Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Державного соціального страхування на випадок безробіття

Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового

К FFFFF XXX,

де К – ключ, що вираховується автоматично;

FFFFF – код фінансування, відповідно до класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;

XXX – код території [10,с. 302-303].

 

 

З 1 січня 2001 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ви­падок безробіття». Функції по управлінню страхуванням на випадок безробіття, провадженням збору та акумуляцією страхових внесків, контролю за використанням коштів, ви­платою забезпечення та наданням соціальних послуг, здійс­нення інших функцій згідно з цим Законом подано на Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створювався як правонаступник Фонду сприяння зайнятості населення з метою управління страхуванням на випадок безробіття, про­вадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом і статутом Фонду.

Згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» дже­релами коштів Фонду є: страхові внески страхувальників (роботодавців, застрахованих осіб); асигнування державного бюджету; суми фінансових санкцій, що визначені Законами України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення»; благодійні внески підприємств, установ, організацій та фі­зичних осіб; інші надходження відповідно до законодавства України.

Відповідно до чинного законодавства кошти Фонду вико­ристовуються на: допомогу по безробіттю; матеріальну до­помогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного; матеріальну допомогу по безробіттю; допомогу на поховання у разі смерті безробіт­ного або особи, яка перебувала на його утриманні; професійну підготовку або перепідготовку; підвищення кваліфікації та профорієнтацію; пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням; виплату забезпечення та надання соціальних послуг; відшкодування Пенсійному фон­ду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб; фінансування витрат на утримання та забезпе­чення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; створення резерву коштів фонду тощо.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років — 50 %;

від 2 до 6 років — 55 %;

від 6 до 10 років — 60 %;

понад 10 років — 70 % середньої зарплати.

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів — 100 %;

протягом наступних 90 календарних днів — 80 %;

у подальшому — 70 % визначеного розміру [2].

Як показують розрахунки доходи Фонду формуються го­ловним чином за рахунок внесків роботодавців - їх питома вага становить 70%, частка коштів, що надходять внаслідок утримань із заробітків працюючого населення є не такою знач­ною - 15%. Надходження у вигляді асигнувань з Держбюд­жету та інших джерел є незначними (відповідно 3% та 5%). Така мала частка надходжень із бюджету пояснюється тим, що Фонд є самодостатнім.

Якщо аналізувати видаткову частину бюджету Фонду за­гальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то помітним є те, що найбільша частка коштів витрачається на фінансування матеріального забезпе­чення та соціальні послуги - 72%; достатньо значною є пито­ма вага витрат - 10,7% - на утримання та забезпечення ді­яльності виконавчої дирекції, її робочих органів, управління Фондом; 6,7% - на розвиток матеріальної та інформаційної бази Фонду; 5,6% - на відшкодування Пенсійного фонду.

За даними фінансової звітності, доходна частина бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2009 рік з урахуванням залишку 2008 року становила 6150,2 млн. гривень, або на 11,9% менше, ніж передбачалося у бюджеті Фонду. Надходження від страхових внесків протягом року складали 5759,1 млн. грн. (або 99,2% загального обсягу надходжень до Фонду), асигнування Державного бюджету – 0,4 млн. грн., інші надходження, передбачені законодавством, – 44,8 млн. гривень.

Загальні видатки Фонду на виконання у 2009 році статутних завдань склали 5 947,4 млн. гривень [5].

Кошти Фонду загальнодержавного страхування на випадок безробіття не входять до складу державного бюджету. Для централізованого зарахування коштів до Фонду в управлін­нях Державного казначейства відкриваються аналітичні ра­хунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" в розрізі відділень. Щоденно на ана­літичні рахунки відділень Державного казначейства надхо­дять кошти до фонду в розрізі видів надходжень. Засобами програмного забезпечення ці кошти акумулюються в облас­них управліннях на окремих аналітичних рахунках, з яких відбувається перерахування коштів на центральний рівень.

Для перерахування коштів регіональні відділення Фонду подають до управлінь Державного казначейства платіжні дору­чення, на підставі яких проводиться відповідне перерахування коштів. На наступний день органи Державного казначействаподають фондам банківські виписки з рахунку, де відслідко­вується рух коштів за цим рахунком. Далі проводиться звір­ка на предмет проведення операцій за попередній день. За результатами проведених перерахувань щоденно складається оборотно-сальдова відомість по рахунку 3717 "Рахунки дер­жавних позабюджетних фондів", де показуються надходжен­ня та використання коштів Фонду загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування на випадок безробіття [10, с.304-306].

 


Читайте також:

 1. Cплата єдиного соціального внеску - 2013
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 5. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 6. Аргументи на користь і проти державного регулювання аграрної сфери
 7. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 8. БЕЗРОБІТТЯ 1 ЙОГО ВИДИ
 9. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 10. Безробіття і його види
 11. Безробіття і його види
 12. Безробіття і його типи. Закон Оукена
Переглядів: 494

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приватизації державного майна | Порядок проходження коштів Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.