Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ЕВОЛЮЦІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ.

Всі організми, які живуть на Землі, пройшли разом довгий шлях розвитку. З простіших форм поступово розвивались складніші і спеці­алізовані, а потім і такі, що населяють нашу планету нині. Ця ево­люція організмів є однією із центральних проблем у біології.

Первинна атмосфера Землі, найвірогідніше, містила багато водню, метану, азоту та вуглекислого газу, але в ній не було кисню.

Хімічна еволюція. Ця еволюція могла відбуватись тільки в без-кисневій атмосфері. Вважається, що в такій атмосфері під дією сонячної радіації та в результаті електричних розрядів утворювались органічні речовини, які потім потрапляли в воду і в ній нако­пичувались. Коли вміст органічних речовин став досить високим, виникли умови, в яких міг здійснитися перехід від хімічної еволюції до виникнення перших живих істот, здатних до самовідтворення.

Біологічна еволюція.Перехід від неживої органічної матерії до живої клітини потребував тривалого часу (від 3 до 4,5 млрд. років). Клітинні організми, які з'явились, мали настільки велику селек­тивну перевагу, що всі попередні форми організації були витіс­нені. Оскільки доклітинні форми життя (якщо вони існували), не збереглися, можна припустити, що перехід від неживого до живо­го відбувся досить швидко.

Еволюція прокаріот.Першими прокаріотами, які могли з'яви­тися в анаеробних умовах у водоймах, багатих на органічні речо­вини, були організми, здатні до бродіння. Якщо припустити, що у водоймах містилися і сульфати, то наступним досягненням орга­нічної еволюції міг бути ефективний транспорт електронів з утво­ренням протонного потенціалу як джерела енергії для синтезу АТФ. На цьому етапі еволюції виникли, очевидно, похідні тетрапіролу, які містять залізо або нікель, а також автотрофний спосіб асимі­ляції вуглецю (ацетил-КоА-шлях). Як релікти тих часів можуть розглядатися метаногенні та ацетогенні бактерії, а також сульфатовідновлювальні бактерії, які, за окремими винятками, можуть використовувати Н2, СО2 і деякі продукти бродіння.

Після "винайдення" фосфорилювання, спряженого з пере­несенням електронів, могла виникнути фотосистема І, що умож­ливила використання світла як джерела енергії. З набуттям здат­ності до фіксації вуглекислоти у циклі Кальвіна і до викорис­тання неорганічних донорів електронів виник тип метаболізму, характерний для пурпурових сіркових бактерій. Наступним ета­пом була поява фотосистеми II: стало можливим нециклічне перенесення електронів з використанням води як їх донора. Цей процес був неминуче пов'язаний з виділенням кисню. Представ­никами перших мікроорганізмів, які здійснюють фотосинтез з виді­ленням кисню, є ціанобактерії.

Перехід від відновлювальної до окиснювальної атмосфери був великою подією як в еволюції живих істот, так і в перетво­ренні мінералів. Виникає новий тип метаболізму — аеробне дихан­ня. Існує думка, що 2,1 млрд. років тому уже існували всі відомі нині фототрофні дихаючі прокаріоти. Упродовж наступних років усе життя на Землі залежало від біологічного фотосинтезу і кисню, який виділяли рослини. Накопичення кисню в атмосфері вплинуло і на неживу природу (через окиснення металів і мінера­лів) — утворились відкладення вуглецю у формі кам'яного вугіл­ля, нафти, природного газу та вуглецевмісних осадових порід.

Еволюція еукаріот.Еукаріотичні клітини виникли, очевид­но, лише з появою в атмосфері кисню. Всі еукаріоти (за деяким винятком) є аеробними організмами. На шляху подальшої еволюції прокаріот стояли нездоланні перешкоди, пов'язані насамперед з малими розмірами геному, його гаплоїдним станом і малою вели­чиною клітин. Нове навколишнє середовище з аеробними умова­ми давало змогу одержувати більше енергії, проте для її викорис­тання потрібні були більші клітини, широкі можливості структур­ної диференціації і значно більший геном, здатний забезпечувати зберігання більшого масиву інформації. Для подальшої еволюції потрібне було створення нової моделі. Передбачається, що на ран­ніх етапах еволюції еукаріотичної клітини виникали різні проміжні моделі її організації до появи багатоклітинних організмів.

Слід зазначити, що еукаріоти спеціалізувались в основно­му на фотосинтезі та існуванні в аеробних умовах, а багато інших екологічних функцій залишилось за прокаріотами. До них нале­жать фіксація молекулярного азоту, нітрифікація, денітрифіка­ція, сульфатне і сіркове дихання, окиснення сірки та металів, утворення та використання метану. Кругообіг азоту та сірки є у пов­ному "розпорядженні" прокаріот. Прокаріоти могли б підтри­мувати кругообіг речовин і зберегти біосферу, тоді як еукаріоти не справились би з таким завданням.

Упродовж еволюції еукаріоти завжди протистояли прокаріо­там. Багатоклітинні організми своїми високорозвинутими захис­ними та іншими пристосуваннями зобов'язані агресивності про­каріот. Разом з тим еукаріоти набули здатності мати і користь від тісної асоціації з прокаріотами і навіть поставили їх собі на службу як екто- та ендосимбіонтів.

Еволюція живих організмів пропонує для вирішення без­ліч проблем. їх дослідження тільки розпочинається.

 


Читайте також:

 1. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 2. Антимонархічна революція 1952 р. в Єгипті.
 3. Б. Громадсько-політичний рух 60-90 рр. ХІХ ст. інтелігенції Росії та України, в центрі уваги яких був народ, селянська община та соціальна революція.
 4. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 5. Види грошових систем і їх еволюція
 6. Види грошових систем та їх еволюція
 7. Види грошових систем та їх еволюція
 8. Визвольна революція українського народу сер. 17 століття. Воєнні дії 1648-1649 р.р.
 9. Виникнення і еволюція ісламу.
 10. Виникнення та еволюція економічної думки
 11. Генезис та еволюція ринкового господарства
 12. Грошові системи та їх еволюція.
Переглядів: 2588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Патогенні види мікробів. | Лекція 2.Скінченні автомати.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.