Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Показники результативності зовнішньоекономічної діяльності

Показники динаміки зовнішньоекономічних відносин

Показники структури зовнішньоекономічних зв’язків

Обсяги зовнішніх інвестицій– зарубіжні інвестиції в економіку країни.

Під товарною структурою розуміють показники розподілу експорту і імпорту за основними товарними позиціями. Даний показник дозволяє виявити ступінь розвитку економіки країни. Якщо в товарному експорті країни домінують готові вироби, то функціонування економічної системи вважається ефективним, або країна на інтенсивному шляху розвитку. Якщо ж переважає сировина чи напівфабрикати, то фактично країна йде екстенсивним шляхом розвитку, тобто живе за рахунок майбутніх поколінь, використовуючи природні надра.

Під географічною структурою розуміється розподіл зовнішньоекономічних операцій за групами країн і регіонами. Даний показник характеризує ступінь розвитку зовнішньоекономічних відносин держави з іншими країнами і показує певну залежність держави від взаємовідносин з різними країнами.

Інституціональна структура – розподіл зовнішньоекономічних зв'язків за суб'єктами і методами товарного обміну. Визначає ефективність умов функціонування зовнішньоекономічного комплексу країни. Збільшення частки бартерних операцій або угод про застосування давальницьких схем показує рівень тінізації економічних взаємовідносин в даній сфері діяльності.

Темпи росту зовнішньоекономічних зв'язків:

Темпи росту експорту (Те):

Те = (Езв / Е баз) х 100 %,

де Езв, Ебаз – обсяги експорту відповідно в звітному і базисному році.

Темпи росту імпорту (Ті):

Ті = (Ізв / І баз) х 100 %,

де Ізв, Ібаз – обсяги імпорту відповідно в звітному і базисному році.

Темпи росту зовнішньоторговельного обороту (Тозт):

Тозт = (ОЗТ зв / ОЗТ баз) х 100 %,

де ОЗТзв, ОЗТбаз – обсяги обороту зовнішньої торгівлі в звітному і базисному році.

Темпи приросту зовнішньоекономічних зв'язків:

Темпи приросту експорту (DТе):

DТе = Те зв – Те баз,

де Те зв, Те баз – відповідно темпи росту експорту в звітному і базисному році;

Темпи приросту імпорту (DТі):

DТі = Ті зв – Ті баз,

де Ті зв, Ті баз – відповідно темпи росту імпорту в звітному і базисному році;

Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту (DТозт):

DТозт = Тозт зв – Тозт баз,

де Тозт зв, Тозт баз – темпи росту зовнішньоторговельного оборотув звітному і базисному році відповідно.

Основними показниками, які кількісно і якісно характеризують стан зовнішніх економічних зв'язків у країні, є: платіжний баланс країни, торговельний баланс, баланс послуг і некомерційних платежів, поточний платіжний ба­ланс, баланс руху капіталів, офіційні валютні резерви країни.

Платіжний баланс – один з найпоширених видів балансів в міжнародних розрахунках, якнайбільше відображає стан зовнішньоекономічних зв'язків країни.

Під платіжним балансом розуміють співвідношення платежів країни за кордон та їх надходження з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць).

Платіжний баланс є ключовим поняттям міжнародної економіки, оскільки він систематизує і тому дозволяє аналізувати взаємовідносини країни із зовнішнім світом. Практично лише на основі вивчення платіжного балансу уряд спроможний зрозуміти основні макроекономічні проблеми з точки зору своїх суто національних інтересів і з точки зору численних зв'язків країни з міжнародною економікою загалом.

Тому платіжний баланс це ще й статистичний звіт, у якому в систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції даної країни з іншими країнами світу за певний період часу.

Платіжний баланс складається з: а) потоків реальних ресурсів – експорту та імпорту товарів і послуг; б) відповідних потоків фінансових ресурсів, що є оплатою за придбання або платежем за продаж відповідних ресурсів. Якщо надходження платежів перевищує витрати, тоді йдеться про активний баланс (активне, позитивне сальдо), у протилежному випадку йдеться про пасивний платіжний баланс (пасивне, негативне сальдо).

В таблиці 1 – структура платіжного балансу, який охоплює ряд статей. Найважливішим є торговельний баланс, характеризує співвідношення експорту і імпорту товарів. Сальдо торговельного балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту і імпорту товарів окремої країни.

