Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Соціально-педагогічні технології сімейного консультування.

Консультативна робота індивідуальними і груповими методами.

Консультації можуть бути індивідуальними та груповими (розмір групи залежить від цілей консультацій і організаційних можливостей, але бажано, аби не перевищував 30 осіб).

Груповою консультацією є будь-яка форма з надання соціально-педагогічної допомоги в умовах взаємодії консультанта з цілою групою. Такі консультації традиційно використовуються в школах зі школярами або зі студентами у навчальних закладах різного типу та у діяльності соціальних служб.

Групова консультація має свої суттєві переваги. Вона дозволяє економити час консультанта в тих видах діяльності, які не вимагають обов’язкової індивідуальної роботи (наприклад, збір окремих даних про консультованих, деякі види діагностики або надання загальної інформації щодо вирішення індивідуальних проблем клієнтів.

Разом з тим групова форма консультації ставить чіткі вимоги до консультанта: він повинен мати навики роботи з групою, розвинені ораторські здібності, вміти донести інформацію та зацікавити слухачів, відчувати настрій аудиторії, підтримувати інтерес слухачів. Групи можуть включати: навчальний клас або академічну групу, якщо ініціатором ведення консультації є школа, училище, коледж, університет чи інший навчальний заклад.

Індивідуальна консультація як процес активної взаємодії консультування є надання допомоги клієнту в розв’язанні його соціальних проблем і в налагодженні міжособистісних стосунків з оточуючими.

У ході індивідуального консультування людина одержує можливість ширше глянути на ситуацію, інакше оцінити свою роль у ній і відповідно до цього нового бачення змінити своє ставлення до того, що відбувається, свою поведінку.

При проведенні консультацій консультанту можуть знадобитися знання з вікової, педагогічної, соціальної психології, педагогіки, основ державної законодавчої бази.

 

а). Загальна характеристика консультування сім’ї.

Одним із важливих напрямків роботи соціального педагога (працівника центру соціальних служб для молоді, шкільного соціального педагога, класного керівника, який теж виконує ці функції) є консультування сім’ї. Воно вкрай необхідне в таких видах роботи, як:

а) обслуговування сім'ї (коли розв’язуються поточні проблеми благополучної сім’ї);

б) супровід (коли розв’язуються складні проблеми неблагополучної чи прийомної сім’ї, коли сім’я вчиться долати труднощі, які сама не в змозі подолати);

в) реабілітація (коли сім’я, яка знаходиться в кризі з приводу різних причин, не в змозі адекватно оцінити свої проблеми, її необхідно «наштовхнути» на шляхи розв’язання проблеми);

г) профілактика сімейних негараздів, негативних явищ, неблагополуччя (коли сім’я є благополучною, але не готується до виконання завдань наступного етапу свого розвитку, та не передбачає виникнення можливих проблем).

Оскільки соціальний педагог спрямовує свою діяльність на «педагогізації» сім’ї, то педагогічне консультування підпорядковане цій меті разом із сімейною просвітою.

Виділяють такі типи соціально-педагогічного консультування сім'ї:

1) Конкретне: окремої особистості, сім'ї, групи з проблем їх соціального функціонування, особистісного зростання та ін. Консультант спонукає людину до самостійних дій у розв’язанні її проблем, здійснення вибору можливих варіантів дій, оцінки наслідків цих варіантів;

2) Програмне консультування – це двобічний процес розв’язання проблем з метою аналізу і поліпшення діяльності установи, організації через надання окремим особам соціальних послуг;

3) Поєднання перших двох типів у конкретних випадках. Отже, ці моделі характеризують консультування як процес, спрямований на зміни на краще в сім’ї, на її благополуччя за допомогою та участю як соціального педагога, працівника, так і членів сім’ї через спілкування. Таким чином, можна стверджувати, що консультант є фасилітатором: тобто людиною, яка розвиває, допомагає, стимулює, створює умови для найповнішої реалізації особистості клієнта, опосередковано впливаючи власними особистісними якостями.

