Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розвинені системи планування АРS

Розвинені системи планування АРS (Advanced Planning and Scheduling) з'являються приблизно з середини 90-х років. Архітектурно вони здебільшого створюються як окремі програмні мо­дулі, використовувані разом із системами MRPII/ERP. Появі сис­тем АР8 сприяли такі чинники, як швидке нарощування потуж­ностей обчислювальних систем і пошук нових, ефективніших ме­тодів управління в умовах конкуренції. Для цих систем характер­не застосування економіко-математичних методів для розвіван­ня задач планування з поступовим зниженням ролі календарно-планових нормативів.

Основними перевагами методології АРS є:

- підвищення ступеня деталізації у плануванні виробничих потужностей, що дає змогу отримувати обґрунтованіші планові рішення;

- включення у системи засобів підтримки прийняття рішень працівниками вищої ланки управління;

- розгляд задач з одночасними обмеженнями на досяжні мате­ріальні ресурси і потужності;

- паралельне формування планових рішень для декількох під­приємств;

«поліпшення зворотного зв'язку завдяки реалізації задач об­ліку фактичного стану процесів за рахунок підвищення точності та оперативності оброблення інформації;

- широке застосування методів оптимізації планових рішень;

- динамічний підхід до ведення інформації про виробничі цикли.
АРS- засіб туSАР Supply Chain Management корпорації 8АР

об'єднує функції розвинених систем планування та систем управ­ління ланцюжками постачань і може бути інтегрований з існую­чим ядром ЕRP. Інструменти оптимізації (оптимізатори), що пос­тачаються разом з mySAP SCM, забезпечують можливості опти­мізації: розподілених мереж, глобальних логістичних ланцюжків від розподілювальних центрів до заводів і постачальників, пра­вил прийняття рішень, графіків і маршрутів руху транспортних засобів, планування замовлень за умови обмежень виробництва, виробничих заходів тощо. Оптимізаційні розрахунки здійсню­ються з використанням методів лінійного та змішаного диск­ретного програмування, методів декомпозиції, евристичних ме­тодів, алгоритмів розподільної відомості на основі поширення обмежень, табличного пошуку, генетичних алгоритмів та ін.

Головним компонентом mySAP SCM є інструментальний па­кет планування та оптимізації SAP Advanced Planner and Optimyzer, до складу якого входять: інструменти АР8; набір базових та специфічних галузевих оптимізаторів; база даних; графічний ко­ристувацький інтерфейс; засіб Optimization Extension Workbench, призначений для виконання функцій інтеграції SAP APO із зов­нішніми оптимізаторами. При цьому можливі два види інтеграції: функціональна інтеграція - специфічний для користувача оптимізатор включається у середовище SАР АРО. та інтеграція даних, що забезпечує: поставку даних із бази даних SАР АРО для специ­фічного користувацького оптимізатора.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 9. VI. Філогенез нервової системи
 10. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 599

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Системи планування виробничих ресурсів МКРІІ | Комп'ютерні інтегровані системи СІМ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.