Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Освіта і цивілізаційні виклики сучасності: Болонський процесс.

Тема 14. Філософія освіти

Тема 13. Науково-технічний прогрес і майбутнє людства

Тема 12. Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку людства

Тема 11. Наука і техніка в постіндустріальному суспільстві

Тема 10. Науково-технічний досвід людства як предмет філософського осмислення

Тема 9. Образ науки у сучасній філософії науки

Тема 8 Філософії науки як напрямок сучасної філософії

Модуль II. Сучасні філософські проблеми науки, техніки і освіти

Тема 7. Методи дослідження соціальних проблем

(3 год.)

1. Особливості дослідження соціальних явищ. Соціальне і гуманітарне дослідження соціальних процесів.

2. Становлення і розвиток соціально-гуманітарних наук.

3. Принципи та концепції соціально-гуманітарного пізнання.

(2 год.)

1. Виникнення філософії науки. Позитивізм як філософія нового типу (Дж. Міль, О. Конт, Т. Спенсер).

2. Концепція наукового знания в неокантіанстві.

3. Феноменологічна програма дослідження науки.

(4 год.)

1. Концепція особистісного знання М. Полані.

2. К. Поппер: проблема зростання наукового знання.

3. Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса.

4. Епістемологічний анархізм П. Фейєрабенда.

5. К. Манхейм, М. Малкей: «Соціологія знання».

(3 год.)

1. Техніка як основний компонент матеріальної культури. Взаємозв'язок наукових і технічних знань.

2. Господарська діяльність людини, техніка й наукові знання у доіндустріальну епоху.

3. Промислова революція в Європі й виникнення нової науки.

(4 год.)

1.Новітня революція в природознавстві й становлення сучасного ідеалу науковості.

2.Сутність, значення й основні напрямки науково-технічної революції XX в.

3. Перспективи і суперечності розвитку сучасної науки і техніки.

(сам.)

1. Історія розвитку вичислювальної техніки і програмного забезпечення, інформаційних систем й АСУ.

2. Історія розвитку інформатики. Розвиток уявлень про інформацію. На шляху до інформаційного суспільства.

3. Історія розвитку штучного інтелекту.

(сам.)

1. Характер глобальних проблем, породжених науково-технічним прогресом та пошук шляхів їх вирішення.

2. Антропологічна криза, її сутність, причини і наслідки.

3. Наука як відповідь на людські потреби: життєві (вітальні); потреби безпеки; потреба в пізнанні й розумінні. Наука й моральність: етика науки.

 

(4 год.)

1. Освіта як феномен європейської культури.

3. Освітянські методології Болонського процесу й особливості їхнього впровадження в Україні.

 

Теми для рефератів з курсу «Філософія науки, техніки і освіти. Болонський процес»

1.Роль науки й техніки в житті суспільства.

2.Виникнення науки. Наука й міфологія.

3.Закони розвитку науки й техніки.

4.Родоначальники античної механіки.

5.Розвиток математики в античний період.

6.Розвиток астрономії в античний період.

7.Знання про природу й людину в античному світі (фізичні, хімічні й біологічні науки).

8.Найважливіші відкриття середньовіччя в галузі науки й техніки.

9.Алхімічний період в історії науки

10. Великі вчені Середньої Азії епохи середньовіччя.

11. Роджер Бекон - вчений-енциклопедист.

12. Розвиток науки й техніки в середньовічному Китаї.

13. Нова астрономія: Копернік і Галілей.

14. Природничо-наукові й інженерні праці Леонардо да Вінчі.

15. Зародження досвідного природознавства.

16. Найважливіші відкриття в природознавстві й техніку в XVI - XVII ст.

17. Розвиток математики в XVII ст.

18. Формування хімії як науки.

19. Виникнення й розвиток технічних наук.

20. Виникнення й розвиток теплоенергетики в XVII - XVII ст.

21. Вічні двигуни: історія проблеми.

22. Виникнення й розвиток науки про електрику й магнетизм.

