Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ДЖЕРЕЛА

МЕТА

Ознайомити студентів із цілеспрямованим курсом РКП(б) на ліквідацію державності національних республік, а також з обговорюваними партійним керівництвом варіантами устрою Союзу РСР; розвивати вміння зіставляти й критично аналізувати інформацію з різних джерел, обґрунтовувати своє ставлення до даних у них оцінок.

ХІД РОБОТИ

Згідно з попередніми описами.

З листа Йосифа Сталіна до Володимира Леніна (22 вересня 1922 р.)

«Якщо ми зараз не подбаємо, щоб пристосувати форму співвідношення між центром і окраїнами до фактичних співвідношень, завдяки яким окраїни в усьому іншому, безумовно, повинні підкорятися центру, тобто якщо ми зараз не змінимо формальну (фіктивну) незалежність формальною ж (і водночас реальною) автономією, то через рік буде незрівнянно складніше відстояти фактичну єдність радянських республік.

Мій план:

...2 Щодо п'яти інших незалежних республік (Україна, Білорусія, Грузія, Азербайджан, Вірменія) визнати за доцільне автономізацію, щоб добровільно до Всеросійського з'їзду Рад ЦВК і цих республік самі виявили своє бажання вступити в тривкіші господарські відносини з Москвою на засадах автономії».

З листа Володимира Леніна до Лева Каменева про створення СРСР (26 вересня 1922 р.).

«В § 1 сказати замість «вступу» до РСФРР - «Формальне об'єднання разом з РСФРР у союз радянських республік Європи та Азії».

Дух цієї поступки, сподіваюсь, зрозумілий: ми визнаємо себе рівноправними з Українською СРР та іншими і разом і нарівні з ними входимо в новий союз, нову федерацію «Союз Радянських Республік Європи і Азії». § 2 треба тоді теж замінити. Щось на зразок створення поряд з засіданнями ВЦВКу РСФРР - «Загальнофедеративного ВЦВКу Союзу Радянських Республік Європи і Азії».

З листа Дмитра Мануїльського до Йосифа Сталіна (4 вересня 1922 р.)

«Досвід минулого року показав, що те становище, яке склалося на окраїнах, зокрема на Україні, і веде до конфліктів між відомствами центральними і місцевими, далі існувати не може... Я вважаю, що (теперішнє становище має змінитися) в напрямі ліквідації самостійності республік і заступлення її широкою реальною автономією. Це означає, що стосовно питань зовнішньої торгівлі та закордонних справ належить установити єдине керівництво з центру при виконанні відповідних гарантій, що в торговельних операціях із закордоном інтереси окраїн не будуть обійдені.

Теперішня форма взаємин вичерпала себе, замість єдиного керівництва в нас створюється кілька «хазяїв», що може згубно відбитися на самому господарстві» .

Із зауважень Християни Раковського до проекту резолюції про взаємини РСФРР з незалежними республіками (1922 р.)

«Даний проект ігнорує, що Радянська федерація — не однорідна національна держава. Щодо цього проект резолюції є поворотним, і в цей момент господарча ініціатива незалежних республік занадто вузька. При відсутності в них фінансових коштів і права розпоряджатися місцевими багатствами, вони тепер неспроможні працювати як треба для піднесення місцевих виробничих сил. Звуження їхньої ініціативи, що буде наслідком втілення цього проекту, ще більше зменшить їхню господарчу роль...

За кордоном проведення цієї резолюції зміцнить становище наших ворогів з буржуазного й угодовського табору. Форма незалежних республік давала нам можливість справляти максимум революційного ефекту на. усіх окраїнах, а також за кордоном... Завдяки незалежній Радянській Україні Радянська федерація мала змогу здійснювати також революційне проникнення в Галичину, Буковину. Бессарабію. Без жодної серйозної потреби ми самі себе позбавляємо цієї зброї...».

З листа Християни Раковського до Дмитра Мануїльського (29 вересня 1922р.)

«...Однак я вважаю за свій партійний обов’язок реагувати проти резолюції про взаємини РСФРР з незалежними республіками, визнаючи її шкідливою щодо закріплення позицій Радянської влади на окраїнах».

Витяг з протоколу № 80 засідання Політбюро ЦК КП(б) У від З жовтня 1922 р.

«Слухали: Про взаємини між РСФРР і незалежними республіками (тов. Петровський).

