Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Характеристика ідеального карбюратора

Характеристика найпростішого карбюратора

Склад горючої суміші характеризується коефіцієнтом надлишку повітря

(5)

Підставивши сюди вирази для Gпов(3) і Gпал (4), матимемо

(6)

де L0 – теоретично необхідна кількість повітря для згоряння 1 кг палива.

У рівнянні (5) на основі відповідних припущень можна вважати, що добуток

стала карбюратора, яка не залежить від розрідження в дифузорі.

Тоді

Аналогічний характер має залежність α від Δрд ,

Залежність коефіцієнта надлишку повітря𝛼від розрідженняΔрду дифузорі, наведена на рис.2 і є характеристикою найпростішого карбюратора.

Ця характеристика показує, що в найпростішому карбюраторі з підвищенням розрідження в дифузорі горюча суміш спочатку різко, а потім слабо, але постійно збагачується. Це явище пояснюється відмінністю між законами, якими описуються рідини і гази залежно від тиску (розрідження).

Гази змінюють свою густину залежно від тиску (розрідження), а густина рідини від тиску не залежить зовсім. Тому при відкриванні дросельної заслінки тиск у змішувальній камері зменшується, отже, зменшується і густина повітря, тоді як густина палива залишається незмінною.

 

 

 

Рис. 2. Характеристика найпростішого карбюратора

 

При такій характеристиці найпростіший карбюратор не може забезпечити потрібний склад паливної суміші на різних режимах роботи двигуна.

 

Щоб забезпечити роботу двигуна на всіх режимах, характеристика карбюратора повинна бути такою, як на рис. 3 (лінія 2).

Порівнюючи характеристики ідеального і найпростішого карбюраторів (рис. 7.4), приходимо до висновку, що в найпростішому карбюраторі склад суміші змінюється за законом, майже оберненим до необхідного. Звідси можна зробити висновок, що для транспортних двигунів, у яких

навантаження і частота обертання змінюються в широкому інтервалі, найпростіший карбюратор непридатний.

До недоліків найпростішого карбюратора можна віднести таке: запуск двигуна з найпростішим карбюратором утруднений, тому що карбюратор, внаслідок незначного розрідження в дифузорі, не утворює багатої суміші.

Двигун з найпростішим карбюратором не зможе працювати на малих обертах холостого ходу при дуже прикритій дросельній заслінці, бо розрідження і швидкість руху повітря в цьому разі зменшуються настільки, що суміш стає надто бідною, а бензин недостатньо розпилюється. На режимах часткових навантажень найпростіший карбюратор готує збагачену суміш.

Системи карбюратора

 

 

 

Рис.3. Характеристики найпростішого ( 1 ) та ідеального (2 )карбюраторів

Виходячи з цього, в кожному реальному карбюраторі треба передбачити такі пристрої або системи, які усували б недоліки найпростішого карбюратора. До них належить: 1) пусковий пристрій; 2) система холостого ходу; 3) головна дозуюча система з компенсацією незадовільної ха­рактеристики елементарного карбюратора; 4) економайзер; 5) прискорювальний насос.

2. Типи головних дозувальних систем ( самостійно)

 

Паливна система, яка має характеристику, близьку до характеристики ідеального карбюратора, і подає основну кількість палива в більшості режимів роботи двигуна під навантаженням, називається головною дозувальною системою.

Оскільки основним режимом роботи двигуна є режим середніх навантажень (від холостого ходу до повного навантаженнях який відповідає відкриванню дроселя на 20—80%, то звичайно насампе­ред треба забезпечити роботу двигуна в цьому (основному) режимі. Елементарний карбюратор у цьому діапазоні збагачує суміш (рис. 5), а її треба збіднювати. Виправлення характеристики елемен­тарного карбюратора на середніх навантаженнях, називається компенсацією суміші. Компенсація може відбуватися двома способами: додаванням повітря в пальну суміш; уповільненням витікання палива.

Компенсація суміші здійснюється системами: з пневматичним гальмуванням палива; з компенсаційним жиклером; з регулюванням розрідження в дифузорі; з регулюванням прохідного, перерізу жиклера (механічним гальмуванням).

Система з пневматичним гальмуванням палива набула найбільшого поширення внаслідок про­стоти відповідних пристроїв, високої якості сумішоутворення (витікання емульсії) і надійності робо­ти. Робота цієї системи ґрунтується на тому, що в канали головної дозувальної системи разом з пали­вом крізь повітряний жиклер надходить повітря, утворюючи паливну емульсію. Тому такі карбюра­тори називають емульсійними.

 

Рис. 5. Схема головної дозуючої системи карбюратора

з пневматичним гальмуванням палива.

 

У цій системі (рис. 5) між паливним жиклером 1 і розпилювачем 4 є колодязь 2 із повітряним жикле­ром 3.

