комплекс (АПК).
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 8. Адміністрація Президента України
 9. Адреси бібліотек України
 10. Акти Верховної Ради України
 11. Акти Кабінету Міністрів України
 12. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
Переглядів: 399

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості функціонування фінансової системи ЄС. | Поняття податкового менеджменту та його функції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.