Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ

Для здійснення реакцій конструктивного метаболізму необ­хідна енергія. Така енергія може бути одержана з різних дже­рел: фототрофні мікроорганізми використовують енергію світ­ла, літотрофи — енергію, яка вивільнюється при окисненні неорга­нічних сполук, органотрофи — енергію, яка вивільнюється при окисненні органічних сполук, тобто при катаболізмі.

Сукупність метаболічних реакцій, що зумовлюють перетво­рення енергії світла чи хімічних сполук (неорганічних або орга­нічних) у форму, яка може використовуватися у конструктивно­му метаболізмі (макроергічні сполуки та відновлювальні еквіва­ленти) називається енергетичним метаболізмом.

Макроергічні сполуки.Макроергічними називаються спо­луки, які містять макроергічні зв'язки, тобто зв'язки з висо­кою вільною енергією гідролізу. До таких сполук належать у першу чергу АТФ — основний носій біологічної енергії, а також ряд проміжних продуктів, що утворюються у процесі розкла­дання органічних субстратів (1,3-дифосфогліцерат, фосфоенолпіруват, ацилфосфат та ін.).

АТФ як кофермент для активації метаболітів. АТФ є своє­рідною "енергетичною валютою" клітини — безпосереднім дже­релом енергії для синтезу структурних компонентів клітини, транспорту поживних речовин у клітину, механічного руху та осморегуляції. Крім того, багато які проміжні продукти метаболізму для подальших перетворень у клітині потребують активації шля­хом перенесення груп. Така активація відбувається за допомо­гою АТФ. При цьому можливі три варіанти використання АТФ:

1. Цукри активуються перетворенням у відповідні фосфорильовані похідні:

Глюкоза + АТФ = Глюкозофосфат + АДФ.

2. Рибозо-5-фосфат активується в результаті перенесення дифосфатного залишка (пірофосфату):

Рибозо-5-фосфат + АТФ = Фосфорибозилдифосфат -І- АМФ.

3. Деякі з неорганічних кислот, всі амінокислоти та неорга­нічний сульфат активуються приєднанням АМФ-групи з вивіль­ненням пірофосфату:

Жирна кислота + АТФ = Ацил-АМФ + Пірофосфат.

Амінокислота + АТФ = Аміноацил-АМФ + Пірофосфат.

Сульфат + АТФ = Сульфат-АМФ + Пірофосфат.

Відновлювальні еквіваленти. Це протони (атоми водню) та електрони, які утворюються при окисненні субстрату (в окисно-від­новних реакціях). Так, окиснення органічних сполук відбувається перенесенням електронів від донора до акцептора. За біологічно­го окиснення найчастіше відбувається одночасне перенесення двох електронів, при цьому від субстрату відщеплюються також два протони. Таке окиснення субстрату, яке відбувається з від­щепленням двох протонів, називається дегідруванням. Дегідрування субстратів здійснюють ферменти, які називаються дегідрогеназами. Причому в назвах багатьох дегідрогеназ вказується донор водню (протону), наприклад, малатдегідрогеназа, алкогольдегідрогеназа. Слід зазначити, що терміни донор водню та донор електронів вживаються як синоніми. Рівнозначними є також терміни акцептор водню та акцептор електро­нів, окиснення і дегідрування, відновлення і гідрування.

Піридиннуклеотиди. Багато які дегідрогенази переносять водень на один з двох коферментів — нікотинамідаденіндинук-леотид (НАД, в окисненій формі — НАД') або нікотинамідаденін-динуклеотидфосфат (НАДФ, в окисненій формі — НАДФ+) . Кофермент — це низькомолекулярна сполука, яка разом з фер­ментом бере участь у зв'язуванні та наступному перенесенні окремих фрагментів субстрату. Аналогічну роль при функціо­нуванні ферментів виконують також простетичні групи ферментів. Проте на відміну від коферменту, простетична група міцно зв'язана з ферментом і не відділяється від нього під час приєднання і перенесення фрагментів субстрату.Гру­пою, яка визначає функцію коферментів НАД і НАДФ, є амід ніко­тинової кислоти. Один водень переноситься з субстрату разом із парою електронів (у вигляді гідрид-іону) на піридинове кільце, дру­гий водень переходить у розчин. У результаті реакції НАД і НАДФ перетворюються відповідно у НАДН і НАДФН. Обидва коферменти вільно дисоціюють, тобто відділяються від одної дегідрогенази і пере­носять водень після зв'язування з іншим ферментом на інший акцеп­тор. Тому їх називають переносниками водню і поняття "відновлювальні еквіваленти" пов'язують саме з НАДН та НАДФН.

Виникає ряд закономірних запитань: яке відношення до енер­гетичного метаболізму мають відновлювальні еквіваленти? Чому, коли йдеться про енергетику мікробної клітини, мають на увазі АТФ і відновлювальні еквіваленти? Яке відношення до АТФ мають відновлювальні еквіваленти? НАДН переносить водень у дихаль­ний ланцюг, де при його окисненні (при перенесенні електронів від НАДН на кисень або інший акцептор електронів) вивільню­ється енергія, яка використовується для синтезу АТФ. Отже, НАДН бере участь у генерації енергії (синтезі АТФ) у мікробній клітині. Такий механізм синтезу АТФ, який спряжений з пере­несенням електронів у дихальному ланцюзі, називається окиснювальним фосфорилюванням (фосфорилювання при перенесенні електронів).

Щодо НАДФН, то вважають, що він бере участь, головним чином, у відновлювальних етапах процесів біосинтезу (конструк­тивного метаболізму).

ПРИНЦИП "БІОХІМІЧНОЇ ЄДНОСТІ"

Принцип "біохімічної єдності" — одна з небагатьох догм, яка визнається у наш час. Згідно з цим принципом, усі живі істоти, які існують на Землі, подібні у біохімічному відношенні. Цей принцип виражається, наприклад, в однаковості у всіх живих істот "будівельних блоків" для синтезу клітини, у ролі АТФ як універсального носія біологічної енергії, в універсальності генетичного коду, в універсальності плазматичної мембра­ни, у єдності шляхів перетворення цукрів і природи дихального ланцюга. Майже ідентичними у всіх живих істот є і центральні метаболічні шляхи. Існує лише декілька груп бактерій, у яких основні схеми метаболізму так чи інакше модифіковані — пере­важають якісь певні шляхи, а інші є скороченими чи якось змі­неними. Всі варіанти обміну речовин у мікроорганізмів можна звести до загальної схеми. Метаболічні шляхи формувались, очевидно, в ході еволюції, і можна вважати, що типовий для аеробних організмів біохімічний апарат виник відносно пізно, коли у повітрі з'явився кисень. У наш час важко з'ясувати, що являють собою скорочені метаболічні шляхи у деяких бактерій — примітивні особливості чи результат деградації.


Читайте також:

 1. Біотрансформація, або метаболізм
 2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ
 3. КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТАБОЛІЗМ
 4. Метаболізм жирів
 5. Паливно-енергетичний комплекс
 6. Паливно-енергетичний комплекс
 7. Паливно-енергетичний комплекс
 8. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР
 9. Паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельнийкомплекси.
 10. Проміжний метаболізм
 11. Проміжні продукти метаболізму та стомлення
Переглядів: 3079

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТАБОЛІЗМ | ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.