Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Та судової медицини

Література

ТЕМА № 3.2. Судово-медична експертиза ушкоджень від різних видів зовнішньої дії.

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Підполковник міліції Солодкий В. М.

Та судової медицини

Завдання для самостійного вивчення

1. Транспортна травма, її судово-медичне значення.

2. Дослідження трупа із ознаками механічної травми.

3. Особливості судово-медичної експертизи мотоциклетної травми.

Доцент кафедри криміналістики

 

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Начальник кафедри криміналістики та

судової медицини полковник міліції

________________ Весельський В. К.

“”________________ 2012 року

 

 

З навчальної дисципліни: “Судова медицина”

Категорія слухачів:курсанти

Навчальна мета:Поглибити і закріпити знання, отримані в процесі самостійної підготовки. Вміти використовувати ці знання для вирішення конкретних практичних завдань.

Виховна мета:сприяти формуванню професійних якостей спеціаліста правоохоронної сфери діяльності з розкриття та розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи.

Розвивальна мета:розвинути інтелектуальні здібності до аналізу вихідного матеріалу при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби:електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Забезпечуючі дисципліни: долікарська допомога, кримінальний процес, кримінальне право, кримінологія, криміналістика.

Забезпечувані дисципліни: судова медицина, правові дисципліни, оперативно-розшукова діяльність.

Навчальні питання:

1. Класифікація вогнепальної зброї. Складові частини патрону, механізм пострілу. Пояси дії кулі.

2. Особливості вогнепальних ушкоджень в залежності від відстані пострілу і застосованої зброї.

3. Визначення послідовності вогнепальних поранень.

4. Методи дослідження вогнепальних ушкоджень.

5. Загальне поняття про асфіксії: періоди розвитку, причини смерті.

6. Внутрішні та зовнішні загальноасфіктичні ознаки.

7. Видові ознаки асфіксії.

1. Акопов В.И. Судебная медицина. Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М. – Ростов-на-Дону, 2003.

2. Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія. Навчальний посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004.

3. Герасименко О.І. Словник-довідник термінів судової медицини. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

4. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

5. Марчук А.І. Програмоване навчання в судовій медицині. - К.: УАВС, 1994.

6. Марчук А.І. Судова медицина. Курс лекцій. - К.: Генеза, 1997.

7. Марчук А.І. Судова медицина. Тестові завдання / Навчальний посібник. – К.: НАВСУ – Правові джерела, 1999.

8. О.В. Филипчук, М.М. Шевчук Посібник з судово-медичної криміналістики”, Львів, вид. «Добра справа». – 2010. – 572 с. (з додатками)

9. Попов В.Л. Судебная медицина. Учебник. - С.-Пб.: Питер, 2002.

10. Судова медицина Пиголкин Ю.И. Баринов Е.Х., Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. Судебная медицина. – М., 2002.

11. Підручник /За ред. І.0. Концевич, Б.В. Михайличенка. - К.: МП "Леся", 1997.

12. Судова медицина. [Підручник для студентів мед. вузів] (В.В. Білкун, Л.Л. Голубович, П.Л. Голубович та ін. – К. Юрінком Інтер, 1999.

13. Судова медицина: Підручник / Мін-во охорони здоров'я України. Мед. ін-т УАНМ. Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. Запорізький держ. мед. ун-т; Заг. ред. А.С. Лісовий, Л.Л. Голубович. – К.: Атіка, 2003.

14. Судова медицина: навчальний посібник / Михайличенко Б.В. і ін. – К., 2001.

15. Судебная медицина: Учебник для вузов /Под общей ред. В.В. Томилина. - М.: Изд. группа ИНФРА-М-НОРМА, 2001.

16. Судебная медицина. Учебник. В.Л. Попов. – С-Пб.: “Питер”, Москва-Харьков-Минск, 2002.

17. Тагаев Н.Н. Судебная медицина. Учебник для слушателей вузов МВД Украины. / Под ред. проф. О.М. Бандурки – Х.: Факт, 2003.

Методичні поради з викладання теми:

У вступному слові викладач звертає увагу на те, що користування вогнепальною зброєю в нашій країні дозволено лише окремим категоріям працівників і лише під час виконання ними службових обов’язків. Але випадки вогнепальних пошкоджень в судово-медичній практиці зустрічаються не рідко, що і обумовлює необхідність докладного вивчення даної теми, важливість і складність питань, що розглядаються.

Для відповіді на запитання, що стосуються характеру і механізму виникнення вогнепальних ушкоджень, використаного знаряддя і зброї, дистанції пострілу, кількості пострілів, локалізації вхідних і вихідних отворів, напрямів ранового каналу потрібно розумітися в окремих питання судової балістики. Тому при обговорення першого питання надане визначення вогнепальної зброї, приведена її класифікація (за призначенням, виготовленням, довжиною ствола, характером ствола, механізмом пострілу, калібром). Слухачі та курсанти повинні знати, що таке патрон, його складові частини. Детально зупиняються на механізмі пострілу, визначенні відстані пострілу, основних та додаткових факторах пострілу, поясах дії кулі (розривна, пробивна, клиноподібна, контузійна).

При розгляді другого питання слухачі та курсанти дають визначення пострілу впритул, з близької відстані, з неблизької відстані; звертають увагу на характеристики вогнепальних ушкоджень, що відповідають кожному з них. Розкривають зміст термінів: вхідний і вихідний отвір, рановий канал, дефект тканини, пояси здирання і забруднення, штанц-марка. Виділяють особливості вогнепальних ушкоджень від застосування мисливської зброї.

