Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Структура податкової декларації з ПДВ (повної, бюджетної) та порядок її заповнення.

Таблиця 10.2.

10.4.

10.3.

Шляхи надходжень податкових декларацій до податкових органів

Таблиця 10.2.

Рис.10.2. Процедура невизнання податкових декларацій та її наслідки для платника податків.

 

Варіант Вид підприємства Умови подання Терміни Відмітка про отримання
Особисто платником податку або його уповноваженою особою Мале підприємство Наявність паперового варіанту податкової декларації у двох примірниках В залежності від виду податкової декларації – місячна, квартальна, річна Штамп органу ДПС із зазначен-ням дати отримання
Надсилається поштою Мале підприємство Паперовий варіант податкової декларації в одному примірнику. Декларація надсилається рекомендованим листом з описом вкладення В залежності від виду податкової декларації, але не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації Відмітка про вручення органу державної податкової служби
Засобами електронного зв’язку в електронній формі Великі та середні підприємства Наявність програмного забезпечення, доступу до мережі «Інтернет» та наявності електронних цифрових підписів підзвітних осіб. Надсилається в одному примірнику В залежності від виду податкової декларації Повідомлення та квитанція про отримання податкової декларації

 

 

Податкова декларація, яка подається протягом звітного періоду вперше, має статус «Звітна». Якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій податковій декларації – він має право подати нову декларацію з правильними показниками. Якщо нова декларація подається до закінчення звітного податкового періоду, вона має статус «Звітна нова». У разі, коли помилки виправляються по закінченню звітного податкового періоду платник податків, з метою виправлення помилок, подає:

- або уточнюючий розрахунок до податкової декларації;

- або відображує уточнені показники у складі податкової декларації будь-якого наступного податкового періоду.

Платник податків має право виправляти помилки у податкових деклараціях протягом 1095 днів.

У разі, якщо платник податку виправляє помилки через уточнюючий розрахунок, які призвели до недоплати податкового зобов’язання, він повинен сплатити штраф у розмірі 3% від суми такої недоплати. Виправлення помилки через податкову декларацію наступних податкових періодів зобов’язує платника податків сплатити штраф у розмірі 5% від суми недоплати.

Платники податків несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне податкових декларацій. Статтею 120 ПКУ передбачено накладання штрафу у розмірі 170 гравень. за кожне неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені протягом року, якщо вже було застосовано штраф за таке порушення, збільшують розмір штрафу до 1020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання податкової декларації.

 

 

Декларація з податку на додану вартість – це різновид податкової декларації, що містить інформацію про суми податкового зобов’язання та податкового кредиту платника податку та стан розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість.

При заповненні податкової декларації з ПДВ необхідно керуватись нормами ПКУ.

Податкова декларація з ПДВ розподіляється на види, взалежності від особливостей платників податків та умов їх оподаткування цим податком:

1. Податкова декларація з податку на додану вартість (повна або бюджетна). Формують та подають всі платники податку на додану вартість, окрім тих, які підпадають під дію статті 209 ПКУ та пункту 1 підрозділу 2 розділуХХ ПКУ).

2. Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена). Формують та подають платники податку, які проводять підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства й відповідають критеріям, встановленим у пункті 209.6 ПКУ (основною діяльністю є постачання вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно), які обрали спеціальний режим оподаткування.

3. Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна). Формується та подається платниками податків - сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають критеріям, визначеним в п.209.6 ПКУ, але не обрали спеціального режиму оподаткування ПДВ та постачають молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.

4. Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства). Формують та подають платники податку – переробні підприємства, які застосовують особливий порядок сплати ПДВ та реалізують молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Платники ПДВ, які подають форми особливих податкових декларацій (пункт 2-4), зобов’язані разом із такими деклараціями подавати і форму повної (бюджетної) податкової декларації з ПДВ. Разом із податковими деклараціями з ПДВ платники податків зобов’язані подавати копії реєстрів податкових накладних.

Також окрему форму передбачено для юридичних осіб – неплатників ПДВ, які отримують послуги від нерезидента на митній території України, що є об’єктом оподаткування ПДВ. В такому випадку отримувачі таких послуг прирівнюються до платників податку та повинні складати й подавати до контролюючого органу «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих утримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України».