23. Виникнення технології як науки.

24. Розвиток харчової біотехнології від античності до кінця XIX ст.

25. Виникнення й розвиток парового транспорту.

26. Відкриття закону збереження й перетворення енергії.

27. Еволюція сільськогосподарської техніки в XVIII - XIX ст.

28. Еволюція вимірювальних приладів і інструментів в XVIII - XIX ст.

29. Роль автоматизації в промисловій революції кінця XVIII - початку XIX ст.

30. Розвиток машинобудування в XIX ст.

31. Систематизація біологічних знань в XIX ст.

32. Жінки в історії науки й техніки

33. Історія науки й техніки в художній літературі.

34. Найбільш важливі відкриття сучасної фізики і їхнє прикладне значення.

35. Найбільш важливі відкриття сучасної хімії і їхнє прикладне значення.

36. Найбільш важливі відкриття сучасної біології і їхнє прикладне значення.

37. Нерозривна єдність фізики, хімії й біології.

38. Еволюція методів і засобів експериментальних досліджень у природознавстві.

39. Взаємозв'язок науки й техніки.

40. Моделі розвитку науки й техніки.

41. Методи прогнозування еволюції техносфери.

42. Еволюція біосфери Землі.

43. Глобальні проблеми сучасності.

44. Динаміка споживання сировинних ресурсів і нові види сировини.

45. Динаміка споживання енергоресурсів і енергетика майбутнього.

46. Проблема походження життя в сучасному природознавстві.

47. Проблема будови матерії в сучасному природознавстві.

48. Властивості простору й часу в сучасному природознавстві.

49. Письменники-фантасти про можливі варіанти розвитку техносфери.

50. Нові види, форми й напрямки інженерної діяльності.

51. Філософські концепції майбутнього людської спільноти.

52. Виникнення і специфіка наукового ставлення до світу.

53. Поняття наукового і відмінність наукового від ненаукового.

54. Поняття наукової раціональності.

55. Моделі раціональності в історії й методології науки: індуктивістська (Жарнан, Хессе); дедуктивістська (Темпель); еволюціоністська; сітчаста (Лаудан); реалістична (Ньютон-Сміт).

56. Поняття системи. Характерні особливості системного методу дослідження.

57. Експеримент як спосіб вивчення явищ, його роль у доведенні і розвитку наукового знання.

58. Наука й історичний процес: непередбачуваність майбутнього; моделі природознавства й процеси в суспільстві.

59. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу.

60. Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх інтеграції.

61. Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкурентоспроможність і привабливість.

62. Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як напрям удосконалення якості освіти.

63. Академічна мобільність — якісне вимірювання Європейського освітнього простору: здобутки та ризики.

64. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу.

65. Безперервна освіта — стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем.

66. Університетська кооперація на базі комп’ютерно-телекомунікаційних технологій: нові шляхи європейського освітнього співробітництва.

67. Умови доступу та освітні послуги навчального закладу: світовий і вітчизняний досвід.

68. Напрями структурного реформування вищої освіти України (за вимогами Болонського процесу).

69. Характеристика системи вищої освіти України: традиція та інновації.

70. Інтеграція до світового освітнього простору: націоналізація та інтернаціоналізація освіти.

71. Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економічний і політичний аспекти.

72. Система перезарахування кредитів: європейський та український досвід.

73. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) в українській вищій школі.

74. Болонський процес і вища освіта України: інновації та традиції.

75. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і перспективи.


Читайте також:

 1. Аграрна освіта
 2. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19травня 2005 р.із підписанням декларації на Бергенській конференції.
 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 5. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.
 6. Болонський процесс як засіб інтеграції у вищу освіту європейських країн.
 7. Вимоги до особистості тренера: освіта, особистісні якості, рівень знань
 8. Виховання і освіта в країнах Стародавнього Сходу, Греції, Риму
 9. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 10. Вища освіта в Німеччині.
 11. Вища освіта великобританії
 12. Вища освіта Великобританії
Переглядів: 826

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 55. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.