Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дозування ліків

Доза- це та кількість речовини, яка потрапила в організм. Роз­різняють терапевтичні, токсичні і смертельні дози.

Терапевтичні (лікувальні) дози - це та кількість речовин, ще вводиться в організм з лікувальною метою. Вони, в свою чергу, поділяються на порогові, середні й максимальні. Порогові (міні­мальні) дози викликають фармакологічний ефект невеликого сту­пеня, середні - середнього ступеня. Максимальні, або вищі, тера­певтичні дози викликають найбільшу (граничну) терапевтичну дію. Максимальні дози - це межа, при перевищенні якої різко зростає ризик передозування ліків. Вищі дози встановлені для сильноді­ючих і отруйних речовин. Середня терапевтична доза становить 1/8-1/3 від вищої дози і міститься в одиниці лікарської форми (в 1 таблетці, капсулі, ампулі тощо).

Токсичні дози - кількість ліків, при введенні якої в організм зав­жди розвиваються токсичні прояви. Потрібно відрізняти негативні побічні ефекти, що виникають при застосуванні ліків у середньо терапевтичних дозах, і токсичні ефекти, що розвиваються при пс ревищенні максимальних доз. Наприклад, негативна побічна ді. морфіну, яка виникає при застосуванні його середніх доз, - це зг креп. Якщо перевищити максимальну дозу препарату, буде спо­стерігатися пригнічення дихального центру.

 

Доза, яка викликає смерть, називається смертельною (леталь­ною). Іноді ліки застосовують у максимально переносимій дозі. Це необхідно при призначенні хіміопрепаратів для лікування зло­якісних пухлин.

Діапазон між мінімальною терапевтичною і мінімальною ток­сичною дозою лікарського засобу називається широтою терапев­тичної дії. Чим вона більша, тим безпечніший лікарський засіб і тим більша можливість у лікаря підбирати хворому індивідуальну ефективну і безпечну дозу препарату. Велика широта терапевтич ної дії такого засобу, як ефір для наркозу (140-200 об. %), мала -

 

в хлороформу (40-55 об. %), тому останній легше передозувати. При призначенні серцевих глікозидів, терапевтична доза яких становить 60 % від токсичної, також велика ймовірність передозування. Дози бувають разові, добові, курсові. Разова доза - це доза епарату на один прийом. Добова доза- кількість препарату, що мзначається протягом доби (разова доза множиться на кількість оийомів). Курсова доза- кількість препарату, що призначається і курс лікування. Вона вираховується шляхом множення добової .ози на кількість днів лікування.

Як правило, дози в літніх і старих людей становлять 2/3-1/2 від "ози людей середнього віку. Найпростіші способи розрахунку дози ,ітям такі:

а = А х М / 70, а = А х В / 20, де

а —доза дитини,

А - доза дорослого,

М - маса тіла дитини,

В - вік дитини (кількість років).

Дитячу дозу можна розрахувати і так: вік дитини х 5 (стале число) = % від дози дорослого. Наприклад, дитині в 6 років необ­хідно призначити 30 % від дози дорослого (6 х 5 = 30 %).

Найчастіше в довідниках наводяться дози на 1 кг маси тіла дитини. Більш сучасним і точним способом розрахунку дози яку дітей, так і в дорослих, є визначення необхідної дози на одиницю поверхні тіла. При цьому поверхню тіла конкретної людини знахо­дять за спеціальними таблицями, коли відомі її зріст і маса тіла.


Читайте також:

 1. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 2. Абсорбція ліків
 3. Виведення (елімінація) ліків з організму
 4. Види дії ліків на організм
 5. Види криміналістичних обліків і їх призначення.
 6. Види небажаної (побічної) дії ліків
 7. Види небажаної (побічної) дії ліків
 8. Виявлених недоліків і порушень
 9. Віднімання переліків
 10. Діагностична модель розділу річного плану. Педагогічний аналіз за минулий рік визначення недоліків та їх ґрунтування
 11. Дозування навантаження
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Механізми дії ліків | Фактори, що впливають на дію лікарських засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.