Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


КОНЦЕПЦІЯ ВИДУ В БАКТЕРІОЛОГІЇ.

Дати чітке визначення виду у бактерій досить складно. Це зумов­лено їх біологічними особливостями. Якщо в основі визначення виду у рослин і тварин лежать чітко виражені морфологічні та фізіологічні відмінності, зокрема неможливість схрещування між представниками двох популяцій, то у бактерій ці критерії відсутні. Бактерії морфологічно нерізноманітні, розмножують­ся безстатевим шляхом, характеризуються наявністю плазмідної спадковості, здатністю обмінюватися генетичним матеріа­лом між генетично далекими групами. Щоб підійти до визна­чення виду у бактеріології, розглянемо історію розвитку цього поняття в біологи взагалі.

Стихійне уявлення про види живих істот склалося ще в дав­ні часи. З розвитком біології як науки в додарвінівський період з'являються дві основні концепції — номіналістична та типо­логічна. Номіналісти вважають, що види реально не існують. Типо­логічну концепцію можна назвати морфологічною, оскільки в даному разі критерієм виду є морфологічна подібність.

У 40-х роках XX ст. завдяки роботам Ернста Майра сфор­мувалася нова концепція виду — біологічна.Вона базується на тому, що види складаються з популяцій, вони реальні, їм при­таманна внутрішня генетична інтегрованість внаслідок того, що всі особини (представники) виду мають спільну генетичну про­граму, яка історично склалася в ході еволюції. Згідно з біологіч­ною концепцією вид— це група організмів, здатних до схрещу­вання, які утворюють природні популяції і які репродуктивно ізольовані від інших груп (тобто не можуть схрещуватися з пред­ставниками інших груп).

Основними критеріями виду в біології були визнані такі:

фізіологічний (генетичний критерій) — вільне схрещуван­ня всередині виду і нездатність до схрещування (репродуктивна ізоляція) з іншими видами;

географічний, суть якого полягає в тому, що кожний вид має певний ареал існування;

екологічний — кожний вид у межах свого ареалу займає певну зону, характеризується певним типом взаємовідносин з особинами інших видів і всередині даного виду.

Серед мікробіологів поширена думка, що види бактерій реально не існують. Це пов'язано з браком інформації про реаль­не існування бактерій у природі, достатньо великою фізіологіч­ною різноманітністю ізолятів, які виділяються з природи. Крім того, стало відомо, що бактерії можуть обмінюватися генетич­ною інформацією за допомогою плазмід, фагів і шляхом транс­формації. При цьому виявилось, що деякі кон'югативні плазміди можуть передаватися і підтримуватися в бактеріях різних систематичних груп (наприклад, плазміди Р-1 групи несумісності). Це дало привід багатьом мікробіологам дійти до виснов­ку, що геноми бактерій не є захищеними і стабільними настіль­ки, наскільки це характерно для еукаріотів. Насправді, у міру того як генетики детально вивчали процеси передачі генетично­го матеріалу у бактерій, з'ясувалося, що такі висновки не від­повідають дійсності. Так, до факторів, що обмежують проник­нення чужорідних генів у клітини прокаріот, можна віднести: систему рестрикції-модифікації; рівень активності ферментів, відповідальних за механізми рекомбінації; систему зовнішньої мембрани, через яку чужорідна ДНК може проникнути, вико­ристовуючи тільки певні механізми, які кодуються кон'югативними плазмідами; певну послідовність генів у хромосомах.

На основі цього можна зробити висновок, що для визначен­ня виду у бактерій цілком придатними є критерії, що характери­зують вид у еукаріот. Тобтовид у бактерій— це група організ­мів, які мають схожий набір і порядок генів на хромосомі та здатні (хоча б потенційно) обмінюватися хромосомними генами і здійс­нювати їх гомологічну рекомбінацію з великою частотою.

Проте таке трактування поняття виду у бактерій довго зали­шалось не узаконеним. Так, Дж. Стенлі та Н. Криг у вступі до дев'я­того видання Керівництва Бергі з систематики бактерій розгляда­ютьвид у бактерійяк колекцію штамів, які характеризуються сукупністю багатьох спільних властивостей і суттєво відрізняють­ся від інших штамів. Вони, правда, визнають, що для чіткішого визначення виду може бути використаний рівень гомології ДНК — показник генетичної спорідненості організму. Практичні рекомен­дації з цього питання викладені в рішеннях Комітету з узгоджен­ня підходів до таксономії бактерій, опублікованих ще в кінці 1987 р. Зокрема, в них зазначається, що вид є єдиною таксономічною оди­ницею, яка може бути визначена філогенетичне. Вид повинен вклю­чати штами з рівнем подібності ДНК—ДНК 70 % і вище. Фенотипові характеристики повинні узгоджу­ватися з цим визначенням і можуть не відповідати філогенетичній концепції виду тільки як виняток.

Використання молекулярно-біологічних методів у мікро­біології внесло певні корективи до уявлень мікробіологів щодо суті виду бактерій. У 2002 р. відбулося засідання Спеціального міжнародного комітету з систематики прокаріот. Рекомендуєть­ся визначення нуклеотидної послідовності (сиквенс) генів, що кодують синтез 16S рРНК і білків, а також ДНК—ДНК-гібридизацію як молекулярні критерії для окреслення виду. Коміте­том процитовано визначення виду, наведене Р. Розелло-Мора й Р. Аман (2001 p.): "Вид — це категорія, яка обмежує генотипово пов'язану групу штамів, що мають високий ступінь подіб­ності за незалежними ознаками, визначеними за певних стан­дартних умов".


Читайте також:

 1. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 2. Аналітична психологія. Концепція Карла Юнга
 3. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 4. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства
 5. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства
 6. Відповідно до розділу 5 Тимчасового регламенту Кабінету Мі­ністрів України концепція повинна мати шість розділів.
 7. Вітчизняна концепція витрат виробництва і прибутку.
 8. Геоцентрична концепція.
 9. Гуманітарно-демократичний напрям (концепція).
 10. Економічна концепція вартості відображає погляд ринку на вигоди, що придбаваються тим, хто стає власником даних товарів або користується даними послугами
 11. Економічна концепція Прудона.
 12. Економічні проблеми підприємництва. Концепція та шляхи їх вирішення
Переглядів: 704

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СИСТЕМАТИЦІ. | ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИКИ БАКТЕРІЙ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.