Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція №7

Психологічні причини свідомого порушення правил безпеки

1. Економія сил - це потреба, яка спонукає до дії направленої на збереження енергетичних ресурсів організму (принцип “найменшої дії”).

2. Економія часу - це прагнення збільшити продуктивність праці при виконанні завдання й особистої вигоди, скоріше закінчити роботу (збільшення темпів роботи, скорочення об'єму чи пропуски окремих операцій, необхідні для забезпечення безпеки

3. Адаптація до небезпеки чи недооцінка небезпеки і її наслідків (звикає до небезпеки, не реагує на неї, втрачає пильність, розслаблюється, фізична й соціальна безкарність скоєних не правильних дій).

4. Самоствердження в очах колег, бажання подобатися оточуючим (ризикові дії –“ходіння по лезу ножа”).

5. Дотримуватися групових норм трудового колективу (порушення правил безпеки чи охорони праці заохочується мовчки чи вголос).

6. Орієнтація на ідеали (якщо порушник має привабливі риси характеру, він стає ідеалом для тих, хто не має певного досвіду).

7. Самоствердження у власних очах.

8. Переоцінка власного досвіду (“досвід дає право на порушення безпеки”).

9. Звичка працювати з порушеннями.

10. Схильність чи смак до ризику, як особиста характеристика (“ставка всього на карту”)

11. Надситуаційний ризик (безкорисний, спонтанний, ризик заради ризику, немотивований

12. Стресові стани (емоційний шок, переважають почутті, не розум).

Тема: «Бізнес - план»

План

1. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності

2. Правові основи розробки бізнес-плану. Комерційна таємниця

3. Фактори, цілі та завдання бізнес-плану

1). Адміністративно-командна система негативно впливала на процеси організації виробничої діяльності. Так зване „планування" як атрибут минулого вразило багато підприємницьких структур. Проте причина не лише в цьому. Багато підприємців бояться планування, бо тут необхідно концептуально обміркувати і викласти ідеї, мету, завдання виробництва способи і методи ведення виробничої діяльності. Для цього необхідні знання, досвід, яких часто не вистачає підприємцям початківцям. Виробнича діяльність будь-якої підприємницької структури починається з планування. Якщо раніше плани часом мали формальний характер, бо працівники не були зацікавлені у них, та і не завжди знали, що там і як планується, то бізнесмен, власник, організатор справи, не може бути байдужим до свого підприємства Він повинен чітко

 
 

знати сильні й слабкі сторони підприємства (фірми) та вміти спланувати його роботу. У разі нехтування, ігнорування планування його очікує повільна, ділова смерть. Тому кожний бізнесмен повинен складати бізнес-план, який:

- дає можливість визначити життєздатність підприємства (фірми) за

умов конкуренції;

- містить орієнтири, відповідно до яких бізнесмен діятиме на етапі становлення та розвитку підприємства (фірми);

- прогнозує процеси розвитку виробництва;

- конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод;

- служить важливим інструментом виробничої діяльності підприємства (фірми);

- є фактором, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їх пошуках вкладення коштів на розвиток виробництва.

Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від характеристики підприємства незалежно від того, належить воно до сфери послуг чи до виробничої сфери. Склад бізнес-плану залежить також від обсягів передбачуваного ринку збуту, наявності конкурентів та перспектив зростання підприємства

Планування може бути довгостроковим (на 5 і більше років), середньостроковим (на 2-3 роки), поточним (на 1 рік, півроку, квартал).

Бізнес-план може мати таку структуру:

1. Титульний аркуш - назва та адреса фірми; імена та адреси засновників; суть проекту; вартість проекту; посилання на секретність.

2. Вступна частина - основні положення запропонованого проекту; діяльність підприємства (фірми), кошти, що необхідно вкласти; очікуваний попит на продукцію та вірогідність досягнення успіху.

3. Аналіз стану справ у галузі - поточна тенденція і тенденція її розвитку; потенційні конкуренти і споживачі.

4. Суть запропонованого проекту - продукти, послуги, приміщення під офіс, обладнання для нього, адміністративний і виробничий персонал; інформація про підприємця та його партнерів.

5. Виробничий план - описання виробничого процесу; операції, пропоновані субпідрядчикам; виробничі приміщення; станки, обладнання; постачальники сировини.

6. План маркетингу - оцінка ринку збуту; ціни, канали збуту; реклама; прогноз нової продукції; цільові показники.

