Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Взаємодія підрозділів при проведенні виїзних планових та позапланових перевірок

Щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

(далі - Методичні рекомендації)

З метою налагодження дієвої взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби щодо відбору платників для перевірок, підготовки та проведення документальних перевірок, реалізації матеріалів перевірок встановлюється єдиний порядок спільних дій стосовно виконання взаємопов'язаних завдань і функцій.

 

Запровадження зазначених Методичних рекомендацій надасть можливість впорядкувати та встановити єдиний підхід до відбору платників, підготовки та проведення документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства юридичними особами, реалізації матеріалів цих перевірок.

 

1.1. Підрозділи органів державної податкової служби (далі - органи ДПС), які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, направляють письмове повідомлення рекомендованим листом з відміткою про вручення платнику податків (або надають під підпис керівнику або головному бухгалтеру підприємства) про її проведення не пізніше ніж за 10 днів до початку виїзної планової перевірки за формою згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій.

 

У повідомленні про проведення планової виїзної перевірки в обов'язковому порядку зазначаються: підстава для проведення перевірки, дати її початку та закінчення.

 

1.2. Виїзною позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах-графіках органу ДПС і проводиться за наявності обставин, викладених у статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та доповненнями (далі - Закон), та за рішенням керівника органу ДПС, яке оформляється наказом.

 

1.3. Обгрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення виїзної позапланової перевірки оформлюються службовою запискою за підписом керівника підрозділу, який відповідно до своїх функціональних обов'язків має інформацію, що може служити підставою для проведення виїзної позапланової перевірки відповідно до чинного законодавства, на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який очолює перевірку.

 

1.4. Право на проведення виїзної планової та позапланової перевірки платника податків надається на підставі направлення на перевірку за формою згідно з додатком 2 до цих Методичних рекомендацій. Направлення виписується в 2 екземплярах, перший екземпляр оформляється на бланку податкового органу, завіряються гербовою печаткою і підписуються керівником органу ДПС.

 

При цьому в направленні на перевірку зазначається дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу ДПС, які проводитимуть перевірку.

 

1.5. Направлення на проведення документальної перевірки реєструються в спеціально заведеному для цих цілей журналі, який ведеться канцелярією в цілому по ДПІ (СДПІ ВПП) за формою згідно з додатком 3 до зазначених Методичних рекомендацій.

 

За відсутності єдиного територіального розміщення в окремих інспекціях допускається ведення декількох журналів реєстрації направлень.

 

У журналі в обов'язковому порядку вказуються тип організованої перевірки (планова чи позапланова), підстави для її проведення (частина або пункт статті Закону), дата її початку та дата закінчення.

 

1.6. Продовження терміну проведення планових перевірок здійснюється відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619, згідно з рішенням керівника відповідного податкового органу, яке оформляється наказом.

 

Продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки здійснюється на підставі рішення керівника органу ДПС, яке оформляється наказом.

 

Продовження термінів проведення перевірки розпочинається в перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у направленні на перевірку.

 

Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу) про продовження терміну проведення планової чи позапланової виїзної перевірки є доповідна записка керівника підрозділу органу ДПС, який організував таку перевірку, з викладенням об'єктивних причин щодо необхідності такого продовження (факти зволікання платником податків у наданні документів на перевірку, значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється, відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку, період, що перевіряється, становить до 3 років тощо).

 

Після прийняття рішення про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (у 2 екземплярах), перший екземпляр разом з копією наказу на продовження терміну проведення перевірки вручається платнику податків під розписку.

 

1.7. З метою забезпечення погашення донарахованих сум підрозділи контрольно-перевірочної роботи складають та передають у період проведення перевірки до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань відомості щодо переліку активів платника податку, що перевіряється, в тому числі, але не виключно:

 

рухомого та нерухомого майна у кількісному та вартісному виразі за даними первинного бухгалтерського обліку станом на 1 число місяця, що передував закінченню перевірки;

 

залишків коштів на банківських рахунках за даними бухгалтерського обліку (із зазначенням реквізитів банківського рахунка);

 

цінних паперів (векселів, облігацій, акцій (корпоративних прав) тощо) із зазначенням їх вартості за даними бухгалтерського обліку.

 

1.8. В обов'язковому порядку за поданням відповідального за проведення перевірки працівника керівник органу ДПС приймає рішення щодо залучення працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань до участі у таких перевірках, де платники податків мають податковий борг або передбачаються значні суми донарахування і при цьому суми донарахувань перевищують вартість наявних активів платників податків.

 

1.9. При підготовці до проведення виїзних планових перевірок питання участі у перевірках регіональних управлінь (відділів) боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вирішує голова регіональної ДПА не пізніше 3-денного терміну до початку перевірки, за письмовою пропозицією начальника ДПІ.

