Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розділ ІІ.

Прості

Розділ І

Контрольні питання

Тобто готовність жертовно служити вищим ідеалам.

“Між світом ідей і вірувань, якими жила й живе демократична Україна, і світом ідей нашої давнини лежить провалля ”. Прихід до влади демократії став причиною “жахливої маскаради”, яка замість провідної верстви створила верству “лицемірів, лжеців і хвастунів”, – цитує Донцов Григорія Сковороду. Усе в суспільстві “зірвалося з місця”, “командна верхівка суспільности була зайнята апостолами черні – наївними сентименталістами в ліпшому випадку, просто злодіями в гіршім”.

 

Тому “упорядкування хаосу мусить початися наново” і призвести українське суспільство до принципів “суворої ієрархії і кастовости”,

усі елементи суспільства мають знайти належне їм “місце і вигляд”, свої “певні границі”, відповідно до духу історичного традиціоналізму.

Питання для самоконтролю

1. Аргументуйте твердження О.Конта: суспільство – це цілісна система, аналогічна живому організмові.

2. У чому суть концепції рівноваги в позитивізмі?

3. Розкрийте суть вчення позитивізму про зміст людської історії.

4. Розкрийте смисл понять «мілітарне" та індустріальне суспільство» в позитивізмі.

5. Розкрийте суть вчення К.Поппера про перехід від закритого суспільства до відкритого.

6. Які культурно-історичні способи ставлення людини до світу виділяє М.Вебер?

7. Охарактеризуйте поняття та типи “соціальної дії” за М.Вебером.

8. Як ви розумієте твердження марксизму: природа, суспільство і людське мислення розвиваються за одними й тими самими законами?

9. Розкрийте суть вчення марксизму про суспільно-економічні формації:

10. Обґрунтуйте тезу Е.Дюркгейма: вирішальною умовою виживання суспільства є консенсус. Чим такий підхід відрізняється від марксистського вчення про суспільство?

11. Охарактеризуйте поняття «ціннісно-нормативна система» у теорії Е.Дюркгейма. Опишіть її функції.

12. Охарактеризуйте поняття “нігілізм” у філософії Фрідріха Ніцше.

13. Охарактеризуйте поняття «діонісійський початок» та «аполлонівський початок» у філософії Ф. Ніцше.

14. Поясніть суть тези Ф. Ніцше: людина – це “линва, натягнута між твариною та надлюдиною –

 
линва над прірвою”.

15. Через які образи Ніцше розкриває шлях до надлюдини? Поясніть їх символічний зміст.


1. Як ви розумієте твердження: філософія — це мистецтво жити?

2. Як ви розумієте твердження: філософія — це теоретично виражений світогляд?

3. У чому полягає відмінність мудрості від розуму?

4. Чому ми характеризуємо філософію не як науку, а як форму світогляду?

5. Які реалії людського життя вперше були усвідомлені людством саме у формі релігійних вірувань?

6. Охарактеризуйте зміст та функції онтології, гносеології, аксіології.

7. Які риси східної філософії відрізняють її від західного способу мислення?

8. Яку основну світоглядну ідею виражають системи філософії Давньої Індії?

9. Якою є основна проблема філософії конфуціанства?

10. У чому смисл принципу не діяння у даосизмі?

11. Яка проблема була центральною в досократівський період Давньогрецької філософії?

12. У чому суть зміни предмета філософії, яку здійснив Сократ?

13. З якою метою Сократ використовує метод діалектики?

14. Що нового вніс Аристотель у філософію твердженням, що єдиною реальністю може бути тільки світ тілесних речей?

15. Якою є центральна проблема середньовічної філософії?

16. Як розв’язує середньовічна філософія проблему співвідношення віри та знання?

17. Як аргументує Тертулліан свою тезу “Вірую, тому що це є абсурдно”?

18. У чому суть неоплатонізму як провідної традиції доби патристики?

19. Охарактеризуйте основні ідеї Т.Аквінського.

20. У чому смисл повернення до античного ідеалу людини в добу Відродження?