7. Організаційний план - форма власності; інформація про основних пайовиків; ступінь відповідальності партнерів (пайовиків); інформація, про членів керівного складу; інформаційна структура, розподіл обов’язків.

8. Оцінка ризику і страхування – слабкі сторони підприємства (фірми); ймовірність появи нових технологій; альтернативні стратегії; форми та методи страхування;

9. Юридичний план – практичне обслуговування господарської практики, консультативні послуги для відділів, виробництв, партнерів (пайовиків), захист прав власників, інтересів підприємств (фірм) та ін..

10. Фінансовий план - план доходів і видатків; план грошових надходжень та платежів; балансовий план; точка самоокупності; джерела та використання коштів; стратегія фінансування.

11. План управління - організація та функції управління; структура управління; вибір управлінської стратегії; методи управління.

12. Додатки - копії ліцензій, контрактів, сертифікатів тощо; ділове листування; копії документів, з вилученими вихідними даними; прейскуранти постачальників та ін.

Він не обмежується обсягами, хоча лаконічність його викладення необхідна Зміст бізнес-плану - це творчість авторів, тому обмежимося лише його структурою, залишаючи за читачем право на складання змістової частини.

Складання бізнес-плану - нагальна потреба продиктована виробничою діяльністю. Складати його повинні фахівці, професіонали при безпосередній участі бізнесмена Робота над планом - це робота над організацією виробничої діяльності. Вона допомагає керівникові краще все обміркувати, зважити. При розробці бізнес-плану можна дійти висновку про те, що перешкоди на шляху до успіху надто серйозні.

Зрозуміло, цей висновок краще зробити раніше, ніж тоді, коли будуть втрачені гроші і час.

Сьогодні вже очевидно, що без бізнес-плану не можна управляти виробничою діяльністю. Добре розроблений план замінює техніко-економічне обґрунтування виробництва За його виконанням можна робити висновок про те, чи все відбувається, як намічено, і в разі потреби вживати необхідні заходи. Звичайно, навіть найкращий бізнес-план може застаріти, якщо зміняться умови. Наприклад, зовнішні фактори: економічна ситуація в країні, нові вимоги споживачів, поява нових технологій, зміна політики конкурентів, а також події внутрішнього життя підприємства (фірми), зокрема зміни у керівному складі, - можуть зумовити потребу перегляду бізнес-плану. Тому необхідно вміти відчувати нові тенденції у внутрішньому житті фірми, в галузі, в ринковій кон'юнктурі та вносити відповідні корективи до бізнес-плану.

Це дає можливість, не змінюючи мету, шукати шляхи її досягнення.

Ринкова економіка не вивільнена від плану. Досвід розвинених країн Заходу підтверджує таке судження. У більшості цих країн склалася система державного програмування економіки, що виявила себе як ефективна форма планомірного регулювання ринкового господарства яка не відміняє ринкову конкуренцію, а доповнює її і сприяє згладжуванню її негативних сторін, насамперед домінування приватних інтересів над інтересами суспільства як цілого. Фірмове планування виступає у вигляді програм, прогнозів, проектів, перспективних планів, бізнес-планів, поточних, оперативних планів тощо. Зрозуміло, що орієнтиром фірми, при плануванні своєї діяльності, є збільшення прибутку, а отже, - продажу.

Планування - важливий інструмент виробничої діяльності, складова частина успіху будь-якої підприємницької структури. Всі, з ким пов'язане підприємство (фірма), - постачальники, споживачі, конкуренти, банки - мають плани, які необхідно враховувати, отже, треба планувати і свою діяльність. Бізнес-план потрібен також для того, щоб співробітники мали чітке уявлення про цілі та завдання фірми, про вимоги, що пред'являються особисто до них. Банкірам добре відомо, що найпоширенішою причиною банкрутств є не брак грошей, а неспроможність підприємця правильно планувати свою діяльність.

2). Бізнес-ідея, резюме бізнес-плану

Під час розробки бізнес-ідеї треба враховувати, по-перше, вимоги чинного законодавства стосовно здійснення вибраного виду діяльності, а по-друге — наявність сприятливих умов для ведення даного бізнесу.

Бізнес-ідея формулюється в такому розділі бізнес-плану, як резюме. У цьому розділі треба показати економічну доцільність вкладання коштів у дане підприємство західним інвестором, Держіннофондом України.


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 846

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фактори ризику та причини ризикової поведінки | Комерційна таємниця підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.