 

(розділ 1 доповнено новим підпунктом 1.9 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 02.11.2005 р. N 484)

 

1.10. За 10 днів до початку періоду, на який планується до перевірки суб'єкт господарювання, підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляють підрозділ, відповідальний за проведення виїзної планової перевірки, щодо участі в її проведенні.

 

(розділ 1 доповнено новим підпунктом 1.10 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 02.11.2005 р. N 484)

 

1.11. Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в обов'язковому порядку беруть участь у проведенні виїзних планових перевірок підприємств, які були включені до планів-графіків за їх пропозицією.

 

(розділ 1 доповнено новим підпунктом 1.11 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 02.11.2005 р. N 484,

підпункти 1.9 - 1.28 вважати відповідно підпунктами 1.12 - 1.31)

 

1.12. За рішенням Голови ДПА України до проведення виїзних планових та позапланових перевірок великих платників податків можуть залучатися працівники органів ДПС з інших регіонів України.

 

1.13. За рішенням голови державної податкової адміністрації в межах регіону до проведення виїзних планових та позапланових перевірок великих платників податків можуть залучатися працівники структурних підрозділів інших районних ДПІ регіону.

 

1.14. У разі коли при організації виїзної планової чи позапланової перевірки встановлено відсутність посадових осіб платника податків за місцезнаходженням або їх переховування, складається акт перевірки щодо невстановлення місцезнаходження платника податків, підрозділу податкової міліції передається окремий запит на встановлення місцезнаходження платника податків.

 

Підрозділ податкової міліції здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження платника податків.

 

Не пізніше 10-денного терміну від дня отримання запиту на встановлення місцезнаходження підрозділ податкової міліції в обов'язковому порядку письмово повідомляє підрозділ, який очолює перевірку, та підрозділ обліку платників податків про результати здійснених заходів щодо встановлення місцезнаходження платника податків.

 

1.15. Про випадки недопуску до перевірки, умисного створення неналежних умов для проведення перевірки, ігнорування законних вимог співробітників, які здійснюють перевірку, та виказування при цьому погроз, керівником підрозділу, яким здійснюється перевірка, складається протокол про накладання штрафу відповідно до статті 1633 Кодексу про адміністративні правопорушення та передається до суду.

 

1.16. При виникненні спірних питань у межах термінів проведення перевірки за поданням відповідального за проведення перевірки працівника у разі необхідності такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при ДПА (ДПІ), засідання яких організовується до підписання акта перевірки посадовими особами підприємства.

 

До складу постійних комісій повинні входити досвідчені фахівці підрозділів контрольно-перевірочної роботи, контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, податку на додану вартість, податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), фізичних осіб, податкової міліції, погашення прострочених податкових зобов'язань, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, юридичної служби, зв'язків з громадськістю, засобами масової інформації та масово-роз'яснювальної роботи, апеляцій, фахівці відповідних підрозділів СДПІ ВПП, а також регіональних підрозділів ДААК ДПА України, які беруть участь у роботі комісій у разі розгляду спірних питань, пов'язаних з визначенням податкових зобов'язань з акцизного збору.

 

Очолювати таку комісію повинен заступник керівника органу ДПС, якому підпорядковані підрозділи контрольно-перевірочної роботи або контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД.

 

Склад комісії затверджується наказом керівника органу ДПС.

 

На засіданні комісії розглядаються спірні питання та приймається обгрунтований висновок щодо вирішення спірних питань.

 

При цьому за результатами розгляду складається протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі повинні бути чітко визначені суть спірного питання, результати обговорення та висновки кожного із членів комісії, який брав участь у засіданні.

 

Висновок комісії обов'язково враховується при прийнятті податкового повідомлення-рішення.

 

1.17. За результатами виїзних як планових, так і позапланових перевірок, а також невиїзних документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства складається акт перевірки із додатками відповідно до Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005 р. N 327.

 

1.18. За результатами проведених перевірок приймається податкове повідомлення-рішення за формою згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом ДПА України від 21.06.2001 р. N 253 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за N 567/5758 (із змінами та доповненнями), протоколи про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності (крім випадків, коли матеріали передаються до підрозділів податкової міліції для вирішення питання згідно з кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством).

 

1.19. Працівники юридичної служби надають правову допомогу підрозділам, що здійснюють документальні перевірки, а також візують податкове повідомлення-рішення.

 

1.20. Протокол про адміністративне правопорушення передається до юридичної служби для передачі та оформлення матеріалів до суду для прийняття відповідного рішення.

 

1.21. Спеціалісти підрозділів, що здійснюють перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок (при направленні повідомлення платнику податків про початок планової виїзної перевірки, при оформленні направлення на проведення перевірки, при реєстрації акта перевірки, прийнятті та направленні повідомлення-рішення тощо).

