Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вплив атмосферних забруднювачів на рослини.

V

Азот.

Азот є важливим біогенним елементом. Він входить до складу протоплазми, є джерелом утворення рослинних білків.

Вільний азот постійно проникає в атмосферу з літосфери, а також з ґрунту і підґрунтя при розкладі азотисто і азотистокислих солей, денітрифікуючими бактеріями.

Поряд з денітрифікуючими бактеріями, що виділяють вільний азот, існують організми, що зв’язують вільний азот повітря в складні азотисті сполуки (процес нітрифікації) і цим підвищують родючість ґрунту. Це бульбочкові бактерії, а також аеробний азотобактер, та анаеробний – клострідіум, багато інших мікроорганізмів також фіксують азот, але не так інтенсивно.

Також вище вказані мікроорганізми відіграють головну роль в кругообігу азоту у воді. Зараз доведено, що зв’язують вільний азот і накопичують його у ґрунті і автотрофні ціанеї. Така форма азоту як аміак утворюється як продукт розкладу азотистих органічних сполук за участю мікроорганізмів, а також при окисленні вільного азоту в присутності води.

Таким чином, в природі постійно ідуть реакції виділення вільного азоту і зв’язування його в різноманітні сполуки.

Кисневі сполуки азоту є одним з найголовніших джерел живлення рослин, при збільшенні їх кількості відповідно збільшується органічна маса рослин, при зниженні зменшується. Після відмирання органів рослин та їх мінералізації, кисневі сполуки азоту, що накопичуються в тілі організму, розкладаються з виділенням вільного азоту, або мінералізуються за участю певних мікроорганізмів у нітрати і аміачні солі, які є незамінними джерелами живлення рослин.

Фізичні ознаки повітря впливають на рослини досить різноманітно. Так, щільність (густина повітря) та його барометричний тип впливають на інші екологічні фактори, а , отже, побічно впливають на стан живих організмів. З підняттям у висоту густина повітря зменшується, тиск знижується в такому повітрі міститься менше пилу, воно чистіше, збільшується інтенсивність світла, але знижується температура.

Вітер справляє як позитивний, так і негативний вплив на рослини і рослинність. Вітри, що дмуть з моря постійно, сприяють збільшенню кількості опадів, а ті, що дмуть з глибини континенту, навпаки, висушують повітря. Якщо вітер дме в одному напрямку постійно(в горах, на узбережжі морів і океанів), то формуються прапороподібні крони дерев. Під впливом вітру дерева набувають спотвореного вигляду, 0зігнуті або пригнуті до землі, формуються також дерева-подушки та сланкі форми дерев. Високі посіви злаків полягають.

Помірний вітер сприяє запиленню спор, насіння, плодів.

Забруднення атмосфери є досить великою екологічною проблемою. Особливо небезпечними є техногенні джерела забруднення: викиди транспорту, промислових об’єктів, ТЄС. В регіонах з високою концентрацією вище вказаних об’єктів повітря особливо забруднене. Ці забруднення є небезпечними для життя людини, тварин, рослин.

Дуже шкідливими для всього живого є опади, забруднені радіоактивними речовинами. Рослинність здатна затримувати пил та поглинати гази з забрудненого повітря до певної межі. Надмірна кількість цих інгредієнтів у повітрі призводить на початку до пригнічення рослин, а потім і до загибелі їх. Нині встановлено, що найшкідливішими для рослин є двоокис сірки. Проникаючи в клітини, клітини листка, сірчаний газ розчиняється у воді і перетворюється на сульфатну кислоту, яка накопичується в клітинному соці, що призводить до підвищення окиснення вмісту клітин. В окисленні клітинного соку, крім сірчаного газу беруть участь хлор, сірчистий газ, окиси азоту. В результаті гальмується або припиняється фотосинтез, що призводить до затримки росту, а потім і до загибелі рослин.

Рослини мають різну газочутливість та газостійкість.

Газочутливість визначається ступенем та швидкістю прояву в рослин ознак пошкодженості їх токсичними газами.

Під газо чутливістю розуміють здатність рослин витримувати значні концентрації токсичних газів, зберігаючи при цьому свою життєвість та декоративність.

За даними багатьох дослідників, внесення нітратних форм, азотистих добрив підвищує газостійкість рослин. Особливо чутливі до сірчистого газу та інших токсичних газів лишайники, мохи і ще деякі інші епіфіти.

Трав’янисті рослин, як правило, більш стійкі до димових газів, ніж деревні.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 3. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 4. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 5. Активний вплив на проблему
 6. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 7. Аналіз впливу постачальників
 8. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
 9. Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.
 10. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику.
 11. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 12. Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Повітря як екологічний фактор. Газовий склад та фізичні ознаки повітря і їх вплив на рослини. | Теплові пояси та групи рослин за вимогами до тепла

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.