Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


МЕГАЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

За кордоном масовий спорт в першу чергу є механізмом оздоровлення населення, досягнення самореалізації, самовираження і розвитку, а також засобом боротьби проти асоціальних явищ. Тому держави надають питанням розвитку масового спорту особливу значимість, ставлячи основною метою залучення населення до занять масовим спортом.

До проблем розвитку спорту як одного із основних засобів здорового способу життя, можна віднести:

- необхідність підвищення соціального статусу фізичної культури і спорту як однієї зі складових національної ідеї;

- ширше залучення до розвитку оздоровчого спорту коштів з позабюджетних джерел;

- формування громадської думки, яка б сприяла підвищенню відповідальності батьків за фізичне здоров’я дітей;

- сприяння впровадженню ефективних форм спортивного дозвілля, доступного для основної маси населення;

- здійснення моніторингу змін у сфері фізичної культури і спорту, які впливають на спосіб життя населення України.

 

 


[1] Иcтopия гocудаpcтва и пpава заpубeжныx cтpан: Ч.2 XVII-XX вeк / Пoд oбщ. peд. O. А. Жидкoва, Н. А. Кpашeнинникoвoй. - М. : НOPМА-ИНФPА, 1998. - c. 432-433

[2] Кpитepiї та ваpiанти клаcифiкацiї культуpнoї пoлiтики / http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=22&c=558

[3] Глoбальна eкoнoмiка XXI cтoлiття: людcький вимip: мoнoгpафiя / [Д. Г. Лук’янeнкo, А. М. Пopучник, А. М. Кoлoт, Я. М. Cтoляpчук, А. В. Кудинoва, Є. Г. Панчeнкo] ; за заг. peд. Д. Г. Лук’янeнка, А. М. Пopучника ; М-вo ocвiти i науки Укpаїни, ДВНЗ "Київcький нац. eкoн. ун-т iм. В. Гeтьмана". - К. : КНEУ, 2008. – с. 321

[4] Иcтopия гocудаpcтва и пpава заpубeжныx cтpан: Ч.2 XVII-XX вeк / Пoд oбщ. peд. O. А. Жидкoва, Н. А. Кpашeнинникoвoй. - М. : НOPМА-ИНФPА, 1998. - c. 466-467

[5] Иcтopия гocудаpcтва и пpава заpубeжныx cтpан: Ч.2 XVII-XX вeк / Пoд oбщ. peд. O. А. Жидкoва, Н. А. Кpашeнинникoвoй. - М. : НOPМА-ИНФPА, 1998. - c. 445-446

[6] Eвpoпeйcкoe культуpнoe мнoгooбpазиe и cамoбытнocть / http://www.echr.ru/coe/activity/800_europeans_13.htm

[7] Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: зб. Матеріалів наук.-метод. конф. 2008 р. : У 2 т./ Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «КНЕУ [редкол: А.М. Колот та ін] – Олефін А.О. «Зростання ролі міжнародних освітніх проектів та наукових проектів у сучасній системі вищої освіти»-с.344-345 - К : КНЕУ. Т2.2008 р.- с. 592.

 

[8] Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: зб. Матеріалів наук.-метод. конф. 2008 р. : У 2 т./ Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «КНЕУ [редкол: А.М. Колот та ін] – Олефін А.О. «Зростання ролі міжнародних освітніх проектів та наукових проектів у сучасній системі вищої освіти»-с.344-345 - К : КНЕУ. Т2.2008 р.- с. 592.

 

[9] «Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України: навч. посібник О.В. Дзяд, О.М. Рудік; за загальною редакцією М. Байцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого: Міністерство освіти і науки України. Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпрпетровський національний університет ім. О.Гончара – К: Міленіум 2009 – 666с.

[10] «Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України: навч. посібник О.В. Дзяд, О.М. Рудік; за загальною редакцією М. Байцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого: Міністерство освіти і науки України. Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпрпетровський національний університет ім. О.Гончара – К: Міленіум 2009 – 666с.

[11] Освіта і управління «Вища освіта України – Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» – К: «Преса України», 2008 - №1- с.6-19.

 

 

У попередніх розділах підручника з’ясовувались загальні основи теорії ринкової економіки, а також система економічних відносин, які виникають між суб’єктами економіки на різних рівнях абстракції. Саме тому виділено мікроекономічний рівень наукового аналізу, що передбачає обгрунтування поведінки окремих економічних суб’єктів (підприємства, фірми) за умов динамічних змін в економіці, мезоекономічний рівень, який репрезентує особливості функціонування ринків факторів виробництва, окремих підсистем національної економіки або її галузей, а також макроекономічний рівень – рівень усієї національної економіки безвідносно до специфіки її окремих елементів. Однак, розуміння суті та закономірностей розвитку економічних явищ і процесів не може бути цілісним без здійснення мегаекономічного аналізу, тобто дослідження глобального економічного простору (економічної природи світового господарства) та місця тієї чи іншої країни в системі світогосподарських зв’язків. У зв’язку з цим, предмет даного розділу полягає у з’ясуванні суті світового господарства через призму його еволюції, міжнародної торгівлі та світового ринку, як передумов виникнення світового господарства, а також виникнення та особливостей функціонування міжнародної валютної системи, як однієї із форм прояву міжнародних економічних відносин.

 

ЛЕКЦІЯ № 12. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
•Економічна суть світового господарства та закономірності його становлення. Інтернаціоналізація економіки та міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція, її форми та етапи. •Оцінка результатів зовнішньоекономічної діяльності. Платіжний, торговельний баланси країни та їх структура. •Глобалізація світогосподарських зв’язків: поняття та форми прояву. Україна в системі глобалізованого світового господарства.

На початку ХХІ ст. світове співтовариство вийшло на новий історичний рубіж: економічний розвиток інтегрував економіки різних країн до глобальних масштабів. Складні потоки товарів, капіталів, технологій, підприємництва пов’язують їх життя і диктують спільні “правила гри”. У зв’язку з цим виникає питання: як і чому розвинулась така економічна взаємодія між країнами, яка все зближує їх і поглиблює залежність між ними?

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
Переглядів: 481

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.