Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основний обробіток грунту в полях прийнятих сівозмін.

Мал.3.2. Системи основного обробітку грунту в розсадниках

 

Обробіток грунту на незасмічених бур’янами старих перелогових та цілинних землях проводять, як правило, за системою чорного пару, або за іншою, придатною для конкретних грунтово-кліматичних умов системою основного обробітку грунту.

На землях, що вийшли з-під сільськогосподарського користування, з окультуреним верхнім шаром, грунт обробляють за зяблевою системою або системою зайнятого пара.

На бідних грунтах з достатнім зволоженнямбажаним є обробіток грунту за системою сидерального пару з вирощуванням на зелене добриво люпина однорічного у суміші з фацелією.

Застосування тих або інших систем основного обробітку грунту залежить від: - конкретних грунтово-кліматичних умов

- прийнятих сівозмін

- особливостей вирощування певного виду садивного матеріалу специфічних для кожної групи культур.

 

Зяблева система основного обробітку грунту має місце в розсадниках різних грунтово-кліматичних умов. Вона часто є складовою інших систем основного обробітку грунту і включає такі прийоми: лущення, осінню культурну оранку і ранньо-весняне боронування. Лущеннястворює сприятливі умови для проростання бур’янів. У розсадниках Полісся та Лісостепу лущення проводять на глибину 4-5 см, а Степу –8-12 см. Через 10-15 днів після появи сходів бур’янів проводять культурну оранку в посівному відділенні на глибину 20-35 см і 25-50 см в шкілках в залежності від грунтово-кліматичної зони.

Чорнопаровасистема обробітку грунту є ефективним засобом накопичення вологи, поліпшення фізичних властивостей грунту та боротьби з бур’янами. Найчастіше її застосовують на родючих грунтах у районах недостатнього і нестійкого зволоження з метою збереження вологи та знищення бур’янів на засмічених ділянках. Обробіток грунту за системою чорного пару починають восени прийомами зяблевої системи обробітку грунту. Навесні, з метою затримання вологи, проводять боронування грунту в двох напрямках Для утримання грунту в пухкому стані, накопичення вологи та очищення від бур’янів площу культивують з одночасним боронуванням упродовж літа З-4 рази. У районах з достатнім зволоженням першу культивацію проводять на глибину 5-7 см. Глибину наступних культивацій збільшують поступово, доводячи її в кінці літа до 10-12 см. У посушливих районах – навпаки: першу культивацію здійснюють на глибину 10-12 см, а потім її поступово зменшують і доводять до 5-7 см. Така послідовність проведення культивацій руйнує капіляри і дозволяє утворити мульчуючий шар, який захищає від висушування нижні горизонти грунту.

Восени, приблизно за 20 днів до висівання насіння або висаджування рослин, проводять глибоке розпушування грунту плугами без полиць (переорювання пару) з одночасним боронуванням. Безпосередньо перед сіянням грунт культивують на глибину загортання насіння та боронують.

У посушливих районах обробіток грунту за системою чорного пару доцільно поєднувати із заходами снігозатримання та осіннього волого-зарядкового поливу.

Ранньопаровусистему основного обробітку грунту застосовують, головним чином, у районах з достатнім зволоженням, а також на полях, де садивний матеріал викопують весною. Вона передбачає весняну оранку грунту одразу ж після викопування садивного матеріалу та прийоми чорного пару упродовж літа і осені.

Зайнятопарову систему обробітку грунту, окрім районів з достатнім зволоженням і родючими ґрунтами, застосовують у зрошуваних розсадниках. Вона включає: агротехнічні прийоми зяблевої системи; сіяннясільськогосподарських культур з коротким вегетаційним періодом, які здатні засвоювати атмосферний азот (вико-вівсяна суміш, зернобобові, конюшина, люцерна та ін.); збирання врожаю; оранку без обороту скиби; ранньовесняне боронування (закриття вологи). В подальшому грунт утримують в чистому від бур’янів та пухкому стані за допомогою своєчасної культивації та боронування. Вирощування вказаних сільськогосподарських культур проводять з метою поповнення запасів грунту азотом та для утворення міцної грудочковатої структури в орному шарі грунту.

У незрошуваних степових розсадниках після збирання врожаю сільськогосподарських культур грунт обробляють за системою чорного пару з урахуванням природних умов та прийнятої ротації.

