Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення радіобіології як науки.

Зміст

Додаткова

Основна

Література

План.

 

1. Визначення радіобіології як науки.

2. Дві методології радіобіології

3. Коротка історія радіобіології

 

Самостійна робота:

1. Структура та основні напрямки сучасної радіобіології.

Підготувати реферати на теми: «Коротка історія радіобіології»

1. Д.М. Гродзинський. Радіобіологія. К.: Либідь, 2001. – 448с.

1. Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй Основи загальної екології. — К., 1993.

2. Хижняк М. І., Нагорни А. М. Здоров'я людини та екологія. — К., 1995.

3. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).// Освіта, 1993. – Грудень.

4. Анненков Б.Н., Юдинцева Е.Б. Основы сельскохозяйственной радиологии. – М.: Агропромиздат. 1991. – с. 130-141.

5. Бударков В.А. и др. Радиобиологический справочник. 1992. 336 с.

6. Гудков И.Н. и др. Практикум по сельскохозяйственной радиобиологии. – Киев: Изд-во УСХА. 1992. – с. 31-34.

7. Корзун В.Н., Недоуров С.Г. Радіація: захист населення. Київ: Наукова думка. 1995.

8. Методичні рекомендації з дозиметричного контролю. / АН УРСР. Мін. охорони здоров¢я УРСР: Здоров¢я. 1990. – 40 с.

9. Никберг И.И. Ионизирующая радиация и здоровье человека. – К.: Здоровье. 1989 – 160 с.

10. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. – М.: Энергоатомиздат. 1998. – 106 с.

11. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Київ. 1997.

12. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б.С. Пристер и др. – К.: Урожай. 1988. – с. 23-42.

 

 

«Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю».

(Іван Пулюй)

Радіобіологія це наука, що вивчає дію іонізуючих випромінювань на біологічні системи різних рівнів організації, в тому числі на живі організми та їх угруповання. Код науки по 4-х значній класифікації ЮНЕСКО (англ.) — 2418 (розділ — біологія). (лат. radio - випромінюю дав.-гр. βίοσ — життя, дав.-гр. λόγος — слово; наука).

Іонізуюча радіація - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. Система – це єдине ціле, що складається з окремих частин, які тісно взаємопов'язані між собою. Біологічна (жива) система - це структурне і функціональне об'єднання різних елементів. До біологічних систем належать клітина (вам відомо, що клітина може існувати самостійно як одноклітинний організм), організм, екосистема. Будь-яка жива система є відкритою, оскільки потребує надходження енергії з навколишнього середовища й виділення продуктів обміну. Для живих систем характерна саморегуляція, тобто підтримання сталого хімічного складу, структури, властивостей. Усі живі системи здатні до самовідтворення.

Фундаментальними завданнями, складовими предмет радіобіології, є:розтин загальних закономірностей біологічної відповіді на вплив іонізуючих випромінювань, у тому числі і пояснення радіобіологічного парадоксу управління радіобіологічних ефектів. Існують дві протилежні і однаково неправильні точки зору на опромінення і шкоду його для людини - радіоейфорія і радіофобія.

У відповідності з об'єктами радіобіологічних досліджень (рівнів організації живого) в радіобіології виділяють 3 розділу:Радіобіологія складних систем (екологічні системи, популяції, багатоклітинні організми, органи і тканини)Клітинна радіобіологія (клітини, клітинні органели, біологічні мембрани)Молекулярна радіобіологія (макромолекули, «малі молекули»). Важливою рисою радіобіологічних методів дослідження є кількісне зіставлення розглянутого ефекту з причини, яка його дозою випромінювання, її розподілом у часі і обсязі реагуючого об'єкта.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 10. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 11. Біостратиграфічні методи визначення віку порід
 12. Біуретовий метод визначення білків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Типи іонізуючого випромінювання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.