Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Концептуалізація моделі Лоуренса та Лорша

Диференціація та інтеграція.

Переваги та недоліки децентралізації

Переваги Недоліки
1. Рішення приймаються швидко   2. Менеджери схильні до ініціативної поведінки 3. Активність менеджерів середньої ланки під час прийняття рішень підвищується 4. Відсутність необхідності в розробці детальних планів 1. Рішення можуть прийматися на основі неповної інформації 2. Іноді ініціатива затьмарює розум менеджера 3. Звуження кола інтересів та масштабності мислення менеджерів середньої ланки 4. Перешкода уніфікації правил та процедур

Важливе місце в проектуванні організації зай­має проблема встановлення необхідних відносин між частинами або підрозділами організації. Про­фесори Гарвардської школи бізнесу П.Лоуренс і Дж. Лорш на основі обстеження ряду підприємств дійшли висновку, що на відносини між підроз­ділами, поряд з іншими, впливають такі чинни­ки, як ступінь відмінності між підрозділами (ди­ференціація) і ступінь необхідного співробітниц­тва підрозділів (інтеграція). Цей підхід до проек­тування організації, нерідко названий теорією ди­ференціації та інтеграції, є частиною більш за­гальної теорії ситуаційного підходу до керуван­ня організацією. Диференціація означає розподіл в організації робіт між її частинами або підроз­ділами таким чином, щоб кожна з робіт одержа­ла визначений ступінь завершеності в рамках да­ного підрозділу.

Диференціація - це виділення частин в органі­зації, кожна з яких пропонує щось у відповідь на попит, запропонований зовнішнім середовищем і, зокрема, його інститутами, що знаходяться в без­посередньому зіткненні з організацією.

Рис. 4.19. ілюструє ідею того, як окремі части­ни або підрозділи організації мають справу з різно­манітними аспектами загального поза організаційного оточення.

Для визначення ступеня диференціації в орга­нізації Лоуренс і Лорш запропонували використовувати чотири параметри:

1. Визначеність щодо мети або задач. Чи є цілі ясними і чи легко їх виміряти, або вони двозначні і мають сильний якісний відтінок;

2. Структура. Чи є структура формальною із жорсткою політикою і процедурами, або вона вільна і гнучка із політикою, що орієнтується на поточний момент;

3. Рівень взаємодії. Чи здійснюються значні міжособисті і міжгрупові зв'язки і кооперація або ні;

4. Тимчасові межі зворотного зв'язку. Чи одержують люди інформацію про результати ро­боти через короткі або тривалі інтервали.

Розмірність показаних чотирьох змінних дифе­ренціації розкриває ступінь розходження між підрозділами (табл.).

 

 


Читайте також:

 1. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 2. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 3. Аналітичний підбір математичної моделі.
 4. Бізнес-моделювання в системі управління розвитком підприємства. Поняття та етапи формування бізнес-моделі
 5. Вибір підходу до процесу соціальної роботи зале­жить від теоретичної моделі, якої дотримуються соці­альні працівники, обраної стратегії втручання і методу соціальної роботи.
 6. Види світогляду: міфологічний, релігійний та філософський (натуралістична, об’єктивно-ідеалістична, субєктивно-ідеалістичні і матеріалістичні моделі).
 7. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики
 8. Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків — перехід від загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки конкретних господарюючих суб'єктів.
 9. Відповідність рівнів стека TCP/IP семирівневої моделі ISO/OSI
 10. Графічні і графоаналітичні моделі
 11. Графічні та матричні моделі.
 12. Деякі варіанти моделі Рамсея
Переглядів: 561

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Переваги та недоліки централізації | Диференціація між підрозділами за чотирма змінними

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.