21. Охарактеризуйте зміст поняття «гуманізм доби Відродження».

22. У чому суть пантеїстичного вчення мислителів доби Відродження?

23. Розкрийте значення переконання: “Знання – то сила!” у новочасній філософії.

24. Чому гносеологічні проблеми опиняються у центрі уваги філософії Нового часу? Які наслідки це має?

25. У чому суть емпіричної лінії у новочасній теорії пізнання?

26. У чому суть раціоналістичного напряму в новочасній теорії пізнання?

27. Які онтологічні проблеми розглядалися у новочасній філософії?

28. Які етапи можна побачити в осмисленні проблеми субстанції у новочасній філософії?

29. Які основні здатності пізнання виокремлює І.Кант? Охарактеризуйте їх зміст.

30. Розкрийте зміст понять “річ для нас” та “річ у собі”.

31. Який зміст має категорія «буття»?

32. Які підходи до розуміння субстанції існують у класичній філософії?

33. Хто з філософів стверджував: "у світі немає нічого, крім матерії, що рухається"?

34. У чому суть "основного питання філософії" за марксизмом?

35. Які форми руху матерії описує марксизм?

36. У чому суть кризи у фізиці, яка призвела до виникнення «фізичного ідеалізму»?

37. У чому суть визначення матерії В.Леніним?

38. У яких значеннях філософи вживають поняття “духовне”, “ідеальне”?

39. Яка філософська течія визначає ідеальне як суб’єктивний образо об’єктивного світу? Розкрийте суть цього визначення.

40. Якими чинниками пояснює марксистський матеріалізм походження свідомості?

41. Розкрийте зміст понять: гносеологічний оптимізм, скептицизм, агностицизм.

42. Як розуміють закономірності пізнавального процесу емпіризм та раціоналізм. У чому відмінність між ними?

43. У чому суть кореспондентної теорії істини Аристотеля?

44. Розкрийте суть принципу відображення у теорії пізнання.

45. Розкрийте суть теорії марксизму про роль суспільно-історичної практики у пізнанні.

46. Охарактеризуйте основні принципи марксистської гносеології:

47. У чому полягає відмінність прагматизму від марксистської гносеології?

48. Охарактеризуйте визначення істини у прагматизмі.

49. Охарактеризуйте етапи розвитку позитивізму.

50. Чим було зумовлене виникнення аналітичної філософії?

51. Наведіть і охарактеризуйте основні групи методів наукового пізнання

52. Охарактеризуйте основні особливості класичної науки.

53. Який зміст вкладає філософія у поняття «сутність людини»?

54. Охарактеризуйте принципи релігійно-філософського підходу до сутності людини.

55. У чому полягає відмінність функціонального підходу до людини від субстанційного?

56. За Е.Фроммом, у чому полягає сутність людського буття?

57. Яку класифікацію специфічно людських потреб створив Фромм?

58. Які культурно-історичні способи ставлення людини до світу виділяє М.Вебер?

59. Охарактеризуйте поняття та типи “соціальної дії” за М.Вебером.

60. Розкрийте суть вчення марксизму про суспільно-економічні формації.


Читайте також:

 1. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Аналіз бойових дій пожежних підрозділів
 5. Б – розділення гелю на дві фази
 6. Взаємодія органів слідства з підрозділами, уповноваженими здійснювати оперативно-розшукову діяльність, при розслідуванні злочинів
 7. Взаємодія підрозділів при проведенні виїзних планових та позапланових перевірок
 8. Взаємодія СВА з іншими структурними підрозділами підприємства.
 9. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
 10. Визначення та визнання запасів в підрозділах підприємств готельно-ресторанного господарства , їх оцінка та класифікація
 11. ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗНАНЬ ПРО КОНФЛІКТИ В ЗЛОЧИННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 12. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ЇЇ РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА.
Переглядів: 629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розгляд суспільства під кутом зору взаємин еліти та маси, “добірних людей” та “смердів”. | Питання підвищеної складності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.