Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Системи планування виробничих ресурсів МКРІІ

Системи планування матеріальних ресурсів MRP

Етапи розвитку інформаційних систем

Системи планування матеріальних ресурсів MRPР (Material Resource Planning) з'явилися приблизно на початку 70-х років XX ст. і переважали до кінця 70-х років. Інакше абревіатуру MRP розшифровують «Material Requirements Planning» — планування матеріальних потреб. Системи планування матеріальних ресурсів реалізують основні положення концепції MRP, сформульованої APICS (американським товариством з управління виробництвом і запасами):

виробнича діяльність описується як потік взаємопов'язаних замовлень;

за виконання замовлення враховуються обмеження ресурсів: забезпечується мінімізація виробничих циклів і запасів: замовлення постачання і виробництва формуються на основі замовлень реалізації і виробничих графіків:

прямування замовлень ув'язується з економічними показниками: виконання замовлення завершується до того моменту, коли воно необхідне.

Надалі розвиток концепції MRP здійснювався в напрямі роз­ширення функціональних можливостей підприємства задля пов­нішого задоволення потреб клієнтів і зниження виробничих ви­трат. Це привело до того, що наприкінці 70-х років концепцію MRP було доповнено положеннями про формування виробничої програми в масштабах усього підприємства і контроль її вико­нання на рівні підрозділів (Closed Loop або, іншими слова­ми, відтворення замкнутого циклу в МRP-системах).

Переважний розвиток систем планування виробничих ресур­сів МRPІІ (Manufacturing Resource Planning) відбувався у період з кінця 70-х — до кінця 80-х років. Основна суть концепції МRPІІ зводиться до того, що прогнозування, планування і конт­роль виробництва здійснюється для повного його циклу, почи­наючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням то­вару споживачеві.

Стандарт APICS на системи класу МRPІІ містить опис 16 груп функцій системи, серед яких планування продажу і виробництва, розроблення графіка випуску продукції, планування матеріаль­них потреб, планування виробничих потужностей, управління попитом, управління на рівні виробничого цеху тощо.

Упровадження систем MRPІІ забезпечувало зростання ефек­тивності роботи підприємств. Ця методологія базується на низці об'ємних взаємопов'язаних функціональностей, серед яких:

- бізнес-планування (Business Planning):

- планування виробництва (Production Planning):

- системи поточного виробництва типу «точно-у-строк» (Just-in-Time? JIT та ін.

 

Але системи MRPII не позбавлені деяких вад. Це:

— слабка інтеграція із системами проектування та конструю­вання продукції, що є особливо негативним для підприємств, які виробляють конструктивно складну продукцію;

— слабка інтеграція із системами проектування технологічних процесів та автоматизації виробництва;

— недостатнє насичення системи управління функціями управ­ління витратами;

— відсутність інтеграції І процесами управління фінансами і кадрами;

— орієнтація системи управління підприємством виключно на існуючі замовлення, що ускладнює прийняття рішень на тривалу, середньострокову, а іноді й на короткострокову перспективу.

6.1.2.3. Системи планування ресурсів підприємства ЕRP

Системи планування ресурсів підприємства ЕRP (Enterprise Resource Planning) займають переважні позиції з кінця 80-х років. Системи цього класу орієнтовані на роботу з фінансовою інфор­мацією для розв'язування задач керування великими корпорація­ми з територіальне рознесеними ресурсами. ERP реалізує всі не­обхідні операції для одержання ресурсів, виготовлення продукції, її транспортування і розрахунків за замовленнями клієнтів. Крім наведених функціональних вимог, до систем ЕRP ставляться й нові технологічні вимоги щодо застосування потужної комп'ю­терної графіки, використання реляційних баз даних, наявності САSE-засобів для розвитку систем, архітектури обчислювальних систем типу «клієнт-сервер» та їх сумісності з основними про­грамно-апаратними платформами, тобто «відкритості» систем.

Суттєвою рисою систем ERP, отриманою ними у спадок від МRPII, було те, що розв'язання задач планування виробництва у цих системах базувалося на застосуванні календарно-планових нормативів. Хибність такого підходу полягає у тому, що він су­перечить необхідності оптимізації планування. Елементи оптимізації планування у традиційних МRPІІ/ЕRP системах зустрічали­ся лише па нижньому рівні — за розв'язання задач оперативного планування із застосуванням методів теорії розкладів.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 10. Автокореляційна характеристика системи
 11. Автоматизація виробничих процесів
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація інформаційних систем | Розвинені системи планування АРS

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.