Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ВИДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.

Валютні операції — це операції купівлі продажу валютних цінностей, які здійснюють центральні та комерційні банки.

Валютні операції включають - конверсійні операції, залучення та розміщення валютних ресурсів, міжнародні розрахунки (платежі), неторгові операції, відкриття та ведення валютних рахунків в іно­земній валюті, кореспондентські відносини з іноземними банками та інші операції.

Валютні операціїна території України - операції, пов'язані з:

- переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

- використанням валютних цінностей як засобу платежу, з передаванням заборгованості та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

- ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням її за межі валютних цінностей.

Перехід права власності передбачає здійснення торгівлі іноземною валютою, тобто її купівлю, продаж, обмін іноземної валюти, здійснення операцій з валютними деривативами.

Обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту; продаж іноземної валюти - це операція з продажу іноземної валюти за гривні; купівля іноземної валюти - це операція з купівлі іноземної валюти за гривні (Постанова НБУ «Про затвердження Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» N 281 від 10.08.2005 р.).

Види валютних операційзалежновід предмету: 1) валютні операції, пов'язані з рухом капіталу:- надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;- операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;- здійснення прямих інвестицій в Україну;- здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;- здійснення портфельних інвестицій в Україну;- здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;- виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від прямих інвестицій та розміщених серед нерезидентів цінних паперів українських емітентів;- операції з цінними паперами;- розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;- операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України;- міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;- інші валютні операції, які не є поточними. 2) валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (валютно-обмінні операції):- купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;- продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;- зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;- купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;- конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

- прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Види валютних операцій залежно від умов здійснення:

- валютна операція на умовах "тод" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору;- валютна операція на умовах "том" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення договору;- валютна операція на умовах "своп" - валютна операція за одночасно укладеними угодами, умови яких поєднують купівлю або продаж іноземної валюти на умовах "спот" із зворотним продажем або купівлею тієї самої іноземної валюти на умовах "форвард". Обидві угоди укладаються з одним і тим самим партнером. Курси, дати валютування та способи платежу встановлюються укладеними угодами"; - валютна операція на умовах "спот" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору;- валютна операція на умовах "форвард" - валютна операція за форвардним договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних валютах, а також у роз­рахункових (клірингових) одиницях. Зазначені курси вста­новлюються НБУ за погодженням з КМУ. Функціонування міжнародних товарно-грошових відно­син здійснюється за умови вільного обміну національної ва­люти на валюту інших країн, вільного обігу грошей за межами даної країни. Таким чином, ефективне включення у міжна­родні економічні відносини можливе лише на основі конвер­тованої валюти.

 

7.11. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Валютні операції здійснюються на основі індивідуальних та генеральних ліцензій, які видає НБУ.

Генеральні ліцензії видаються ко­мерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Якщо генеральна ліцензія видана на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, то суб'єкти підприємницької діяльності мають право відкривати пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами-резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезиден­там на здійснення разової валютної операції на період, не­обхідний для її здійснення.

Індивідуальної ліцензії потребу­ють здійснення таких операцій:

1) вивезення, переказування і пересилання за межі Ук­раїни та ввезення в Україну валютних цінностей, за винятком випадків, що визначаються НБУ;

2) надання та одержання резидентами кредитів в іно­земній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищу­ють установлені законодавством межі;

3) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

4) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкла­дах за межами України, за винятком: відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх пе­ребування за кордоном; відкриття кореспондентських ра­хунків уповноваженими банками; відкриття рахунків у іно­земній валюті дипломатичними, консульськими, торговельни­ми та іншими офіційними представництвами України за кор­доном;

5) здійснення інвестицій за кордоном, у тому числі шля­хом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особа­ми-резидентами як дарунок або у спадщину.


Читайте також:

 1. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 2. Бухгалтерській облік валютних операцій банку з використанням платіжних карток
 3. Валютна система - це державно-правова форма організації валютних відносин. Слід розрізняти національну, міжнародну (регіональну) та світову валютні системи (ВС).
 4. Валютний курс. Режими встановлення валютних курсів
 5. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 6. Валютні курси, платіжний баланс і міжнародна система валютних курсів.
 7. Види валютних курсів
 8. Види валютних систем та їх елементи
 9. Відкриття та ведення валютних рахунків
 10. Внутрішнім джерелом фінансування є накопичені нетто-грошові потоки, що виникають при здійсненні міжнародних операцій.
 11. Додавання, віднімання, множення і ділення цілих чисел. Теореми про існування та єдиність цих операцій. Закони операцій додавання і множення.
Переглядів: 1877

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ. | ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.