Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура нервової системи

Дендрити –це «вхід» в нервову клітину, а аксон – це «вихід» з клітини.

Будова нейрона

Нейрон складається з тіла і відростків (дендритів і аксонів).

Тіло нейрона має ядро, яке не здатне до поділу і виконує складні біохімічні процеси, синтез макромолекул, вироблення енергії.

Дендрити – короткі дуже розгалужені відростки (від 1 до 1000). Галуження дендритів значно збільшує їх поверхню у порівнянні з тілом. Дендрити одного нейрона одночасно контактують з тисячами інших нейронів. Служать для сприйняття імпульсів, які надходять з інших нейронів (роль антени). Збирають інформацію з внутрішнього та зовнішнього середовища і передають у вигляді імпульсів до тіла нервової клітини, утворюють сіру речовину ЦНС.

Аксон – нитковидний відросток, який проводить імпульси від тіла нервової клітини до робочих структур організму або іншим нервовим клітинам. Утворює білу речовину ЦНС.

Нейроглія –це сукупність клітин нервової тканини, які не здатні генерувати і проводити нервові імпульси, забезпечують захист і живлення нейронів. Нейроглія диференціюється на олігодендроцити та астроцити.

Гліони утворюють мієлінові оболонки нервових клітин. Олігодендроцити спірально закручуються навколо нейрона і утворюють оболонку-електроізолятор, що сприяє збільшенню швидкості передачі імпульсу і забезпечує надійність поширення збудження по аксонам. Збудження в мієлінових волокнах поширюється стрибкоподібно (120 м/сек.), а по не мієлінових поширюється повільно від 1 до 30 м/сек. Нікотин та алкоголь пригнічують процеси мієлінізації.

Астроцити забезпечують водно-сольовий обмін в нервовій тканині, запобігають виснаженню, надмірному збудженню і глибокому гальмуванню нейронів. Саме вони забезпечують сон, руйнуючи збудливі медіатори.

Нервова система поділяється на центральну та периферичну.

ЦНС складається з головного та спинного мозку, а вони відповідно з сірої та білої речовини. Сіра речовина утворена тілами клітин і їх короткими відростками-дендритами. Біла речовина утворена довгими відростками – аксонами.

До периферичної НС належать 12 пар черепномозкових нервів та 31 пара спинно-мозкових нервів, їх сплетіння, нервові вузли і ганглії.

Нервова система людини умовно поділяється на соматичну та автономну (вегетативну).

Соматична НС (від грец. soma – тіло) іннервує скелетну мускулатуру та деякі внутрішні органи – язик, глотку, гортань, очне яблуко.

Автономна (вегетативна) НС (від грец. аutos – сам) – іннервує всі внутрішні органи, ендокринні залози, серце, судини, тобто органи, що здійснюють вегетативні функції в організмі (травлення, дихання, виділення, кровообіг).

Автономна (вегетативна) НС поділяється на симпатичну (від лат. sympathes – співчутливий, спів дружний) і парасимпатичну (від лат. para- суміжність, sympathes – співчутливий, спів дружний).

Більшість внутрішніх органів має подвійну іннервацію: до кожного з них підходять 2 нерви – симпатичний і парасимпатичний.

Симпатична нервова система АНС сприяє інтенсивній діяльності організму, коли потрібне напруження сил.

Парасимпатична частина АНС сприяє відновленню втрачених організмом ресурсів, забезпечує нормальну життєдіяльність людського організму у стані спокою та під час сну.

 

 

Н е р в о в а с и с т е м а

↓ ↓

Центральна НС Периферична НС

↓ ↓ ↓ ↓

Головний мозок Спинний мозок Соматична НС Вегетативна НС

↓ ↓ ↓ ↓

черепно- спинно- симпатична парасимп.

мозкові мозкові

нерви нерви

 


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. VI. Філогенез нервової системи
 10. VІ. План та організаційна структура заняття
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальний план будови нервової системи | Чим напруженіше розумове навантаження, тим більше у корі головного мозку утворюється міжнейронних контактів!

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.