Податкова декларація з ПДВ подається у строки, передбачені ПКУ для місячних декларацій. Виключення становлять юридичні особи-платники єдиного податку за ставкою 6% та платники податку, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток (підпункт «б» пункту154.6. статті 154.ПКУ). Для таких осіб звітним періодом є – календарний квартал.

Для самостійного виправлення помилок минулих звітних періодів передбачено форми уточнюючих розрахунків. Для кожного виду податкової декларації з ПДВ (повна, скорочена, спеціальна, переробного підприємства) передбачено окрмий уточнюючий розрахунок:

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V ПКУ);

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V ПКУ);

- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Податкова декларація з податку на додану вартість має в своєму складі додатки, які є невід’ємною її частиною, та обов’язково складаються і подаються платником податку у разі заповнення відповідних рядків декларації. Декларація з ПДВ (бюджетна, повна) має у своєму складі вісім додатків, а також два додатки до Порядку заповнення та подання податкової звітності з ПДВ. Скорочена та спеціальна декларації з ПДВ містять в своєму складі по п’ять додатків. Декларація з ПДВ переробного підприємства містить чотири додатки.

Перелік додатків до податкової декларації з ПДВ (бюджетної, повної) та їх зміст представлено в таблиці 10.2.:

Характеристика додатків до декларації з ПДВ (повної, бюджетної)

  Назва додатка Номер додатка Рядки декларації, що є основою для заповнення додатку Підстава для заповнення
  Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість Д1 Рядки 8.1, 8.1.1 Розділу І Рядки 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3. Розділу ІІ податкової декларації з ПДВ Стаття 192 ПКУ
  Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді та підлягає включенню до складу наступного податкового періоду Д2 Рядок 22 Розділу ІІІ податковї декларації з ПДВ Пункт 200.4. статті 200 ПКУ
  Розрахунок суми бюджетного відшкодування Д3 Рядок 22 (у разі, якщо платник податку має право на бюджетне відшкодування), 23 Розділу ІІІ податкової декларації з ПДВ Стаття 200 ПКУ
  Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Д4 Рядок 23.1. розділу ІІІ податкової декларації з ПДВ Стаття 200 ПКУ
  Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Д5 Рядок 1 Розділ І, Рядки 10.1, 10.2, 14.1, 15.1, 15.2 Розділу ІІ податкової декларації з ПДВ  
  Довідка Д6 Рядок 3,4,5 Розділу І податкової декларації з ПДВ Пункт 186.2, 186.3. статті186, стаття 196,197, підрозділ 2 Розділу ХХ ПКУ
  Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями Д7 Рядок 15, 15.1, 16.4. Розділу ІІ податкової декларації з ПДВ пункт 187.10. статті 187, стаття 199 ПКУ
  Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в єдиному державному реєстрі податкових накладних Д8 Рядок 10.1, 102, 14.1, 15.1, 15.2. Розділу ІІ податкової декларації з ПДВ Пункт 201.10. статті 201 ПКУ

 

 

Податкова декларація з ПДВ (повна, бюджетна) складається з шапки та чотирьох розділів:

Розділ І. Податкове зобов’язання;

Розділ ІІ. Податковий кредит;

Розділ ІІІ. Розрахунки з бюджетом за звітний період;

Розділ IV. Службова частина податкової декларації з ПДВ.

Шапка податкової декларації з ПДВ повинна містити всі обов’язкові реквізити, притаманні податковим деклараціям та розкривати інформацію про звітний період, за який подається (уточнюється) податкова декларація з ПДВ й інформацію про платника податку (повне найменування, код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ, місцезнаходження, назва органу державної податкової служби, куди подається податкова декларація тощо).

Розділ І податкової декларації з ПДВ розкриває інформацію про суми податкових зобов’язань платника податку за звітний (податковий) період, тобто суми податку, які нараховується продавцем товарів (робіт, послуг). Також в даному розділі передбачається відображення операцій, які звільнені від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. В декларації окремо наводиться база оподаткування (колонка А) та сума податку (колонка Б). У разі наявності звільнених від оподаткування ПДВ операцій чи тих, які не є об’єктом оподаткування, графа Б не заповнюється. Порядок заповнення розділц І податкової декларації з ПДВ (повної, бюджетної), представлено в таблиці 10.3.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. The peace – порядок
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 7. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 8. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 9. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 10. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 11. Атомно-кристалічна структура металів
 12. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
Переглядів: 1605

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види податкових декларацій | Лекційне заняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.