Специфіка спілкування в процесі діяльності, – за Л.В.Барановською, – полягає в створенні можливості організації та координації діяльності її окремих учасників. У спілкуванні відбувається збагачення діяльності. Розвиваються й утворюються нові зв’язки та стосунки між людьми. Основною ж характеристикою спілкування в залежності від розгляду його зв’язку з діяльністю є те, що спілкування – це суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Все це означає діалогічність, рівноправність стосунків консультанта та клієнта, умову успішного розв’язання проблем клієнта на основі організаційної та інформаційної функції спілкування. Консультування може здійснюватися як з усією сім’єю, так і з окремими її членами, на різних етапах розвитку сім’ї, з урахуванням особливостей розв’язання сім’єю завдань попередніх етапів, досвіду членів сім’ї, позиції соціального педагога. Таким чином, консультування – це взаємодія учасників цього процесу, яка відбувається за їх згодою, на основі позитивної мотивації її учасників, усвідомленої мети розв’язання проблем сім’ї та її членів. Виходячи з цього, консультування є процес, тривалий за часом, має етапи; мету для кожного з учасників, способи (методи) і форму взаємодії (консультування), засоби та умови успішного здійснення. Все це дозволяє визначити соціально-педагогічного консультування сім'ї як взаємодію у спілкуванні соціального педагога і сім’ї, спрямовану на допомогу сім’ї в реалізації її прав та прав членів сім’ї в родині. Тому консультування передбачає здійснення, в залежності від проблем в сім’ї та обставин, умов її життя, виконання педагогом діагностичної, соціально-терапевтичної, профілактичної, корекційно-реабілітаційної, прогностичної функцій через організацію спілкування з сім’єю. Змістом консультування є суб’єктивні проблеми сім’ї та її членів відповідно до об’єктивних проблем розвитку сім’ї за етапами, реалізації особистості в стосунках «батьки-діти», «діти-діти», «батько-мати», «чоловік-дружина», «сім’я-суспільство».

 

б). Зміст консультування на кожному з етапів розвитку сім'ї.

Підготовка молоді до сімейного життя: формування позитивного іміджу сімейного способу життя разом з підготовкою до виконання сімейних обов’язків, статеве виховання, моральне і правове виховання через індивідуальні і групові консультації, круглі столи, вечори запитань і відповідей. Формування тендерної рівності, допомога в самореалізації, виборі професії, формуванню впевненості в собі.

Первинний шлюб. Формування і корекція моделі сімейного життя, допомога в адаптації молодого подружжя в сім’ї та суспільстві, набутті самостійності від батьківських сімей, у працевлаштуванні, професійному навчанні, виробленні правил сімейного життя, підготовці до відповідального батьківства, формування тендерної рівності в сім’ї як основи запобігання насильства і конфліктів у сім’ї, збереження почуттів. Права та обов’язки членів сім’ї, сім’ї у суспільстві.

Первинна сім’я. Консультації з вироблення моделі родинного виховання, догляду за дитиною батьком і матір’ю, самостійності від батьківських сімей, розподілу сімейних ролей і обов’язків, збереження подружніх почуттів, самореалізації кожного з батьків у сім’ї та на роботі. Допомога у формуванні батьківських почуттів, навичок, визначенні нахилів і інтересів дитини. Права і обов’язки батьків щодо дітей. Поради щодо виховання дитини, спілкування з нею, батьківської поведінки. Допомога у визначенні готовності дитини до школи і підготовки до школи. Сімейні свята, традиції, правила як основне запобігання конфліктів, розвиток сім’ї та її членів. Сімейне дозвілля.

Вторинна сім’я. Самореалізація чоловіка і дружини, самостійність дитини. Виховання дитини-підлітка. Спілкування з друзями дитини і з власними друзями. Особисте життя членів сім’ї. Сімейне дозвілля. Допомога дитині у професійній орієнтації, запобіганню конфліктів у школі і вдома. Авторитет і любов батьків та критичність, самостійність дитини. Збереження подружніх і батьківських почуттів через різні види діяльності (суспільно-корисної, творчої, самодіяльної, трудової тощо). Турбота про членів сім’ї, правила сімейного життя для всіх.

Вторинний шлюб. Спілкування дорослих дітей з батьками. Права та обов’язки батьків і дітей. Сімейне дозвілля. Спілкування з дітьми та онуками, невістками та зятями, з мікросередовищем. Допомога пенсіонерам у самореалізації в суспільно-корисній і творчій діяльності.

 

в). Методи консультування сім’ї.

Важливим у консультативній роботі з сім’єю є використання саме тих методів і форм, які є найбільш ефективними і продуктивними для сім’ї або проблеми, що потребує вирішення.

Методи консультування – це способи здійснення вербального спілкування клієнта і консультанта. Можна виділити такі методи консультування сім’ї:

Регламентування в роботі консультанта це застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування (час на роботу, на міркування, на зустріч). Це дисциплінує клієнта, організовує його роботу з консультантом.

