Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Формули

Форматування даних

 

Форматування даних.Числа в клітинку вводять звичайним способом, але на екрані вони можуть бути відображені незвично: число може виглядати як заокруглене, із символом

грошової одиниці ($, грн), з комами чи пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо.

Відображення даного залежить від формату його зобрання. Формати чисел у вибраних клітинках задають командою Формат => Клітинки => Вибирають закладку ЧИСЛО. Для роботи

І числами корисним є формат ЧИСЛОВИЙ, де можна задати кількість десяткових знаків після коми, розмежування тріад, вигляд від'ємних чисел. Є й інші формати: загальний, грошовий, фінан-

совий ,дата, час, процентний, дробовий, експоненціальний, текстовий, додатковий: поштовий індекс, номер телефону, табельний номер; усі формати (дає змогу користувачам вибрати чи створити і ’мя власних потреб спеціальний формат).

Наприклад, число 1230,5 у форматі користувача [Чорний]# #0,00грн;[Червоний]-# ##0,ООгрн буде зображене на екрані у грошовому форматі 1 230,50грн чорним кольором, а від'ємне таке число — червоним кольором. Перша половина формату при-значена для подання додатних чисел і нуля, а друга — від'ємних. Щоб специфічно відобразити число нуль, для нього записують третю частину формату.

Символ 0 у форматі — це вказівка відображати у відповідній позиції конкретну цифру або нуль, символ # — лише значущі цифри, пропуск забезпечує відокремлення груп цифр (зазвичай тріад). Назву грошової одиниці (грн, $ тощо) прийнято описувати у форматі, а не вводити в клітинки разом із числовими значен­нями.

 

 

Формули.Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок (над даними) згідно з умовою конкретної задачі. Вони мають символ = на початку, наприклад, =В2*С2. Після введення формули у клітинці відображається результат обчислень, а формулу можна побачити лише у рядку формул.

Щоб побачити всі формули у таблиці, треба задати режим відо­браження формул у клітинках. Це роблять у діалоговому вікні Параметри так: Сервіс => Параметри =>Закладка Вигляд => формули =>ОК. Щоб знову побачити результати обчислень, потрібно скасувати режим відображення формул.

Якщо замість результатів отримали ######, то це означає, що велике число в клітинці не поміщається, отже, стовпець треба зробити ширшим, перетягнувши межу в заголовку стовпця.

Рядок формул можна (але не варто) використовувати для введення не лише формул, але й даних у клітинку.У цьому випадку текстові дані слід брати у подвійні лапки, наприклад ="Таблиця 1".

Обчислення в таблиці виконуються автоматично. Це означає, що зміна будь-якого вхідного даного одразу ж веце до переобчислень усієї таблиці й отримання нових результатів (яким задано режим Автоматично на закладці Обчислення діалогового вікна Параметри). Режим Автоматично можна вимкнути і скористатися ручним переобчисленням за допомогою клавіші F9.

Розглянемо такі два типові повідомлення про помилки:

1) #ЗНАЧ! — користувач намагається виконати недопустиме операцію, наприклад, від текстового даного відняти числове;

2) #ІМ'Я? — неправильна адреса клітинки (в адресіАІ літера «А» українська, а має бути англійська тощо).

6. Копіювання формул

Копіювання формул. В ЕТ є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку зокрема), що прискорює розв'язування задач.

Під час копіювання формули відбуваються такі дії:

♦ формула вводиться в інші клітинки автоматичво;

♦ формула автоматично модифікується — змінюються відносні адреси, на які є посилання у формулі.

Адреси клітинок вигляду ВЗ чи СЗ називають відносними. Наприклад, під час копіювання формули = ВЗ*СЗ з третього рядка у четвертий формула в четвертому рядку набуде вигляду = В4*С4.

Копіювання виконують методом перетягування маркера клі­тинки у потрібному напрямку. Це інакше називають автозапов-ненням таблиці.

Копіювати можна не тільки формули, а й текст і числа.

Якщо клітинка містить текст з цифрами чи ціле число, то перетягування маркера за допомогою правої клавіші інші і ви­конання команди. Заповнити веде до модифікації числа— збіль­шення на одиницю, якщо перетягування відбувається вниз чи вправо, і зменшення на одиницю, якщо перетягування відбуває­ться вгору чи вліво.

Копіювання формул і автоматичне переобчилення у таблиці це два головні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.

7. Форматування таблиці

Форматування таблиці. Надання таблиці бажаного виг­ляду називають форматуванням. Ширину стовпців та висоту рядків можна змінювати шляхом перетягування їхніх меж у
зонах з назвами стовпців і рядків. Вибрані клітинки можна зама­льовувати різними кольорами, обводити рамками, змінювати стиль і колір шрифту засобами головного меню, панелі інстру­ментів чи контекстного меню.

Зазвичай таблиця на екрані має сітку, якщо увімкнуто режим відображення сітки, однак під час друкування на папері вона не відображається. Щоб таблиця була відповідним чином розграфлена на папері, треба задати потрібні параметри на закладці Межі діалогового вікна Формат клітинок: Формат => Клітинки => Межі або, що зручніше, скористатися відповідними кнопками на панелі форматування.

Розглянемо інші закладки вікна Формат клітинок.

На закладці Вирівнювання задають спосіб написання тексту в клітинці (горизонтально, вертикально, під кутом) і режим пере­несення тексту по словах, коли потрібно, щоб великий текст був у вузькій клітинці.

На закладці Вигляд можна задати колір клітинок і узор.


Читайте також:

 1. Безпосереднє обчислення з використанням формули Ньютона-Лейбніца.
 2. Введення формули в комірку.
 3. Виведення формул для знаходження площі паралелограма, трикутника, трапеції. Формули для знаходження площ поверхонь просторових геометричних фігур.
 4. Вітальні формули
 5. Електронні формули
 6. Загальні хімічні формули
 7. Із формули (5.4) випливає, що амплітуда результуючого коливання визначається не тільки амплітудами коливань, що додаються, а й змінюється залежно від різниці їхніх початкових фаз.
 8. Ймовірність гіпотез. Формули Байєса
 9. Лекція 3 Формула повної ймовірності. Формули Байєса
 10. Моделі молекул і стереохімічні формули.
 11. Основні поняття, визначення, формули.
 12. Основні формули
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНТРОЛЬНА РОБОТА | ЛЕКЦИЯ 27

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.