 

Таблиця 1 – Структура платіжного балансу

Рахунок платіжного балансу Кредит (надходження грошей) Дебіт (витрати грошей) Сальдо
Торговельний баланс Виручка від експорту товарів Витрати на імпорт товарів  
Баланс послуг Виручка від надання послуг іноземним суб'єктам ЗЕД Оплата послуг, одержаних від іноземних суб'єктів ЗЕД  
Баланс некомерційних послуг Виручка від надання некомерційних послуг Оплата некомерційних послуг  
Поточний платіжний баланс     ЧЕ (чистий експорт)
Баланс руху капіталів Імпорт капіталу Експорт капіталу ЧЕК (чистий експорт капіталу)
Офіційні валютні резерви Збільшення валютних резервів зарубіжних країн Збільшення валютних резервів країни R (Сальдо рахунку валютних резервів)

Другою за вагомістю статтею платіжного балансу є баланс послуг і некомерційних платежів. Він складається з двох частин: балансу послуг і балансу некомерційних платежів.

Баланс послуг охоплює: надходження і платежі з експорту й імпорту послуг на світовому ринку, зокрема, оплату закордонних перевезень, доходи і витрати від сервісу тощо; оплату патентів і ліцензій для виробництва товарів; міжнародне страхування; доходи від інвестицій країни за кордон; доходи від іноземних інвестицій на території країни.

Сальдо балансу послуг — це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує. Розрізняють позитивне і негативне сальдо балансу послуг (аналогія з торговельним балансом).

До балансу некомерційних платежів відносяться: приватні перекази з-за кордону і за кордон (перекази родичам, спадщина і т. ін.); державні невідшкодовані витрати (субсидії зарубіжним країнам, витрати на утримання військових баз, іноземних представництв тощо). Сальдо некомерційних операцій — це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення коштів у спадщину, при розв'язанні сімейних проблем. З кожного з цих напрямків руху коштів складається баланс і розраховується сальдо.

Торговельний баланс, баланс послуг та баланс некомерційних платежів в сумі утворюють поточний платіжний баланс. Сальдо балансу поточних операцій – це сума сальдо торговельного, балансу послуг і некомерційних операцій.

Важливою статтею платіжного балансу є баланс руху капіталів, охоплює купівлю/продаж матеріальних і фінансових активів в країні і за кордоном. Сальдо балансу руху капіталів – це різниця між купівлею/продажем матеріальних і фінансових активів в країні і за кордоном.

Поточний платіжний баланс та баланс руху капіталів взаємопов'язані. Коли країна має дефіцит поточного платіжного балансу, це означає, що витрати на імпорт перевищують доходи від експорту. Фінансування дефіциту можна вирішити за рахунок продажу активів і одержання позик в обсязі, який перевищує відтік капіталу. Навпаки, в разі активного поточного платіжного балансу, його надлишкові кошти будуть використані для придбання нерухомості або надання позик для інших країн.

Важлива частина платіжного балансу відображає зміну офіційних валютних резервів країни, які перебувають в розпорядженні центрального банку. Ці резерви використовуються для регулювання незбалансованості за статтями поточних операцій і руху капіталів. Резервні активи, на відміну від інших статей фінансового рахунка, знаходяться під прямим контролем держави і можуть використовуватися нею для досягнення цілей економічної політики. Для збалансованості економіки валютні запаси країни, з одного боку, не повинні бути меншими тримісячного обсягу експорту держави, а з іншого – вони повинні бути більшими обсягу імпорту за півріччя.

Якщо країна заробила менше валюти, ніж витратила, то ця нестача надходжень іноземної валюти компенсується з офіційних валютних резервів. Таким чином, сальдо поточного платіжного балансу плюс сальдо балансу руху капіталів у сумі повинні дорівнювати нулю.

В платіжному балансі зі знаком «плюс» відображається експорт товарів і послуг, одержані доходи і трансферти, зменшення фінансових активів, збільшення зобов'язань; із знаком «мінус» – імпорт товарів і послуг, сплачені доходи і трансферти, збільшення фінансових активів, зменшення зобов'язань.


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості
 6. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 9. Автоматизація метрологічної діяльності
 10. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 12. Аксіоми безпеки життєдіяльності.




Переглядів: 1369

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники обсягів зовнішньоекономічних зв’язків | Питання для самоперевірки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.