Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Регламентне забезпечення роботи персоналу АФ.

 

Принципи організації суб’єктів аудиторської діяльності реалізуються в регламентації обов’язків кожного працівника АФ, тобто в розробці посадових інструкцій по виконанню обов’язків з аудиту і інших послуг.

Посадова інструкція повинна представлять документ, який регламентує обсяг прав, обов’язків та умови покладання відповідальності по виконанню функцій.

Треба пам’ятати, що при розробці посадових інструкцій повинно виконуватися основна вимога – планування меншого обсягу обов’язків, прав та відповідальності у працівника, який нижче за ієрархією у порівнянні з тим, хто вище. В той же час повинна була б забезпечена можливість прийняття рішень на нижчому ієрархічному рівні (асистент, аудитор, директор). В посадовій інструкції ст. аудитора повинно бути передбачено розширення обов’язків по контролю якості робот з аудиту.

В основу розподілу і планування праці аудиторів повинно бути покладено МСА:

- планування (МСА - 300);

- контроль якості АД (МСА - 220);

- ціль та загальні принципи аудиту фінансової звітності (МСА - 200).

Розподіл і планування праці аудиторів у більшості своєї залежить від варіантів здійснення робіт, а саме:

- паралельного;

- паралельно-послідовного;

- послідовного.

Сутність цих варіантів виражається слідуючим.

При паралельному варіанті проведення аудиту різні аудитори досліджують окремі об’єкти; аудиторський звіт формується об’єднанням матеріалів аудиту за окремими об’єктами.

Паралельно-послідовний варіант виконання робот мають два різновиди. В умовах першого кожний окремий аудитор досліджує один чи кілька логічно взаємопов’язаних між собою об’єктів аудиту. При цьому аудиторський звіт формується ст. аудитором. Другий різновид паралельно-послідовного варіанту передбачає просте складання і узагальнення матеріалів виконання робіт з аудиту кожного об’єкту.

Як паралельний, так паралельно-послідовний варіанти здійснення робот мають свої переваги і недоліки. З одного боку вони сприяють спеціалізації аудиторів, кооперації їх дій, що призводить до підвищення професійної майстерності і скороченого часу на проведення аудиту, а з другого боку – не завжди без докорінне проведення робот з дослідження окремих об’єктів може сформувати правильне судження про дійсний стан справ у клієнта.

При третьому варіанті виконання робот, які пов’язані з аудитом (послідовному) аудитор, або кілька аудиторів виконують весь комплекс робот відповідно з робочою програмою аудиту. Реалізація цього варіанту обумовлює наяву високопрофесійних фахівців в аудиторській фірмі. Аудитор, працюючи з клієнтом індивідуально, глибоко вивчає усі сторони бізнесу, систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю і має всі засади кваліфіковано сформувати свою власну думку про стан клієнта. Недоліки цього під ход до організації праці є:

- не зовсім ефективне використання кадрового потенціалу;

- обмеження можливостей відносно підготовки фахівців і обміну досвідом.

Планування і розподіл робот (розподіл праці) аудиторів, визначення обсягів аудиторських робот в значної мірі залежить від відлагоженості системи внутрішнього контролю, наяву і рівня відлагоженості роботи і підрозділі внутрішнього аудиту клієнта (де його наяву обґрунтована). Відлагоженість системи підтверджується множиною критеріїв, одним із яких є наявність інформації, яка віддзеркалює функціонування цієї системи: політика контролю, регламенти, результатна інформація.

Високий ступінь ефективності системи внутрішнього контролю клієнта дає можливість скоротити строки проведення робот з аудиту і понизити їх вартість.

Студенту треба звернути увагу на те, що питання планування і розподіл робот пов’язано з нормуванням праці аудиторів. А встановлення нормативної трудомісткості робот є основою їх планування і обґрунтування цінової політики.

Нормування праці аудиторів – це процес встановлення міри витрат праці при виконанні певних обсягів робот за конкретний лаг часу. При цьому трудомісткість може бути визначена безпосередньо в витратах часу праці працівника певної кваліфікації на виконання одиниці роботи (норма часу), або через визначення кількості працівників, яка необхідна для виконання усього обсягу робот за визначений строк.

Слід замітити, що розроблений нормативних матеріалів для нормування праці аудиторів практично нема.

З метою нормування праці аудиторів використовують, як правило, аналітико-дослідницькі засоби нормування . ці засоби спрямовані на вивчення витрат часу. За їх допомогою можливо встановити витрати праці в конкретних і не завжди забезпечують

якість нормування праці.

3. Організація роботи персоналу та її оплата.

 

Організація праці персоналу аудиторської фірми – це система заходів, яка забезпечує раціональне використання робочої сили:

- розстановку працівників в процесі надання послуг з аудиту і супутніх їм робіт;

- розподіл, планування, кооперацію і методи праці;

- нормування і стимулювання праці;

- організацію робочих місць та їх обслуговування;

- створення нормальних умов праці (в АФ і у клієнта);

- контроль за якістю праці аудиторів.

 

В аудиторській діяльності застосовуються індивідуальна та колективна форма організації праці.

Індивідуальна форма організації праці найбільш властива роботі приватних аудиторів, може застосовуватися в організації праці аудиторів в аудиторських фірмах. Суть індивідуальної форми організації праці полягає в тому, що завдання з перевірки, оформлення робочих і підсумкових документів та нарахування заробітної плати здійснюється кожним аудитором персонально. За індивідуальною формою організа­ції праці виконує свої функціональні обов'язки весь персонал аудиторської фірми, крім аудиторів. Аудитори при проведенні аудиторських послуг ширше використову­ють колективну форму організації праці.

Колективна форма організації праці передбачає завдання з перевірки на колектив аудиторів на чолі з керівником бригади, облік роботи за кінцевими результатами, нарахування заробітної плати на всю бригаду з подальшим її розподілом між членами даного колективу. Колективна форма організації праці в аудиторській діяльності передбачає повний поділ праці, коли кожен член бригади зайнятий перевіркою відповідного розділу загального плану перевірки. Такі бригади працюють на умовах часткового самоуправління, коли функції укладання договору, розрахунків за виконану роботу, відповідальність за виконання договору несе директор фірми, а управлінські функ­ції з конкретної перевірки — керівник аудиторської бригади.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II.1 Програмне забезпечення
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 8. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 9. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 10. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 11. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 12. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
Переглядів: 497

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Систематизація обов’язків | Форми і системи заробітної плати

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.027 сек.