Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Мембранні утворення у прокаріот.

У деяких бактерій мембрана охоплює цитоплазму без скла­док і загинів, тобто без інвагінацій. Але коли швидкість росту цитоплазматичної мембрани перевищує швидкість росту клітин­ної стінки, відбувається інвагінація мембрани, і виникають внут­рішньоклітинні мембранні утворення різної складності.

Грамнегативні бактерії.У грамнегативних бактерій мемб­ранні утворення розвинуті слабко і являють собою розміщені по периферії клітини загини мембранрі, наприклад, у Escherichia соli та Proteus vulgaris (рис. 2.7). Винятком є деякі групи грам­негативних бактерій (азотфіксатори, нітрифікатори, метаноокис нювальні та фототрофні бактерії), в яких мембранні утворення організовані складніше.

Так, у нітрифікуючих бактерій (Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus) мембранні утворення є пластинчастими (ламеляр-ними), розміщені вони купками по периферії клітини, в центрі або біля одного з полюсів клітини.

За організацією внутрішньоцитоплазматичної мембрани метаноокиснювальні бактерії поділені на два типи. У клітин першого типу мембранні утворення мають форму здавлених бульбашок, тісно розміщених паралельно одна одній. Це паличко-кокова група бактерій (Methylomonas, Methylococcus). У віброїдних метаноокиснювальних мікроорганізмів (Methylosinus, Met-hylocystis) є система спарених мембран, що проходять по пери­ферії клітини паралельно цитоплазматичній мембрані — дру­гий тип клітин. Припускають, що у метанотрофних бактерій функціонально мембранні утворення є відповідальними за окиснення метану, оскільки непрямими дослідами встановлено, що вони відіграють певну роль у дихальній активності клітин. Але прямих доказів цього немає. Цілком імовірно, що велика поверх­ня цих мембранних структур забезпечує необхідний рівень дихаль­них і фосфорилювальних процесів у клітинах.

Тилакоїди та хроматофориє аналогами хлоропластів у рослин і характерні для фототрофних бактерій. Такі фотосин­тетичні мембрани аналогічні за будовою та хімічним складом цитоплазматичній мембрані, але містять пігменти, що погли­нають світло (бактеріохлорофіли, каротиноїди), а також компо­ненти фотосинтетичного електрон-транспортного ланцюга і фос-форилювальної системи.

Грампозитивні бактерії. У грампозитивних бактерій мемб­ранні утворення добре розвинуті, складніше організовані і утво­рюють внутрішньоклітинні мембранні структури, які називають­ся мезосомами. Мезосоми вперше були описані у Bacillus cereus. За морфологічними особливостями розрізняють ламелярні (пластинчасті), везикулярні (мають форму бульбашок), тубулярні (трубчасті) мезосоми. Часто в бактеріальній клітині спостеріга­ються мезосоми змішаного типу. Мезосоми розглядають як ділян­ки проникнення в клітину трансформувальної ДНК, прикріплен­ня плазмід, місце синтезу екзоферментів, а також як інертне утво­рення, що виникає за надлишку мембранного матеріалу. Існує припущення, що мезосоми беруть участь у клітинному поділі.

 

Рис. 2.7. Мембранні утворення грамнегативних , в) і грампозитмвних(б) бактерій:

/ — Escherichia coli; 2 Proteus vulgaris; 3 Brucella abortus; 4 Azotobactersp.; 5 Corynebacterium diphteriae; 6 Bacillus subtilis; 7Listeria monocytogenes; 8-11 — фототрофні пурпурові бактерії; 12 — фототрофні зелені бак­терії

 


Читайте також:

 1. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 2. Автономні утворення у зарубіжних державах
 3. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 4. Аналіз складу майна та джерел його утворення.
 5. Антське державне утворення.
 6. Антське державне утворення.
 7. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 8. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
 9. БІОЕНЕРГЕТИКА:УТВОРЕННЯ АТФ
 10. БІОЕНЕРГЕТИКА:УТВОРЕННЯ АТФ
 11. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?
 12. Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук.
Переглядів: 1900

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МЕМБРАНИ МІКРОБНИХ КЛІТИН. Цитоплазматична мембрана. | ВНУТРІШНЬОКЛІТИННІ СТРУКТУРИ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.