Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Компоненти дихального ланцюга

Основними компонентами дихального ланцюга є фермен­ти з міцно зв'язаними низькомолекулярними простетичними групами. Найважливішими з них є флавопротеїни, залізосіркові білки, хінони та цитохроми.

Флавопротеїни. Це — ферменти, що містять як простетичну групу флавінмононуклеотид (ФМН) або флавінаденіндинуклеотид (ФАД). Ці ферменти переносять водень. Активною групою флавопротеїнів є ізоалоксазинова система , яка діє як оборотна окисно-відновна система. Реагуючими центрами служать два атоми азоту, кожен з яких може зв'яза­тись з одним протоном. Зв'язування може відбуватися у два ета­пи через стан семихінону. Завдяки здатності переносити то один,то два протони, флавопротеїни можуть бути посередниками між двома типами процесів перенесення водню.

Залізосіркові білки. Це — окисно-відновні системи, які переносять електрони. Вони містять атоми заліза, зв'язані, з одного боку, з сіркою амінокислоти цистеїну, а з другого — з неорганічною сульфідною сіркою. Неорганічна суль­фідна сірка легко відщеплюється у вигляді сірководню при під­кисленні. Залишки цистеїну входять до складу поліпептидних ланцюгів. Fe-S-центри можна розглядати як простетичні групи поліпептиду. [2Fe + 2S]-центри є компонентами дихального лан­цюга, здатні переносити тільки один електрон.

Крім транспорту електронів, ці білки беруть участь у фік­сації молекулярного азоту, відновленні сульфату та нітриту, фото­синтезі та інших процесах. Прикладом залізосіркового білка може бути фередоксин, який бере участь в окисненні пірувату в анаеробних бактерій.

Хінони. На внутрішній мембрані мітохондрій та у грамнегативних бактерій є убіхінон (кофермент Q), у грампозитивних бактерій — нафтохінони, а у хлоропластах — пластохінони. Хінони локалізуються у ліпідній фазі мембрани. Вони здатні пере­носити водень або електрони. Перенесення може здійснюватись двома етапами через проміжну форму — семихінон. У порівнянні з іншими компонентами дихального ланцюга хінони містяться у 10-15-кратному надлишку. Вони є "збирачами" водню, який поста­чається різними коферментами та простатичними групами у дихаль­ному ланцюгу та передають його цитохромам.

Цитохроми. Цитохроми є окисно-відновними системами, які переносять тільки, електрони. Водень цитохроми не транс­портують. До цитохромів електрони надходять від пулу хіно­нів. При перенесенні електронів еквівалентна кількість прото­нів надходить у розчин. Як простетичну групу цитохроми міс­тять гем . Центральний атом заліза гемінового кіль­ця бере участь у перенесенні електронів, змінюючи свою валент­ність. Цитохроми забарвлені, вони відрізняються один від одного спектрами поглинання та окисно-відновними потенціалами. Розрізняють цитохроми а, b , с, о та ряд інших.

Цитохроми беруть участь також у перенесенні електронів на кисень. Цитохромоксидаза (цитохром aa3 ) — термінальна оксидаза, яка реагує з киснем і передає йому чотири електрони:

О2 + 4Fe2+ -> 2О2- + 4Fe3+.

Цитохром о, який часто зустрічається у бактерій, також може реагувати з молекулярним киснем. Ця термінальна оксидаза може бути інгібована ціанідом або окисом вуглецю.

Наявність цитохромів дуже довго розглядалась як ознака належності до аеробних організмів або фототрофів. Відкриття цитохрому с3 у анаеробної бактерії Desulfovibrio спочатку зда­валося несподіваним, але потім стало зрозуміло, що відновлен­ня сульфату цими сульфатовідновлювальними бактеріями дає їм можливість здійснювати окиснювальне фосфорилювання в ана­еробних умовах, і таким чином відновлення сульфату формаль­но відповідає диханню.


Читайте також:

 1. Гіпотези, які не відхиляються в експерименті, перетворюються на компоненти теоретичного знання про реальність: факти, закономір­ності, закони.
 2. Гістерезис у магнітних ланцюгах
 3. Елементи електричного ланцюга
 4. Елементи й компоненти ландшафту
 5. Етапи і компоненти системного аналізу.
 6. ЗАВАДИ В ЛАНЦЮГАХ ЖИВЛЕННЯ
 7. Завади в ланцюгах живлення.
 8. Зовнішньоекономічна політика України та її компоненти.
 9. Класифікація в залежності від будови вуглецевого ланцюга
 10. Кожна теорія включає в себе певні компоненти.
 11. Компоненти IBM Tivoli Monitoring
 12. Компоненти аналізу вигід і витрат
Переглядів: 2304

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ДИХАЛЬНИЙ ЛАНЦЮГІ ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ)ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ | Окисно-відновний потенціал

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.