 

1.22. На підставі проведених перевірок підрозділи, які брали участь у проведенні перевірки, узагальнюють інформацію про виявлені схеми ухилень від оподатковування (у випадку їх виявлення) та надають підрозділам, які адмініструють відповідні податки, пропозиції щодо змін чинного законодавства.

 

1.23. Посадові особи підрозділів органів ДПС при здійсненні виїзних як планових, так і позапланових перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб у випадках виявлення фінансових операцій з ознаками сумнівних вживають заходи, передбачені наказом ДПА України від 21.05.2003 р. N 233 "Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції".

 

1.24. У разі виявлення документальною перевіркою взаємовідносин платника податку з суб'єктами, які мають ознаки фіктивного підприємництва, підрозділи, що здійснюють документальні перевірки, у 5-денний термін від дня встановлення факту взаємовідносин з такими суб'єктами повідомляють про це підрозділи податкової міліції для проведення оперативно-розшукових заходів.

 

Підрозділи податкової міліції встановлюють та перевіряють факти фіктивності таких суб'єктів і про результати проведених заходів письмово повідомляють підрозділи, що здійснюють документальні перевірки.

 

1.25. Якщо за наслідками перевірки юридичних осіб або фізичних осіб, у тому числі приватних підприємців, виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, відповідальний за проведення перевірки зобов'язаний у 10-денний термін після прийняття податкового повідомлення-рішення письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. 97 КПК України.

 

1.26. Матеріали, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальних справ, у 5-денний термін направляються супровідним листом відповідному підрозділу для прийняття заходів адміністративної відповідальності.

 

1.27. За результатами прийняття рішення про адміністративну відповідальність відповідний підрозділ податкової служби повертає матеріали до органу дізнання податкової міліції, який приймав рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, для відповідного зберігання. На вимогу прокурора такі матеріали направляються йому в повному обсязі.

 

1.28. При порушенні кримінальної справи за фактом або відносно посадових осіб перевіреного суб'єкта господарювання за ознаками злочинів, підслідних податковій міліції, відповідні підрозділи в п'ятиденний термін повідомляють про це підрозділи, які очолювали перевірку, для подальшого інформування підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань.

 

1.29. Якщо в матеріалах перевірки суб'єктів господарювання є дані, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо не пов'язаних із несплатою податків та не підслідних слідчим податкової міліції, вони надсилаються за належністю відповідно до Порядку подання Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України та Рахунковою палатою матеріалів перевірок і ревізій про виявлені правопорушення до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції від 10.04.2001 р. б/н, затвердженого керівниками відповідних міністерств та відомств, для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

 

1.30. У разі виявлення в ході проведення документальної перевірки взаємовідносин платника податку з фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які викликають сумніви щодо повноти декларування доходів фізичними особами та сплати ними належних сум податків до бюджету, правомірності та законності проведення розрахунків, укладання угод, а також взаємовідносин, які мають ознаки фіктивності, підрозділи, які здійснюють документальні перевірки, повідомляють про це підрозділи оподаткування фізичних осіб для вжиття відповідних заходів щодо вирішення питання про можливість оподаткування таких осіб та повноти сплати до бюджету прибуткового податку.

 

1.31. Підрозділ, що очолював перевірку, здійснює розподіл її результатів. Результати перевірки зараховуються до активу підрозділу, який встановив порушення податкового законодавства, що призвело до фінансового результату, відповідно до рішення, узгодженого керівниками підрозділів, що проводили перевірку, або за рішенням керівника податкового органу (особи, що виконує його обов'язки).

 

Розподіл результатів перевірки між підрозділами, які брали участь у перевірці, проводиться відповідно до довідки про розподіл за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

 

Разом з тим якщо до проведення перевірки були залучені фахівці інших регіональних ДПА (ДПІ), розподіл донарахованих сум між залученими фахівцями проводиться у визначеному вище порядку. Вказаний розподіл після узгодження податкових зобов'язань у 3-денний термін направляється до відповідної регіональної ДПА (ДПІ) для відображення у звіті "Про результати контрольно-перевірочної роботи".

 


Читайте також:

 1. Активно взаємодіяти з навколишнім світом
 2. Аналіз бойових дій пожежних підрозділів
 3. Багатоманітність і взаємодія культур
 4. Бюджетний процес: поняття, роль, та значення у проведенні бюджетної політики.
 5. Взаємодія
 6. Взаємодія +Це єдність В. і в-ця.
 7. Взаємодія алельних генів
 8. Взаємодія важелів. Оцінка сукупного ризику, зв'язаного з підприємством.
 9. Взаємодія гамма квантів з речовиною
 10. Взаємодія гамма-квантів з речовиною
 11. Взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними службами.
 12. Взаємодія електромагнітних випромінювань з речовиною
Переглядів: 1080

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Журнал реєстрації описів | Обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.