Нормування – це встановлення нормативів, які є орієнтирами в роботі з сім’єю: цілі, діяльність щодо їх досягнення, угода, правила поведінки на консультаціях.

Інструктування – роз’яснення умов, обставин, перспектив роботи, наслідків проблеми, можливих труднощів, попередження можливих помилок.

Наслідування – це відображення дій і слів клієнта консультантом, так, щоб клієнт побачив себе з боку, проаналізував свої дії і слова, або копіювання клієнтом слів і дій консультанта як навчання діям щодо певної ситуації (як сказати «ні» дитині, чоловікові, як себе тримати, куди дивитись тощо).

Приклад – це показ дій інших людей у подібних обставинах. Показ може бути словесним, за допомогою аудіо та відео апаратури, але він супроводжується описом ситуації, якостей людини, її ресурсів і можливостей тощо.

Заохочення –це схвалення дій і міркувань клієнта з метою їх закріплення. Заохочення створюють ситуацію успіху, що збільшує позитивну мотивацію до роботи з консультантом. Заохочення може бути у вигляді прийомів розуміючого слухання, схвалення, постановки у приклад іншим членам родини, символу нагороди (квітка, зірка, прапорець).

Інформування – це передача інформації клієнту без оцінок її та клієнта, без урахування особливостей клієнта, але з урахуванням особливостей його проблеми. Інформування передбачає виділення головного, посилання на нормативні документи, авторитетних осіб, свідчення інших людей тощо.

Критика – це метод покарання, який застосовує консультант у роботі з клієнтом. Його особливостями є те, що підкреслюються, виділяються і осуджуються негативні риси, дії, слова клієнта у порівнянні з опорою на позитивне в людині, підказкою шляхів розв’язання проблеми.

Перегляд і аналіз відео та аудіо записів, творчих робіт, ситуацій клієнта здійснюються з метою вивчення його особливостей, умов його життєдіяльності, позитивного в ньому, ставлення його до інших людей. Передбачає перегляд матеріалів, виявлення в них головного, причинно-наслідкових зв’язків разом з клієнтом, який дивиться на себе «збоку» і менш емоційно аналізує проблему, усвідомлює її разом з консультантом.

Написання сценарію розв’язання проблем дія, яку виконує клієнт за завданням консультанта після усвідомлення проблеми. Сценарій передбачає поділ опису на доцільні дії, слова, які їх супроводжують і відповідають діям, невербальні засоби спілкування, які відповідають діям і словам у зазначених обставинах. Стратегію і тактику дій клієнт визначає з консультантом.

Рольові ігри–модель реальної ситуації в цікавій формі, яка передбачає завдання до її розв'язання, розподіл ролей учасників, план роботи з моделлю. Дії і слова, емоції учасники вигадують свої, керуючись стратегією і тактикою, які запропоновані в умовах гри. Доцільною є зміна ролі члена сім’ї у грі (батько став дитиною, дитина матір’ю, мати – батьком). Це дозволяє побачити членам сім’ї себе як у дзеркалі, примірити на себе свої вчинки і слова, відчути недоліки тієї ролі, яку вони грають. Гра повинна закінчуватися аналізом: що відчували, про що нове дізналися, чому навчалися, як краще було б розв’язати проблему, чому щось що було вдалим, які якості є необхідними для розв’язання проблеми, чому ще слід вчитися тощо.

Метод якісних (експертних) оцінок – метод, за яким знавець (знавці) по даному питанню дає якісні та кількісні оцінки варіантів рішень, що пропонуються. Застосовується і тоді, коли є необхідність з кількох запропонованих варіантів обрати оптимальний, враховуючи матеріальні й фінансові можливості, морально-правові та інші конкретні умови; визначити сформованість певних якостей особистості, цінності колективу тощо.

 


Читайте також:

 1. D і 3D технології креслення в AutoCAD
 2. OLAP-Технології
 3. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. PR-технології у виборчій кампанії.
 5. PR-технології.
 6. Web-технології
 7. Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.
 8. Вартість Internetу для підприємств-користувачів. Internet-технології та формування бізнес-фокусу споживача.
 9. Виборчі технології як найважливіша складова ПР
 10. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
 11. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 12. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і удосконалення технології
Переглядів: 2166

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діяльність соціальних служб з консультування. | Соціально-педагогічне консультування осіб з адиктивною поведінкою.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.