Суть роботи системи полягає у тому, що при незначних розрідженнях у дифузорі карбюратор працює як елементарний, тиск повітря у колодязі при цьому дорівнює атмосферному. З ростом розрідження у дифузорі рівень палива у колодязі знижується, і коли він досягає рівня паливного жиклера, то через повітряний жиклер починає поступати у канал, що веде до розпилювача, невелика кількість повітря, яка змішується з паливом, утворює емульсію. Хоча повітря надходить у канал дуже мало і це, не впливає на склад паливоповітряної суміші, але надходження його внаслідок перепаду тиску до і після паливного жиклера призводить до зменшення кількості палива» що проходить через паливний жиклер у порівнянні з елементарним карбюратором. Це призводить до поступового збіднення пали­воповітряної суміші у міру зростання розрідження. Шляхом підбору розмірів паливного та повітря­ного жиклерів, а також місця установки паливного жиклера можна забезпечити характеристику кар­бюратора при часткових навантаженнях близьку до ідеальної. Ця система компенсації забезпечує ефективне розпилювання палива. Вона конструктивно проста, стабільна і надійна в експлуатації через відсутність рухомих деталей. Все це і забезпечило їй широке застосування.

Головна дозуюча система з компенсаційним жиклером. Схема такої системи показана на рис. 5.5. Особливість її полягає у тому, що поряд з головним паливним жиклером 1 є компенсаційний жиклер - 2, через який паливо надходить у компенсаційний колодязь 3, а звідти до розпилювача в дифузорі.

Кількість палива, що проходить через головний паливний жиклер, змінюється як в елементарному карбюраторі, тобто суміш постійно збагачується (рис 5.6 крива 3). Кількість палива, що проходить через компенсаційний жиклер, не залежить від розрідження в дифузорі, залишається постійною з від­криттям дросельних заслінок і визначається лише розмірами жиклера і різницею ДАпал у рівнях пали­ва в поплавцевій камері і компенсаційному колодязі.

Рис.6. Схема головної дозуючої Рис.7. Характеристика карбюратора

системи карбюратора з з компенсаційним жиклером

компенсаційним жиклером

 

Таким чином, у міру зростання розрідження у дифузорі компенсуюча система значно збіднює суміш (рис. 7 крива 1), в той час, як суміш, що готується з допомогою головного жиклера, збагачується. За­гальний же склад суміші, що надходить у двигун (рис. 7 крива 2), може бути забезпечений близьким до оптимального шляхом вибору розмірів і місця розміщення паливних жиклерів. Головна дозуюча система з регулюванням розрідження у дифузорі. Суть роботи такої системи полягає у тому, що при малих розрідженнях у дифузорі карбюратор працює як елементарний, тому що все повітря проходить через дифузор. У міру зростання розрідження частина повітря проходить у двигун повз дифузор і не бере участі у підсмоктуванні палива.

Оскільки ця частина поступово збільшується, то це приводить до збіднення суміші, що надходить у двигун. Для автоматичного регулювання кількості повітря, що проходить повз дифузор, у карбюра­торах використовують пружні пластини (рис. 8). Ця система компенсації не забезпечує високої якості розпилювання палива, тому що не все повітря, яке поступає у карбюратор, бере участь у цьому про­цесі. Крім того, регулювання карбюратора з цією системою нестабільне через зміну в експлуатації жорсткості пластин. Використання цієї системи можливе на основі електронного (мікропроцесорно­го) управління роботою пластин.

 

 

 

Рис. 8. Схема дифузора карбюратора Рис. 9. Схема головної дозуючої системи

з пружними пластинами карбюратора з регулюванням отвору

головного паливного жиклера

 

Головна дозуюча система з регулюванням отвору головного паливного жиклера. Така сис­тема об'єднана з системою холостого ходу (рис .9). В цьому випадку система холостого ходу працює на малих і середніх навантаженнях. Вихідний отвір системи холостого ходу знаходиться під дросе­льними заслінками. Розпилювач 5 головної дозуючої системи, що включає паливний жиклер 4, отвір якого регулює голка 3 з певним профілем. У режимі холостого ходу, малих навантажень працює система холостого ходу, необхідний склад паливоповітряної суміші при цьому забезпечується паливним 1 і повітряним 2 жиклерами цієї системи. При збільшенні навантаження розрідження за дросельними заслінками знижується, що призводить до зменшення кількості палива, що надходить через систему холостого ходу. Для того, щоб отримати необхідний склад суміші, з допомогою голки 3, яка пов'яза­на з приводом дросельних заслінок, змінюється вихідний отвір головного паливного жиклера 4, що призводить до зміни витрати палива через головну дозуючу систему. Таким чином, на всіх наванта­жувальних режимах забезпечується склад суміші, близький до оптимального.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 8. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 9. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
 10. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 11. Банківська система України і її характеристика
 12. Банківські ризики та їх характеристика
Переглядів: 1625

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Найпростіший карбюратор | Додаткові паливодозуючі системи і пристрої карбюраторів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.