Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Формування ринкової ціни кінцевого продукту даного проекту (матеріального чи інтелектуального).

Серед економічних категорій, що використовуються в ринково­му механізмі господарювання, є ціна.

Ціна - це грошовий вираз вартості товару. За її допомогою по­рівнюють витрати і результати господарської діяльності, обґрунтовують вибір найефективніших напрямків капітальних вкладень і розвиток нової техніки, стимулюють виробництво та споживання високоякісних видів продукції.

Ціна виступає важливим інструментом конкурентного процесу. Конкурентне ціноутворення є основою саморегулювання ринку та еквівалентного обміну товарами.

Суть ціни найбільш наочно проявляється в її функціях: розподі­льчій, врівноважуючій, інформаційній, стимулюючій та збереження доходності підприємства.

За характером обслуговуваного обороту продукції всі ціни поді­ляються на відпускні, оптові та роздрібні.

Залежно від розмірів купівлі-продажу товарів існують біржові, внутрішньофірмові, трансферні, роздрібні ціни.

Ціни за впливом на них конкуренції поділяють на конкурентні, монопольні, регульовані, індикативні.

Ціни відрізняються за територією дії - поясні, національні, сві­тові.

Існують також базові ціни, ціни пропозиції, прейскурантні, виро­бництва, пільгові.

Процедура оцінки вартості виробництва проекту.Економічне оцінювання об’єкту і процесу технологічної діяльності доцільно здійснювати у такій послідовності:

- визначити витрати матеріалів () за табл. 1:

Таблиця 1

Розрахунок витрат матеріалів

Матеріал Вартість одиниці вимірювання, грн.. Витрати матеріалів Вартість витрат, грн.
       
Усього  

 

- виначити вартість витрат на електроенергію () під час роботи:

Е=Р t, де

Е – спожита електроенергія (кВт год.);

Р – потужність споживача електроенергії (Вт);

t – тривалість роботи споживача електроенергії (год.);

= 0,25 Е, де

-- вартість спожитої електроенергії;

0,25 -- вартість тарифу на електроенергію ();

- здійснити розрахунок оплати праці () на підставі, що оплата працівника 3-го розряду здійснюється погодинно

, де

--тривалість виконання робіт з виготовлення виробу (год.);

- визначити величину податку на заробітну плату (), який складає 15% від заробітної плати

=0,15

- визначити амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання () за табл. 2

Таблиця 2

Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання

Інструменти і обладнання Вартість, грн Час зносу обладнання, грн Амортизаційні відрахування, грн
       

 

,де

-- величина амортизаційних відрахувань на 1 робочу зміну (6 год.), (грн.);

0,1 – коефіцієнт, що враховує 10% від собівартості обладнання;

В—вартість обладнання, (грн.);

N—час зносу обладнання в днях;

- визначити загальну собівартість виготовлення виробу

- визначити величину прибутку (П) внаслідок реалізації виробу в межах 10-25% від собівартості виробу

П=(0,1-0,25) С

- визначити договірну ціну () реалізації виробу

- визначити рентабельність проектованого виробу

Загальний підхід полягає створенні електронної таблиці в ком­п'ютерному табличному редакторі, яка дасть можливість досліджу­вати вплив ключових параметрів на вартість проекту починаючи із простої моделі та поступово її ускладнюючи. Це дослідження реко­мендується проводити в такому порядку:

· визначити вартість елементів виробництва;

· створити електронну таблицю для визначення вартості виготовлення продукції;

· розрахувати розмір усіх витрат на комерціалізацію проекту;

· доповнити електронну таблицю відсутніми витратами по проекту;

· дослідити чутливість вартості проекту до ключових параме­трів.

Слід пам'ятати, що за допомогою сучасного програмного забез­печення легко розробити доволі складні моделі, здатні давати кон­кретний результат навіть при суперечливих даних. Майстерність полягає в тому, щоб дати реалістичні оцінки й виявити області не­визначеності.

Основними джерелами даних можуть бути:

· відомості про аналогічні вироби. Зібрана по кри­хтах інформація може стосуватися матеріалів, компонентів, вузлів, дизайну, характеристик продуктивності;

· виробники та постачальники обладнання, які, зазвичай, із готовністю надають інформацію про його ціни й робочі характеристики. Іноді така інформація доступна через рекла­мні матеріали та Інтернет-сторінки компаній;

· компанії, що постачають матеріали й обладнання є природ­нім джерелом інформації про склад, специфікацію, ціни, знижки тощо. Коли вимоги до матеріалів не відповідають зазначеним даним у прайс-листах, постачальники часто мо­жуть надати розцінки або надійні калькуляції на ці матеріа­ли.

Загалом, підхід до оцінки собівартості виробництва проекту можна здійснити шляхом послідовних дій:

1). Скласти виробничу схему проекту, позначивши на ній зв'язки між етапами.

2). Для кожного етапу перерахувати всі чинники, які можуть вплинути на вартість. Вирішити, що відомо, а про що потрі­бно довідатися з інших джерел.

3). Там, де можливо, потрібно знайти інформацію про вартість, зробити обґрунтоване припущення, переконатися, що не вводите себе в оману, недооцінюючи реальну вартість.

4). Створити комп'ютерну великомасштабну таблицю (напри­клад, в Microsoft Excel, щоб змоделювати вироб­ничу схему та витрати). Переконайтеся, що вона дає розумні відповіді.

5). Якщо собівартість трохи вища або дуже близька до очікува­ної ціни продажу, то це є підставою для продовження робо­ти.

6). Якщо вартість набагато нижча за очікувану ціну продажу, можливо упустили щось не враховано або не дооцінено. Необхідно повторно перевірити розрахунки.

7). Продовжити аналіз виробничої схеми, ускладнюючи її від­повідно до збільшення знань про процес. Там, де можливо, варто замінити оцінки реальними даними.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте зміст та структуру виробничих сил та виробничих відносин.

2. Дайте характеристику економічної системи.

3. Дайте характеристику поняттю «собівартість»

4. Що впливає на ціну товару?

5. Розкрийте послідовність (алгоритм) економічної оцінки проекту.

6. Назвіть джерела та шляхи економії матеріальних ресурсів. Яка між ними різниця?


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 3. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 4. VII. Етап проектування
 5. VII. Етап проектування
 6. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 7. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 8. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 9. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 10. Алгоритм формування статутного фонду банку
 11. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 12. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
Переглядів: 626

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Прибуток і рентабельність сучасного виробництва. | Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.