Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Контроль адміністрації

Контроль основного аудитора

Внутрішній контроль якості аудиторських послуг

Аудиторська фірма з метою гарантування якісного проведення аудиту відповід­но до встановлених нормативів зобов'язана застосовувати таку систему контролю за якістю робіт, яка б забезпечувала впевненість у безпомилковості виконаної роботи. Внутрішній контроль передбачає: контроль основного аудитора за роботою своїх асистентів, контроль за роботою аудитора з боку адміністрації, контроль адміністра­ції фірми за кваліфікаційним рівнем персоналу та дотриманням ним етичних норм.

Основний аудитор у процесі проведення аудиторської перевірки повинен постій­но контролювати і спрямовувати роботу, яка виконується асистентами, тобто персо­налом, який відрізняється за професійним рівнем від основного аудитора. На відміну від асистента, основний аудитор несе повну відповідальність за виконання аудиту. Асистенти, яким передається робота, повинні бути відповідним чином про­інструктовані щодо їх відповідальності й цілей процедур, які вони мають виконати, про діяльність компанії і можливі облікові аудиторські проблеми, котрі можуть вплинути на суть, час проведення і масштаб аудиторських процедур. Важливим еле­ментом передачі аудиторських повноважень є письмова програма аудитора.

Контроль із боку аудиторської фірми за роботою аудитора здійснюється: шля­хом обговорення і перевірки обґрунтованості аудиторського плану і програми про­ведення аудиту у даного клієнта; шляхом суворого дотримання організаційно-етич­них аудиторських принципів (а саме: аудитор, який консультує клієнта або який поновлює його бухгалтерський облік, не йде до нього з перевіркою і т. ін.); ауди­торські фірми можуть практикувати повторні, безкоштовні для клієнта, переперевірки достовірності звітності іншим аудитором фірми вже після видачі аудиторсь­кого висновку основним аудитором; застосовувати процедури перевірки дотримання персоналом етичних норм: підтвердження незалежності аудиторів, що йдуть на перевірку, від засновників, акціонерів, керівників і посадових осіб ревізованого економічного суб’єкта, які несуть відповідальність за складання бух­галтерської (фінансової) звітності.

Залежно від стадії перевірки внутрішній контроль якості аудиторських послуг поділяють на:

- попередній — на стадії розподілу роботи і підготовки програми (керівник аудиторської групи);

- поточний — у процесі проведення аудиту й управління роботою підлеглих членів бригади (керівник аудиторської групи);

- наступний — вивчення і аналіз виконаної роботи по суті та з оформленням результатів (керівник аудиторської групи перевіряє результати роботи аси­стентів та інших аудиторів, представник адміністрації – аудиторської групи в цілому).

Джерела інформації:

• аудиторський висновок;

• аудиторський звіт;

• робочі документи аудитора;

• документи клієнтів та інша доказова інформація, що використовується при
перевірках.

Контроль аудиторською фірмою за якістю робіт, які проводять аудитори залеж­но від широти охоплення перевірками:

• контроль аудиторського завдання;

• загальний контроль роботи конкретного аудитора.

Контроль аудиторського завдання здійснюється в процесі проведення кожного окремого етапу аудиту. Його мета — забезпечення планування аудиту на професій­ному рівні та належне виконання всіх аудиторських заходів. Для належного контро­лю аудиторських завдань необхідно складати їх таким чином, щоб забезпечити ква­ліфіковане виконання контрольних заходів. Роботу рекомендується видавати персоналу, який має певний досвід і достатню кваліфікацію, а також проводити з ним інструктаж щодо конкретних робочих програм.

Обов’язковою умовою забезпечення якісного виконання аудиторських послуг є відповідальне ставлення виконавців до здійснення окремих аудиторських завдань. Контроль за конкретними деталізованими аудиторськими програмами здійснюють досвідчені аудитори таким чином: безпосередньо наглядають за процесом роботи і надають допомогу менш досвідченим помічникам; вся виконана робота переві­ряється особою, безпосередньо відповідальною за дане завдання; у разі особливої складності завдання найважливіші частини перед оформленням звіту перевіряють­ся досвідченим аудитором, який не брав участі у виконанні даного завдання.

Під загальним контролем маються на увазі адміністративні заходи, спрямовані на створення передумов для високоякісного проведення аудиту. Відповідальність за здійснення даного контролю лягає на адміністрацію фірми. Загальний контроль передбачає ряд норм і правил. Це передусім незалежність персоналу фірми від клі­єнтів. Працівники фірми зобов'язані повідомляти керівництву фірми, чи не пра­цювали вони раніше у клієнтів; вони не повинні вступати у стосунки з клієнтами, які ставили під сумнів незалежність працівника.

Фірма повинна мати достатню кількість кваліфікованого персоналу для вико­нання аудиторських завдань. При цьому чітко визначають вимоги до найму персо­налу, його просування по службі, а також вимоги до працівників щодо кожного зав­дання і в цілому щодо роботи. Персонал зобов'язаний постійно проходити належне навчання. З огляду на це визначають вимоги до перервного навчання, проводять навчання на робочому місці за допомогою досвідчених аудиторів, дають аудиторам методичні рекомендації і матеріали, які містять нові свідчення, проводять регулярні збори персоналу фірми тощо.

Суттєве значення для якості контролю має наявність можливості у персоналу консультуватися зі спеціалістами, тому аудиторська фірма повинна брати на роботу не тільки аудиторів, а й спеціалістів іншого фаху (з електронної обробки даних, опо­даткування, юристів тощо), а також співпрацювати з незалежними спеціалістами і надавати працівникам вільний доступ до необхідної літератури.

Самоконтроль — це здійснення контрольних функцій щодо проведеної роботи відповідно до нормативів та інших нормативних документів самими працівниками фірми незалежно від їхньої посади.У таблиці 2.1 наведений зразок програми внутрішнього контролю якості аудиту.

Таблиця 2.1.


Читайте також:

 1. III. Контроль знань
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. VII Контроль постачальника
 5. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 6. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 7. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 8. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
 9. Бюджетний контроль на місцевому рівні
 10. Валютний контроль
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 12. Ветеринарно-санітарний контроль кормів і води
Переглядів: 692

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль якості роботи аудиторів. | Зразок програми внутрішнього контролю якості аудиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.