Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів

Управління процесом подрібнення

В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що впливають на ефективність всього тех­нологічного процесу виробництва борошна. Ефективність подрібнення зернових продуктів визначається режимом кожної системи за різними показниками, які характеризують добуток певного продукту з даної системи. Щоб забезпечити зада­ний загальний вихід борошна і вихід борошна різних сортів, режими сис­тем нормуються «Правилами» [17].

Основою управління різними системами процесу подрібнення є стабілізація заданих режимів систем. Управління процесом проводиться у дві стадії: спочатку налагоджують вальцьовий вер­стат кожної системи подрібнення на заданий режим, а потім, при відхиленні від заданого, режим відновлюють шляхом регу­лювання.

Контроль режимів систем подрібнення проводять сито­вим аналізом подрібнених продуктів з використанням сит, які реко­мендовані «Правилами» [4].

Управління процесом сортування в розсійниках

Сортування продуктів помелу зернових продуктів у розсійниках є визначаль­ним для забезпечення заданої продуктивності заводу, виходу і якос­ті борошна. Ефективність цього процесу визначається по величині недосівів у сходових та деяких проходових продуктах, які нормують­ся «Правилами» [17]. Відхилення від норм свідчить про незадовільну роботу розсійників. Основою управління процесом сортування у розсійниках, як і в процесі подрібнення, є стабілізація недосівів у сходових продуктах. Управління процесом сортування зернових продуктів проводять у дві стадії: спочатку налагоджують процес і встановлюють подачу зерна на І драну систему, що забез­печує задану продуктивність заводу, а потім рівномірно розподі­ляють навантаження за секціями розсійників кожної системи, щоб уникнути перевантаження інших. Після розподілу навантаження секцій визначають недосів у сходових продуктах проведенням си­тового аналізу сходових продуктів на тих самих ситах, з яких вони одержані. При відхиленні від рекомендованих «Правилами» норм настає друга стадія управління - забезпечення нормативних не­досівів [4].

Підвищені недосіви в розсійниках можуть бути при переван­таженні розсійників, невдало підібраних сит, порушенні режи­му систем подрібнення, підвищеній вологості зернових продук­тів, порушенні очищення сит, зменшенні частоти коливань розсій­ника тощо. З'ясувавши, яке порушення негативно впливало на ефективність сортування у даному розсійнику, необхідно його усунути і стабілізувати тим самим процес сортування на даній системі технологічного процесу [4].

Управління процесом збагачення проміжних продуктів

Ефективне зба­гачення проміжних продуктів у ситовійках забезпечує значне підви­щення якості борошна. Порушення режиму процесу збагачення призводить до перерозподілу потоків проходових і схо­дових продуктів з ситовійок, що викликає порушення на всіх наступних системах технологічного процесу.

При налагодженні кожної ситовійки на заданий режим не­обхідно знати, який проміжний продукт на ній збагачується і яка повинна бути ефективність збагачення. Налагодження почина­ють з перевірки сит, що встановлені в ситовійці, рівномірного розподілу продукту на ситах і регулювання повітряного режиму ситовійки. Шар продукту повинен повністю покривати сито з поступовим зменшенням його товщини від прийому до вихо­ду. Повітряний режим ситовійки повинен бути таким, щоб за­безпечити рівномірно псевдозрідження («кипіння») продукту на всьому ситі.

Після завершення налагодження ситовійки на заданий режим необхідно перевірити ефективність збагачення на кожній си­товійці. При відхиленні від заданого режиму необхідно усунути недоліки, що порушили ефективність збагачення. Найбільш роз­повсюджені недоліки в роботі ситовійних машин такі: підви­щення навантаження на машину, порушення повітряного режи­му, нерівномірний розподіл продукту на ситах, висока швидкість проходження продукту по ситах, недостатнє очищення і пошкодження сит [4].

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Oracle Управління преміальними
 5. А. Видання прав актів управління
 6. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 8. Адаптивні організаційні структури управління.
 9. Адміністративне право і державне управління.
 10. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Адміністративні методи управління
Переглядів: 1214

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА | Управління виходом і якістю борошна і висівок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.