Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи соціологічних досліджень

Термін «метод» тлумачиться соціологічним словником як «спосіб теоретичного або емпіричного одержання інформації в процесі соціологічного дослідження» [6, с. 213]. Додамо тільки, що метод ще розуміють як основний теоретичний шлях дослідження.

Для чіткого з’ясування діапазону методів в соціології ми звернемося до схеми 10.2 (див.: далі).

Схема 10.2.

Основні методи соціологічних досліджень

 

 


Кожний з методів ми описуємо далі.

Опитування – це метод соціологічного дослідження, в якому отримується первинна інформація «шляхом постановки в усній чи письмовій формі питань до окремої людини або більш чи менш широкої групи людей» [6, с. 254].

Різновидами опитування можна вважати такі форми: інтерв’ю, експертна оцінка, тестування, бесіда.

Опитування, що проводиться в усній формі, називають інтерв’ювання. Той, хто бере інтерв’ю, називається інтерв’юер, а той, хто відповідає – респондент. Опитування, що проводиться у письмовій формі йменується анкетування. Останній засіб збору інформації є анонімним. Анкетування є найбільш розповсюджений спосіб отримання інформації у соціологічному дослідженні.

Існує ще й такий вид опитування, як експертне опитування, під час якого питання ставляться експертам, тобто спеціалістам з певних досліджуваних проблем суспільства.

Бесіда – це збирання потрібної інформації під час вільного (без певної жорсткої схеми-плану) ставлення питань та вислуховування думок респондента.

Тестування в соціології – це «наперед розроблений питальник, відповіді якого служать вихідним матеріалом емпіричного дослідження з виявлення впливу суб’єктивного чинника на ті чи інші соціальні явища та процеси…»; елементарним тестом є набір питань, «з яких респондент вибирає ті, з якими він погоджується чи не погоджується» [6, с. 391].

Експеримент в соціологічній науці – це метод, «який використовується для поглибленого аналітичного вивчення соціальної реальності шляхом збору інформації про чинники, які на неї впливають, про результати та наслідки такого впливу» [6, с. 106].

Аналіз документів – це «сукупність методологічних принципів, які застосовуються для одержання з документальних джерел соціологічної інформації, необхідної для вирішення дослідних завдань» [6, с. 10].

Спостереження – це метод в соціології, який передбачає збір первинної соціологічної інформації, і який «заснований на візуальному і слуховому сприйнятті процесів, явищ об’єкта, що вивчається, і значущих з точки зору мети дослідження і прямої їх реєстрації» [6, с. 371].

Фокус-групи (фокусне групове опитування) – «якісно-кількісний метод збирання соціологічної інформації» [6, с. 409], схожий з інтерв’ю.

Розробив цей метод Р. Мертон у праці «Фокусовані інтерв’ю» (1956). Пізніше таку розробку адаптував П. лазарсфельд та інші для маркетингових досліджень.

Виник метод фокус-груп у середині ХХ ст. у США. Його сутність зводиться до такого:

· заздалегідь задається тема бесіди та певне коло відкритих питань;

· стиль ведення схожий з вільною бесідою;

· тема дискусії, логіка та форма запитань (не більше десяти) фіксуються в інструкції ведучого;

· кожний учасник фокус-групи повинний мати не тільки можливість висловитися, але й можливість відпочити, спостерігати, міркувати;

· збирання інформації відбувається в процесі спостереження за обговоренням пропонованих питань, за невербальною поведінкою відповідаючи та тих, хто ставить питання;

· з однієї теми проводять три-чотири фокус-групи;

· у поєднанні з іншими методами фокус-група може виступати як пілотажне дослідження.

Існують також інші методи соціологічного дослідження, але використовуються вони не так часто і більше у професійній сфері вирішення наукових проблем.

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні методи управління
 8. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 9. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Аерометоди
 12. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Які причини виникнення конфлікту? | Конкретно-соціологічне дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.