Сидеральнопарову системузастосовують для обробітку грунту в зонах надмірного і достатнього зволоження на бідних азотом грунтах. Сидеральним називають такий пар, в якому вирощують культури, зелену масу яких заорюють з метою збагачення грунту органічними речовинами.

Норма висіву насіння люпина на 1 гектар становить 180-220 кг.

У межах однієї сівозміни залежно від поля застосовують кілька си­стем обробітку грунту. У сівозмінах з вирощуванням зеленого добрива це системи сидерального пару та зяблева, а у сівозмінах з попередником із зернобобових або трав – системи зайнятого пару та зяблева.

· Передпосівний та передсадивний обробіток грунту

До основних завдань передпосівного (передсадивного) обробітку грунту належать:

- недопущення ранньовесняного висушування обробленого грунту;

- знищення сходів бур’янів;

- створення належних умов для висіву насіння, садіння сіянців і саджанців та внесення передпосівного (передсадивного) добрива;

- формування оптимальних (водного, повітряного, поживного і теплового) режимів грунту з метою сприяння дружньому і швидкому проростанню насіння та високій приживлюваності сіянців і саджанців;

- створення умов для виконання подальших робіт з вирощування садивного матеріалу.

Системи передпосівного і передсадивного обробітку грунту розробляють з врахуванням грунтово-кліматичних умов, сезону і строків сіяння та садіння, особливостей способів висіву і садіння (грядкові, безгрядкові посіви, глибина загортання тощо).

Передпосівний (передсадивний) обробіток грунту може включати такі прийом.:

- весняне переорювання грунту плугами без полиць;

- культивацію;

- боронування;

- шлейфування;

- коткування;

- фрезерування;

- нарізання грядок;

- дезинфекцію (пропарювання грунту) та ін.

3. Техніка для різних відділень (відділів) розсадника. Види знарядь для виконання окремих операцій. Світові лідери виробництва техніки для обробітку грунту в розсадниках.

Знаряддя для окремих прийомів передпосівного (передсадивного) обробітку грунту :

- переорювання грунту плугами;

Основний обробіток ґрунту у посівному відділенні і в шкільному відділенні проводять плугами загального призначення ПЛН-4-35 (ПЛН-3-35 , ПЛН-5-35 ).

В шкілках використовують також плуг плантажний навісний ППН-40

(ППН -50).

При оранці не слід допускати виносу підзолистого горизонту на поверхню грунту.

Загалом існує біля 25 марок плугів вітчизняного виробництва, включаючи спеціалізовані (лісові дискові, чагарниково-болотні, для кам’янистих грунтів та ін.)

 

- культивація;

Культиватор садовий КГС-5 , культиватор універсальний навісний КУН-4

Водночас з розпушуванням ґрунту виконують підживлення рослин за допомогою культиваторів рослинопідживлювачами КРН-2,8А і КРСШ-2,8А та інших марок цієї групи культиваторів.

- боронування;

важкими та середніми зубовими боронами БЗТС-1,0; БЗСС-1,0;3БЗТУ-1,0

боронами дисковими БДН-3(дискова навісна), БДН-1,3А, БДТ-3 (важка),

- шлейфування;

шлейф-бороною ШБ-2,5

- коткування;

коткують котками 3КВГ-1,4 (водоналивний гладкий), 3ККШ-6,3 (кільчасто-шпоровий), СКГ-2 (водоналивний причіпний), КК-6А та ін.

- фрезерування;

фрезерування грунту проводять фрезами ФПШ-200 ( фреза ґрунтова)

ФЛУ-0,8 (фреза лісова універсальна), ФПШ-1,3 (фреза розсадникова), якою готують посівні стрічки та невисокі гряди;

- нарізання грядок;

високі гряди на перезволожених грунтах готують грядкоутворювачами УГН-4К, ГН-2 та ін.

 

Знаряддя для окремих видів робіт у відділеннях та відділах:

Посівне відділення


Читайте також:

 1. IV. Агротехніка квітково-декоративних рослин відкритого грунту.
 2. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 3. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 4. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 5. Анкета — основний інструмент дослідження
 6. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 7. Бюджет як основний фінансовий план держави
 8. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 9. Визначення найменшої польової вологоємності грунту
 10. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу
 11. Всесвітня митна організація— основний суб'єкт регулювання митно-тарифних відносин на мегарівні
 12. ГІГІЄНА ГРУНТУ ТА ОЧИЩЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Переглядів: 1634

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Системи основного обробітку грунту та вимоги до нього. | Викопування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.