Під час обговорення третього питання вони вказують ознаки, за якими можна визначити послідовність вогнепальних ушкоджень у випадках, коли поранення спричинене двома або більше пострілами (за взаємним розміщенням тріщинами на плоских кістках; пораненням легені, живота; за масивністю кровотечі і слідами крові на одязі; за взаємним розміщенням кіптяви при близькому пострілі; відкладанням рушничної змазки і виразності поясу обтирання по краям вхідного отвору).

При висвітленні четвертого питання розглядаються методи дослідження вогнепальних ушкоджень (хімічний, гістологічний, рентгенографічний, спектрографічний, фотографування в інфрачервоних і ультрафіолетових променях, контактно-дифузійний (кольорових відбитків). Звертається увага на те, що за різних обставин один той самий метод може використовуватись як основний так і додатковий.

У п’ятому питанні розглядається визначення та особливості механічної асфіксії, її види, стадії прижиттєвого перебігу асфіксії, наслідки постасфіктичного стану.

У шостому питанні характеризуються загальноасфіктичні ознаки смерті при зовнішньому та внутрішньому дослідженні трупа (рясні темно-фіолетові трупні плями, ціаноз обличчя, екхімози, мимовільне сечовиділення та дефекація, темна рідка кров у порожнинах серця та судинах, переповнення кров’ю правої половини серця,повнокрів’я внутрішніх органів, плями Тард’є). Обговорюються причини їх виникнення.

У сьомому питанні розглядається повішення, його типи та видові ознаки. Деталізуються особливості петлі. Описується странгуляційна борозна, її характерні особливості. Ґенез смерті при повішенні. Встановлення механізму виникнення ушкоджень на тілі і роду смерті при повішенні. Проводиться порівняння із задушенням петлею. Розглядається задушення руками, особливості механічних ушкоджень при ньому. Визначення положення нападаючого відносно потерпілого за ушкодженнями на шиї.

Певний інтерес для слідства можуть становити і попадання сторонніх предметів і блювотних мас у дихальні шляхи, їх ознаки та діагностика прижиттєвого попадання; закриття отворів рота і носа руками чи м'якими предметами, стиснення грудей і живота, морфологічні ознаки. Ґенез смерті.

Є необхідність звернути увагу на утоплення, його ознаки. Ознаки і визначення давнини (терміну) перебування трупа у воді. Лабораторні методи дослідження при діагностиці утоплення. Ушкодження на трупах, витягнутих із води. Смерть у воді, не пов'язана з утопленням. Смерть в замкненому просторі.

Запитання до семінару:

1.Вогнепальні ушкодження, класифікація вогнепальної зброї. Механізм пострілу, додаткові фактори пострілу. Пояси дії кулі залежно від кінетичної енергії кулі.

2.Ознаки вхідного та вихідного кульових отворів при пострілі на неблизькій відстані.

3.Ознаки вхідного та вихідного кульових отворів при пострілі на близькій відстані.

4.Ознаки вхідного та вихідного кульових отворів при пострілі впритул.

5.Встановлення напрямку вогнепального ранового каналу за ушкодженнями кісток та внутрішніх органів. Встановлення послідовності нанесення вогнепальних ран.

6.Характеристика ушкоджень від пострілів із мисливської зброї. Визначення віддалі пострілу при дробових пораненнях.

7.Питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі вогнепальних ушкоджень. Особливості огляду місця події і значення слідчого експерименту для розв’язання питань, що постають при розслідуванні справ з приводу експертизи вогнепальних ушкоджень.

8.Механічна асфіксія, її види, стадії прижиттєвого перебігу, Явища, що спостерігаються у осіб, які перенесли асфіктичний стан.

9.Загальноасфіктичні ознаки смерті при зовнішньому та внутрішньому дослідженнях трупа.

10. Видові ознаки смерті при повішенні. Вимірювання, які повинен повести слідчий на місці події при повішенні. Визначення роду насильної смерті при повішенні.

11. Видові ознаки смерті при задушенні петлею.

12. Видові ознаки смерті при задушенні руками. Визначення взаємо положення потерпілого відносно нападаючого.

13. Видові ознаки смерті при закритті отворів носа і рота руками та м¢якими предметами.

14. Видові ознаки смерті від стиснення грудей і живота та при попаданні сторонніх предметів в дихальні шляхи.

15. Судово-медична діагностика смерті від утоплення (ознаки перебування трупа у воді та ознаки утоплення). Забір води із водоймища слідчим для встановлення місця утоплення.

 

Завдання для самостійного вивчення:

1. Визначення можливості здійснювати самостійні дії смертельно пораненою людиною.

2. Характеристика вхідних та вихідних кульових отворів при пострілах з різних дистанцій.

3.Особливості вогнепальних поранень при використанні зброї “несмертельної дії”.

4. Визначення прижиттєвості повішення та утоплення.

5. Лабораторні та інструментальні методи дослідження странгуляційної борозни.

Доцент кафедри криміналістики


Читайте також:

 1. ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 2. Деякі аспекти вивчення судової психології.
 3. Законодавчої, виконавчої та судової влади
 4. Запровадження земської медицини.
 5. Запровадження приказної медицини, чи медицини приказів громадської опіки.
 6. Конституційна організація судової влади в зарубіжних країнах.
 7. Матерія та рух. Простір і час. Методологічне значення проблеми матерії та руху для біології та медицини.
 8. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
 9. Місце судової експертології в системі наукового знання та юридичних наук.
 10. Модернізація судової влади та правоохоронних органів
 11. Необхідність і випадковість. Можливість і дійсність. Значення категорій необхідності і випадковості, можливості і дійсності для медицини.
 12. Органи судової влади України
Переглядів: 1152

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Запитання до семінару | Виховна мета:сприяти формуванню професійних якостей спеціаліста правоохоронної сфери діяльності з розкриття та розслідування злочинів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.