Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Класифікація інформаційних систем

ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Системи автоматизації управління за ступенем завершеності розробки поділяються на дві групи:

* системи під замовлення (унікальні системи);

* системи, що адаптуються.

Системи під замовлення (унікальні системи) — це системи, що створюються для конкретного підприємства, не мають анало­гів і не підлягають подальшому тиражуванню. Розроблення уні­кальних систем є доречним або для автоматизації діяльності під­приємств з унікальними характеристиками, або для розвивання обмеженого кола спеціальних задач. Сфера застосування систем даної групи здебільшого обмежується органами державного управ­ління, освіти, охорони здоров'я, військовими організаціями. Сис­теми під замовлення або взагалі не мають прототипів, або вико­ристання прототипу потребує його значних змін.

Основою автоматизованої системи управління, що адаптується, є базова система, яка містить у собі пакети прикладних програм для розв'язання задач управління, засоби комплексуван­ня задач у необхідні конфігурації, засоби сполучання з іншими системами, зокрема із САПР. Базова система дає змогу створюва­ти для підприємства гнучку, придатну до модифікації інформа­ційну систему, в якій сполучаються типові підходи до розв'язан­ня задач управління та специфічні особливості підприємства. Ба­зові системи здебільшого орієнтовані на певний клас підприємств і функціональну структуру інформаційної системи управління підприємством. Ці ознаки впливають на вибір базової системи і на процес створення 1С.

Прикладом засобу адаптації базових систем є методологія Orgware. використовувана фірмою ВААN.

За повнотою функцій управління, що автоматизуються в інфор­маційних системах управління підприємством, організацією, мож­на виділити такі чотири групи:

1. Системи нижнього рівня Low-End— прості системи, при­значені для автоматизації малих підприємств. У системах цієї гру­пи практично повністю відсутнє налаштовування на параметри підприємства. Основні функції систем не є глибоко розгалужени­ми і розраховані на виконання досить обмеженої кількості стан­дартних бізнес-процесів. Здебільшого такі системи працюють на
одному комп'ютері або в мережі з чотирьох-восьми комп'ютерів.

Прикладами систем Low-End є невеликі бухгалтерські, торго­вельні та складські системи (фірми «Інфін»).

2. Системи середнього рівня Middle-End— характеризуються більшою (порівняно з попередньою групою) глибиною і широтою охоплення функцій. Вони потребують налаштовування, яке здебільшого здійснюють спеціалісти фірми-розробника, а також навчання користувачів. Можливості систем цього рівня охоплю­ють автоматизацію десятків бізнес-процесів.

Системами середнього рівня є облікові системи, що дають змогу нести облік діяльності підприємства за багатьма напряма­ми: фінанси, логістика, персонал, збут (системи фірми «Парус»).

3. Системи вищого рівня High-End - мають розвинені механіз­ми налаштовування з великою кількістю встановлюваних пара­метрів, досить складні генератори звітів і призначені для застосу­вання на середніх підприємствах або в організаціях, що не вису­вають особливих вимог до функціональності та гнучкості систем управління. Проте функціональність таких систем вже є досить розгалуженою і передбачає автоматизацію сотень бізнес-процесів. Кількість користувачів системи може досягати кількох десят­ків. Працюють такі системи в мережах ПК у середовищі Windows NT, UNIX тощо.

Прикладами систем High-End є «ІТ-підприсмство» та «Га­лактика».

4. ЕRP-системи (Enterprise Resource Planning) – забезпечують управління всіма ресурсами організації, містять описи тисяч бізнес-процесів, можуть мати до 100 тис. налаштовуваних парамет­рів. Здебільшого у разі впровадження таких систем здійснюються моделювання існуючих на підприємстві бізнес-процесів і тривале налаштовування параметрів системи відповідно до вимог бізнесу. Системи можуть застосовуватись як на середніх, так і на дуже великих підприємствах і потребують упровадження на підприєм­стві спеціального підрозділу або групи спеціалістів, які здійсню­ватимуть переналаштовування системи відповідно до змін бізнес-процесів. Ці системи можуть працювати на різних платформах (NT, UNIX, АS/400, мейнфрейми) і з різними потужними СУБД.

Рівню ERP відповідають системи SSAP R/З, ВААN, Oracle Application.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 6. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 7. III етап. Системний підхід
 8. IV. Розподіл нервової системи
 9. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 10. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 11. IV. Філогенез кровоносної системи
 12. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
Переглядів: 594

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
САSЕ-технологія створення інформаційних систем | Системи планування виробничих ресурсів МКРІІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.074 сек.