Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Частотні критерії стійкості

Один з частотних критеріїв був запропонований в 1932 р. американським фізиком Х.Найквістом, який досліджував властивості електронних підсилювачів із зворотніми зв’язками. Цей критерій потім став одним з найбільш уживаних при дослідженнях стійкості автоматичних систем.

На відміну від інших критеріїв, заснованих на аналізі характеристичного рівняння системи, цей критерій використовує амплітудно-фазову характеристику розімкненої системи , тобто послідовне з’єднання (добуток) відповідних характеристик і передаточних функцій автоматичного регулятора і об’єкта по каналу керування. Саме це забезпечує наочність та зручність використання критерія, можна застосовувати експериментальні динамічні характеристики об’єкта. Цей критерій особливо зручний для одноконтурних систем, які можна представити у вигляді типових ланок.

Основне застосування критерія Найквіста відноситься до систем, які є стійкими в розімкненому стані, що виконується в більшості випадків для технологічних об’єктів. Для цього випадку критерій Найквіста формулюється так: автоматична система керування стійка, якщо амплітудно-фазова характеристика розімкненої системи не охоплює точку з координатами (-1; j0) (рис.4.3).

 
 
Im

ω=0
ω=

 


 

 


Рис.4.3. Амплітудно-фазові характеристики розімкненої системи (статичної)

 

Годограф 1 відповідає стійкій системі, 3 – нестійкій, 2 – на межі стійкості. Цей випадок справедливий для статичних систем. Для астатичних систем відповідні характеристики наведені на рис.4.4.

Im

 
 

-1; j0
Re

 

 


ω=0

 

Рис.4.4. Амплітудно-фазові характеристики розімкненої системи (астатичної)

При подальшому аналізі використовуються такі значення частоти:

- частота зрізу, коли А(ω) (модуль ;

- частота, при якій фазовий зсув .

Тоді умова знаходження системи на межі стійкості буде:

(4.24)

Якщо проаналізувати проходження гармонійного сигнала через систему, то роль особливої точки (-1; j0) полягає в тому, що:

- вона відповідає претворенню від’ємного зворотнього зв’язку в додатній;

- вона є межею між режимами підсилення і ослаблення зовнішнього сигналу системою.

Може бути випадок, коли системи є нестійкою, в розімкненому стані. Тоді критерій Найквіста формулюється так: АСР буде стійкою, коли охоплює /2 разів точку з координатами (-1; j0), - число правих коренів характеристичного рівняння розімкненої системи.

Критерій Найквіста зручно використовувати для аналіза систем, які мають в своїй структурі ланки запізнювання. В цьому випадку АФХ розімкненої системи можна подати у вигляді:

, (4.25)

де: - АФХ основних елементів системи;

- АФХ ланки запізнювання.

Наявність ланки запізнювання погіршує, як правило, стійкість і існує критичне запізнювання, при якому система виходить на межу стійкості - .

Частотний критерій стійкості А.В.Михайлова (1936 р.) заснований на аналізі характеристичного полінома системи, в який підставляється :

(4.26)

Вираз (4.26) можна подати у вигляді суми дійсної та уявної частини:

, (4.27)

де: - дійсна частина, складена з членів з парними степенями ;

- уявна частина, яка утримує члени з непарними степенями .

Кожному фіксованому значенню відповідає комплексне число, яке можна зобразити вектором на комплексній площині. При змінюванні від 0 до цей вектор описує криву, яка називається годограф Михайлова. За видом годографа можна оцінювати стійкість системи. При функція , що випливає з виразу (4.26), а при функція необмежено зростає, але проходить різну кількість квадрантів в залежності від порядка системи.

Критерій стійкості Михайлова формулюється так: автоматична система керування, якій відповідає рівняння (4.26), стійка, якщо при змінюванні від 0 до годограф огинає проти годинникової стрілки початок координат та проходить n квадрантів (n – порядок системи). Якщо система знаходиться на межі стійкості, то годограф проходить через початок координат (це відповідає наявності пари спряжених коренів).

 
 
Im

ω=0

 


 

Рис.4.5. Годограф Михайлова

 

На рис.4.5 годограф 1 відповідає стійкій системі (n=4), 2 – на межі стійкості, 3 – нестійкій. При практичному використанні годографа Михайлова спочатку знаходять точки перетину його з координатними осями: при знаходять частоту, коли пересікається з уявною віссю і підставляють її значення у вираз для . Коли знайдено умови, за яких перетинає осі координат, тобто знайдено нулі і , то повністю годограф будувати не потрібно: стійкість має місце, якщо нулі та чергуються з ростом , починаючи з , тобто , а .

Якщо систему можна розбити на ланки, то годограф можна отримати за правилами перемноження векторів.

Для оцінки стійкості системи можна використовувати також логарифмічні частотні характеристики. Це засновано на висновках, які випливають з критерія стійкості Найквіста: система буде стійкою тоді, коли при досягненні фазовою частотною характеристикою значення

-1800 логарифмічна частотна характеристика буде від’ємною (криві 1, рис.4.6). Це значить, що АФХ розімкненої системи не охоплює точку

(-1; j0). Кривим 3 рис.4.6 відповідає нестійка система, 2 – на межі стійкості.

 

 

 

 


Рис.4.6. Логарифмічні частотні характеристики статичної системи


Читайте також:

 1. Абсолютні показники фінансової стійкості
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 3. Алгебраїчні критерії стійкості
 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 9. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 10. Аналіз фінансової стійкості.
 11. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 12. Види критеріїв оптимальності
Переглядів: 1507

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгебраїчні критерії стійкості | Область стійкості. Запас стійкості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.