Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальні поняття про газ.

Природні гази, між молекулами яких існують сили молекулярного зчеплення, а самі молекули займають якийсь об'єм, прийнято називати реальними. Теоретично вивчити властивості цих газів дуже важко, а закономірності вивчені експериментально, мають складний характер. Тому для одержання простих розрахунків вивчаємо ідеальний газ.

Ідеальним газом називають неіснуючий в природі газ, що складається з абсолютно пружним молекул, між якими не діють сили взаємного притягання, а об'єм який займають молекули, зникаючи малий порівняно з об'ємом газу, тобто не мають розміру. Параметри, які характеризують газ: Тиск - Ρ (Па), (Н/м 2); Температура - Τ (К); Об'єм-V (м3).

Температура газу - це міра кінетичної енергії поступово рухомих молекул газу, яка характеризує ступінь нагріву газу. Вимірюється термометром.

Тиск - це відношення сили тиску газу до одиниці площі. Вимірюється барометром, манометром, вакуумметром. Розрізняють: Абсолютнийтиск - (Рабс ); Надлишковий тиск - (Рнадл); Тиск розрідження (вакум) - (Рвак)

Рабс = Рнадл + Рбар ( при надлишковому тиску)

Рабс = Рбар – Рвак ( при вакуумі )

В розрахунках треба користуватися тільки Рабс

Питомий об'єм - це об'єм одиниці маси речовини (υ).

υ =V/M (м3 /кг)

Густина - це маса одиниці об'єму речовини (ρ – величина обернена до питомого об’єму)

ρ =М/V(кг/м3); υ ρ =l

Нормальні умови газу: Рн = 101,3 кПА ; Тн = 273 К.

3. Перший закон термодинаміки є частковим випадком закону, збереження і перетворення енергії (енергія не зникає і не виникає знов, а тільки переходить з одного виду в інший, або передається від одного типа енергії іншому).

3.1 Теплова енергія може перетворюватися в механічну, а механічна в теплову в еквівалентних кількостях. Q = AW( загальна формула першого закону термодинаміки)

де Q - кількість теплової енергії - (Дж); W – кількість механічної енергії - (Дж).

А= Q / W - термічний еквівалент механічної роботи в системі СІ А=1.

Згідно закону збереження енергії, загальний запас енергії ізольованої термодинамічної системи при любих перетвореннях остається постійним.

∆Q+∆U+∆W= 0 це є основне рівняння першого закону термодинаміки. Або ∆Q=∆U+∆W

3.2. Термодинамічним процесом називається процес зміни стану робочого тіла, який супроводжується зміною його параметрів.

Всякий процес здійснюється в одному з двох напрямків, один з яких називається прямим, а другий зворотнім.

Роздивимося термодинамічний процес прямий 1-2(розширення). Для його здійснення потрібно підведення деякої кількості теплоти ∆Q до робочого тіла (в цей час зменшилася внутрішня енергія U2 < U1· За рахунок роботи розширення запас механічного акумулятора збільшується на ∆W.

Нехай процес здійснюється в зворотному напрямку 2-1 (стиснення) це потребує витрати енергії механічного акумулятора, а в тепловий акумулятор вернеться теж сама кількість ∆Q теплоти, то такий процес буде зворотним.

Таким чином зворотнім процесом є такий процес, при здійснені якого в прямому і зворотних напрямках всі елементи термодинамічні системи (робоче тіло, тепловий і механічний акумулятори) повертається в початковий стан.

1.1.Схема перерозподілу енергії в термодинамічній системі.

4. Замкнутий процес. Сукупність двох або кількох процесів, в результаті здійснення яких робоче тіло повертається до початкового стану, називається замкнутим процесом, або циклом. Реальні процеси перетворення не зворотні.

 

Графічно в PV координатах коловий процес зображений замкнутим контуром 1. a -2 - в -1, у якому лінія 1'- а -2' розширена лінія 2 - в -1' стиснення.

Робота розширення ΔWP= 1 - а - 2 - 2' - 1' - 1. Робота стиснення ΔWc= 2 - в - 1 - 1' - 2' - 2

Корисна робота ΔW = ΔWP – ΔWC = 1 - а - 2 - в - 1 , ΔW = ΔQ1 – ΔQ2

Термічний ККД: ηt = , ηt =

5. Цикл Карно. Припустимо що газ, який є робочим тілом може періодично з'єднуватися, то з гарячим джерелом теплоти (тепловіддавачем) з температурою Т1то з холодним джерелом (теплоприймачем) з температурою Т2.

 

 

Цикл Карно складається з двох ізотерм 1- 2 і 3 - 4 і двох адіабат 2 - 3 і 4 - 1.

На ділянці 1-2 робоче тіло з'єднується з джерелом гарячим Т1, а на ділянці 3 - 4 з холодним джерелом Т2.

Робота виконана за цикл: ΔW =ΔQ1 – ΔQ2

Термічний ККД: ηt =

ΔQ1 =2,3RT1lg , (1) та ΔQ2 = 2,3RT2lg (2)

поділивши ці рівняння друге на перше :

для адіабати 2-3 : (3) ; для адіабати 4 - 1 : ( 4)

Порівняємо рівняння ( 3 ) і ( 4 ) і отримаємо пропорцію або

Тому , отже ,

тобто температурний ККД :

Висновок:

Цикл Карно є ідеальним і в реальних двигунах нездійсненим, тому що ізотермічні і адіабатні процеси здійснити неможливо. Цикл Карно має велике прагматичне значення, бо за допомогою його можна оцінювати максимальний ККД будь - яких теплових двигунів у певних умовах.


Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 10. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 11. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 537

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План заняття. | Газові закони. Суміш газів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.049 сек.