Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Запитання до семінару

Література

ТЕМА №3.1. Судово-медична експертиза ушкоджень від різних видів зовнішньої дії.

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Підполковник міліції Солодкий В. М.

 

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри криміналістики та

судової медицини полковник міліції

________________ Весельський В. К.

“__”_________________ 2012 року

 

 

З навчальної дисципліни: “Судова медицина”

Категорія слухачів:курсанти

Навчальна мета:Вивчити поняття травми та травматизму. Розібратись у відміннощах між ушкодженнями, заподіяними тупими, гострими предметами, а також отриманими при тих, чи інших видах транспортної травми.

Виховна мета:сприяти формуванню професійних якостей спеціаліста правоохоронної сфери діяльності з розкриття та розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи.

Розвивальна мета:розвинути інтелектуальні здібності до аналізу вихідного матеріалу при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби:електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Забезпечуючі дисципліни: долікарська допомога, кримінальний процес, кримінальне право, кримінологія, криміналістика.

Забезпечувані дисципліни: судова медицина, правові дисципліни, оперативно-розшукова діяльність.

Навчальні питання:

1. Судово-медична травматологія. Транспортна травма та її різновиди.

2. Автомобільна та залізнична травма їх класифікація, характер ушкоджень.

3. Ушкодження від дії тупих та гострих предметів.

1. Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах. Справочное пособие для юристов и врачей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998, 2004.

2. Акопов В.И. Судебная медицина. Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М. – Ростов-на-Дону, 2003.

3. Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія. Навчальний посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004.

4. Герасименко О.І. Словник-довідник термінів судової медицини. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

5. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

6. Марчук А.І. Програмоване навчання в судовій медицині. - К.: УАВС, 1994.

7. Марчук А.І. Судова медицина. Курс лекцій. - К.: Генеза, 1997.

8. Марчук А.І. Судова медицина. Тестові завдання / Навчальний посібник. – К.: НАВСУ – Правові джерела, 1999.

9. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання. (Для юридичних факультетів вузів). – Л., 2000.

10. О.В. Филипчук, М.М. Шевчук “Посібник з судово-медичної криміналістики”, Львів, вид. «Добра справа». – 2010. – 572 с. (з додатками).

11. Современные возможности судебной экспертизы. Методические рекомендации для экспертов, следователей, судей. – М., 2000.

12. Судова медицина: Підручник / Мін-во охорони здоров'я України. Мед. ін-т УАНМ. Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. Запорізький держ. мед. ун-т; Заг. ред. А.С. Лісовий, Л.Л. Голубович. – К.: Атіка, 2003.

13. Судово-медична експертиза (Законодавче забезпечення та правила проведення експертиз): Навчальний посібник /Сервецький І.В., Кандиба С.В., Яковлєв С.В. – К., 1999.

14. Судова медицина: навчально-методичний посібник. – К.: МП “Леся”, 2001.

15. Судова медицина: навчальний посібник / Михайличенко Б.В. і ін. – К., 2001.

16. Судебная медицина: Атлас. Учебное пособие для студентов мед. вузов /Солохин А.А. и др. - М.: Медицина, 1998.

17. Тагаев Н.Н. Судебная медицина. Учебник для слушателей вузов МВД Украины. / Под ред. проф. О.М. Бандурки – Х.: Факт, 2003.

18. Шевчук В.А. Судово-медична нейротравматологія. – К., 2003.

Методичні поради з викладання теми:

У вступному слові викладач звертає увагу на складність і важливість питань, які розглядаються, опанування необхідними знаннями з них і вміння використовувати їх в конкретних ситуаціях при розкритті і розслідуванні злочинів.

При обговоренні першого питання слухачі та курсанти розглядають поняття травми та травматизму та їх класифікації, дають визначення транспортній травмі, характеризують її різновиди.

При розгляді другого детально розкривають механізм автомобільної та залізничної травми, звертають особливу увагу на специфічні та характерні ушкодження, які виявляються на трупі на місці його виявлення при конкретних видах автомобільної та залізничної травм, що дає можливість розрізняти один вид травми від іншого, установлювати тип автомобіля, напрям руху та вирішити інші питання.

При розгляді третього питання дається визначення тупих та гострих предметів, характеризуються їх ознаки, проводиться класифікація. Вказуються особливості ушкоджень від дії тупих предметів. Звертається увага на судово-медичне значення синців та саден. Потім розглядаються особливості ран від дії гострих предметів (різаних, рубаних, колотих, колото-різаних), їх відмінності від інших ушкоджень, ознаки, лабораторні методи дослідження, які дають можливість ідентифікувати конкретний предмет як знаряддя злочину. Важливим моментом є характеристика і особливості при заподіянні таких ушкоджень власною і чужою рукою. Перераховуються основні причини смерті при механічній травмі, їх ознаки на трупі, методика дослідження трупів при різних причинах смерті, лабораторна діагностика причин смерті.

1. Визначення поняття “травма”, “травматизм”. Класифікація пошкоджень залежно від діючого фактора, характеру та ступеня тяжкості.

2. Питання, що вирішуються при судово-медичній експертизі механічних ушкоджень.

3. Садна і синяки, їх судово-медичне значення.

4. Забиті рани, їх морфологічна характеристика, відмінність від різаних, судово-медичне значення.

5. Перелом плоских і трубчатих кісток від дії тупих предметів. Визначення послідовності ушкоджень за тріщинами кісток.

6. Особливості зовнішніх і внутрішніх ушкоджень при падінні з висоти і на площину.

7. Особливості автомобільної травми при зіткненні рухомого автомобіля з людиною (удар автомобілем, наїзд).

8. Ознаки автомобільної травми при переїзді тіла людини колесом автомобіля.

9. Особливості автомобільних травм при випадінні з рухомого автомобіля і в кабіні автомобіля.

10. Залізнична травма, її види, особливості ушкоджень. Визначення роду насильної смерті при переїзді залізничним вагоном.

11. Характеристика різаних і рубаних ран. Можливості встановлення механізму дії та ідентифікації ріжучих та рублячи предметів.

12. Характеристика колотих і колото-різаних ран. Особливості цих ран залежно від форми колючого і колючо-ріжучого предмета.

13. Особливості ран від дії гострих предметів, заподіяних власною або сторонньою рукою (при самогубствах і вбивствах).

14. Основні причини смерті від механічної травми.

 


Читайте також:

 1. Бесіда за запитаннями.
 2. Відповісти на запитання письмово.
 3. Відповісти на запитання письмово.
 4. Відповісти на запитання письмово.
 5. Відповісти на запитання письмово.
 6. Відповісти на запитання письмово.
 7. Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.
 8. Закриті запитання
 9. Запитання
 10. ЗАПИТАННЯ
 11. Запитання
 12. Запитання




Переглядів: 906

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Та судової медицини | Та судової медицини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.