Ухвалили: 1) категорично висловитися за прийняту останнім Пленумом ЦК КП(б)У резолюцію про взаємини між РСФРР і УСРР, що визнавала необхідність збереження незалежності УСРР... 2) у разі, якщо ЦК РКП(б) ухвалить, однак, необхідність входження УСРР до складу РСФРР, не наполягати на збереженні формальних ознак політичної самостійності УСРР, а визначити відносини на основі практичної доцільності».

З промови Християни Раковського на XII з’їзді РКП(б) (1923р.)

«Потрібні були його (Леніна. — К.Б.) авторитет, його розуміння не тільки внутрішньої і міжнародної обстановки, потрібно було, щоб він своїм авторитетним словом голосно вдарив по нашій партії і показав їй, що вона в національному питанні робить фатальні помилки...

За рідною мовою і рідною школою йде національна свідомість, а за національною свідомістю йде бажання знати, куди йде селянський карбованець...

...Немає такого кроку, який можна було б зробити національній республіці... Повітовий виконком більше знає свої права, ніж національна республіка.

...Треба відібрати від союзних комісарів дев'ять десятих їхніх прав і передати їх національним республікам».

Завдання А.Проаналізуйте документи і визначить, які основні позиції існували всередині вищого партійного керівництва щодо взаємин Української СРР з РСФРР. Дайте їм оцінку й зробіть загальні висновки.

Завдання Б. Зіставте точки зору на взаємини УСРР і РСФРР, використовуючи порівняльну таблицю:

 

  Ленін Сталін Мануїльський Раковський
Характер взаємин

 

Зробіть загальний висновок — чия точка зору відповідала інтересам України. Свої думки обґрунтуйте.

Завдання В. Проаналізуйте документи, шукаючи відповіді на питання:

1. Чим відрізнялися погляди В.Леніна і Й.Сталіна з національного питання?

2. До чиєї точки зору ближчі позиції Д.Мануїльського і X. Раковського? Про що це свідчить і чим пояснюється?

3. Чим ви можете пояснити двоїстість рішення ЦК КП(б)У з національного питання?

4. Як можна схарактеризувати позицію X. Раковського в цьому питанні?

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Наведені джерела дають змогу не тільки виявити різні підходи до створення союзної держави у вересні-жовтні 1922 року: формальна рівність республік при вступі до Союзу (В.Ленін), автономізація (Й.Сталін), широка реальна автономія (Д.Мануїльський), союзне об'єднання при збереженні незалежності (Х.Раковський), а й простежити: 1) під впливом яких чинників здійснилося саме таке об'єднання в Союз, що проіснував майже 70 років; 2) чи існували інші варіанти об'єднання. Щодо цього, заслуговує на увагу позиція X.Раковського, зокрема його виступ на XII з'їзді РКП(б). Незважаючи на свої інтернаціоналістські переконання, він не припиняв боротьби за збереження незалежності України.

Під час обговорення підсумків дослідження вчителеві варто поставити студентам такі питання:

1. Через кілька місяців після виступу на XII з'їзді X.Раковського звільнили з посади голови РНК УСРР і призначили послом СРСР в Англії. Чим ви можете пояснити такий поворот у його кар'єрі?

2. Виступ X.Раковського на з'їзді перегукується з ідеями В.Леніна, висловленими в статті «До питання про національності, або про автономізацію»: «Зберегти союз, дипломатичний апарат, дати простір розвитку національних мов, бути готовими у найближчий час залишити союз Радянських Соціалістичних Республік тільки у відношеннях військовому і дипломатичному, в усіх інших відношеннях відновити повну самостійність окремих наркоматів»91.

3. Х. Раковський неодноразово заявляв, що новій економічній політиці має відповідати нова політика у сфері національних відносин. Яка політика, на вашу думку, відповідала б НЕПу у взаєминах між УСРР і РСФРР? Обґрунтуйте свою думку.

4. У жовтні 1922 року Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило суперечливе рішення: з одного боку, «про необхідність збереження незалежності УСРР», а з іншого - «не наполягати на збереженні формальних ознак політичної самостійності УСРР». Як ви гадаєте, чому? Тема Лабораторно-практичної роботи - дуже важлива для розуміння дальшої історії України в складі СРСР, тому доцільно виконувати її всім класом за диференційованими завданнями.


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні джерела
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Безперебійні джерела живлення
 10. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 11. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
 12. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та можливі джерела покриття
Переглядів: 1144

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
З листа селянина до газети (1921 р.) | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.