Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Етапи прийняття управлінського рішення

«...Самі елементи процесу прийняття рішення не роблять рішення ... сіле до тих пір, поки ці елементи не стануть перехідними, мостами в управлінському процесі, керівник не отримає правильного й ефективного рішення».

ТІ. Друкер

Сучасні обставини, бізнес-середовище вимагають комплексного удосконалення інструментарію і технологій прийняття рішень на всіх етапах процесу прийняття управлінських рішень. Все більше визнання дістають продумані, ретельно відпрацьовані процедури і регламенти, що охоплюють усі стадії управлінського циклу - від зародження ідеї до ЇЇ реалізації і отримання результатів.

Прийняття рішень є багатоетапним організаційним процесом, який розпочинається з виникнення проблемної ситуації і завершується вибором і реалізацією рішення, усуненням проблемної ситуації, має складні прямі і зворотні зв'язки, що зумовлені застосуванням різних моделей і методів.

У кожній організації практика розроблення і прийняття управлінських рішень має свої особливості, зумовлені характером і специфікою її діяльності, її організаційною структурою, системою комунікацій, корпоративною культурою.

Загальноприйнято у процесі прийняття рішень виокремлювати три основних етапи (див. табл. 2.1): підготовка (постановка завдання), розроблення (формування й вибір рішення) і реалізація рішення, які можуть бути деталізовані відповідно до рівня рішення, вимог, які ставляться перед ОПР, тощо. Кожне завдання щодо прийняття управлінського рішення може бути охарактеризоване деякими загальними аспектами, а саме: конкретна вихідна ситуація; два і/або більше варіантів рішення: наслідки реалізації варіантів рішення. За допомогою цих компонентів можна охарактеризувати будь-яку проблему вибору рішення - це тойєдиний стрижень, що формує методологію розроблення і прийняття рішень, використовувану в будь-якій організації.

 

Таблиця 2.1

Основні етапи прийняття управлінських рішень

ПІДГОТОВКА 1. Збір інформації про можливі проблеми 1.1. Моніторинг внутрішнього і зовніш­нього середовища організації
2. Виявлення проблеми і визначення причин її виникнення 2.1. Опис проблемної ситуації
2.2. Виявлення організаційної ланки, де виникла проблема
2.3. Формулювання проблеми
2.4. Оцінка її важливості
2.5. Виявлення причин виникнення проблем
3. Формулювання цілей рішення проблеми 3.1. Визначення цілей організації
3.2. Формулювання цілей рішення проблем
4. Обгрунтування стратегії рішення проблеми 4.1. Детальний опис об'єкта
4.2. Визначення області допустимих значень змінних факторів
5. Збір і аналіз інформації із проблеми   5.1. Збір інформації за конкретно визначеною проблемою
5.2. Кластеризація інформації за пріоритетними крітеріями
5.3. Аналіз інформації із кластерів
6. Визначення системи критеріїв і показників   6.1. Визначення вимог до рішення
6.2.Визначення критеріїв ефективності рішення
6.3. Визначення обмежень
РОЗРОБКА 7. Генерування варіантів рішення 7.1. Розчленовування завдання на підзадачі
7.2. Пошуки ідей вирішення кожної підзадачі
7.3. Побудова моделей і проведення розрахунків
7.4. Визначення можливих варіантів рішення кожної підзадачі й підсистемі
7.5. Узагальнення результатів кожної підзадачі
7.6. Прогнозування наслідків рішень кожної підзадачі
7.7. Розроблення варіантів рішення всього завдання
8. Оцінка альтернативних варіантів 8.1. Визначення альтернативних варіантів, які максимально відповідають вимогам
9. Вибір кращого варіант 9.1. Аналіз ефективності варіантів рішення
9.2. Оцінка впливу некерованих параметрів
9.3. Вибір ОПР оптимальної альтернативи
РЕАЛІЗАЦІЯ 10. Корегування й узгодження рішення 10.1. Відпрацювання рішення з виконавцями
10.2. Узгодження рішення з функціонально взаємодіючими службами
10.3. Затвердження рішення
11. Реалізація рішення 11.1. Підготовка робочого плану реалізації
11.2. Реалізація плану
11.3. Внесення змін у рішення під час реалізації (корегування)
11.4. Оцінка ефективності прийнятого й реалізованого рішення

 

Наведена структура процесу прийняття управлінських рішень є достатньо уніфікованою і може бути адаптована для прийняття управлінських рішень будь-якою організацією. Однак безглуздо вимагати неухильного дотримання нормативного процесу прийняття рішень. Складність самого процесу апріорі виключає його сприйняття як послідовне виконання чітко визначених процедур. ПУР - складний процес, що відрізняється різноманітністю зворотних зв'язків, які нерідко свідчать про доцільність повернення до операцій уже пройдених етапів з метою їх корегування. Комунікативні зв'язки, що формуються при цьому, допускають використання етапів і операцій в будь-якому поєднанні. Водночас допускається певний паралелізм у виконанні процедур. Такий підхід є виправданим, оскільки при виконанні процедур можлива поява нової інформації, що потребуватиме корегування уже виконаних процедур.

Таким чином, процес прийняття управлінського рішення - це творчий процес, який вимагає аналізу та інтеграції усіх компонентів прийняття рішення: проблемної ситуації, ресурсів, часу, цілей і обмежень тощо. Для здійснення цього процесу необхідно керуватися методичними положеннями, що орієнтують на вибір раціональних шляхів підготовки, розробки і реалізації рішень. Причому проблема має представлятися різними способами і в різних площинах, а у разі граничної необхідності - і переоцінюватися.

5.1. Етап підготовки управлінського рішення

Якщо виходити з того, що рішення - це організаційна реакція (усунення наслідків, вирішення, попередження) на проблему, то підготовчий етап спрямований на визнання або невизнання існуючої організаційної проблеми (табл. 2.2).

У структурі моделі прийняття рішень найбільшої уваги потребує етап ідентифікації та аналізу проблемних ситуацій, що базуються на методах виявлення проблем, застосуванні математичної статистики тощо, і має бути сфокусований на визначення цілей (проблемних ситуацій) як головних обмежувачів організаційної поведінки.

Ідентифікація проблеми - це встановлення невідповідностей між бажаним і наявним станом; полягає в описі і визначенні того, що їх спричинили (недосконалість технологій, брак потужностей, недостатня кількість кваліфікованого персоналу тощо). Як правило, після того, як виявлена інформація про проблемну ситуацію, вона дослі джується і аналізується у зацікавлених підрозділах, близьких до джерела її виникнення. Після виявлення проблеми необхідна оцінка її важливості, характер і терміновість рішення. Після попередньої обробки, осмислення і, можливо, уточненого формулювання вона передається на вищестоящі організаційні рівні ієрархії управління.

Таблиця 2.2


Читайте також:

 1. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 4. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 5. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 6. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 7. Алгоритм прийняття рішення при прийманні сигналів з випадковою початковою фазою
 8. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 9. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 10. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 11. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 12. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
Переглядів: 839

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процес прийняття управлінського рішення | Організування процесу прийняття рішення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.