Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність та роль власності в економічній системі.

ТЕМА 3. Права власності.

Мета: Дослідити зміст категорії власність та сутність прав власності, розглянути види режимів власності. Ознайомитись з теоремою Коуза та визначити її значення.

Питання для обговорення:

1. Сутність та роль власності в економічній системі.

2. Режими власності.

3. Розподіл прав власності. Теорема Коуза.

Питання для самоперевірки:

1.Як співвідносяться правила та права.
2.Яка основна функція специфікації прав власності.
3.Назвіть основні риси режиму вільного доступу до блага.
4.Назвіть основні переваги режиму вільного доступу до блага.
5.Які основні недоліки режиму приватної власності.

Право власності – одне з фундаментальних понять економічної теорії. З одного боку, воно може розглядатися як режим власності, як важливий інститут, а з іншої – як окремі права, що є елементами цілісної системи прав.

У першому випадку права власності є певними «правилами гри», регулюючими взаємини між людьми з приводу обмежених ресурсів. Другий підхід вивчає пучки правомочностей, що є у того або іншого агента. С. Пейович і Э. Фуруботн дали наступне визначення: «Права власності розуміються як санкціоновані поведінкові відносини, що виникають між людьми у зв'язку з існуванням благ і використання, що стосуються їх. Ці відносини визначають такі норми поведінки з приводу благ, які будь-яка особа повинна або дотримувати, в своїх взаємодіях з іншими людьми, або ж нести витрати із-за їх недотримання. Пануюча в суспільстві система прав власності є у такому разі сума економічних і соціальних відносин з приводу рідкісних ресурсів, в рамках якої окремі члени суспільства протистоять один одному».

Важливі моменти, що витікають з цього визначення, полягають в наступному. Власність або права власності потрібно відрізняти від об'єктів власності, тобто матеріальних або нематеріальних об'єктів, на які розповсюджується право власності. Відносини власності – це відносини між людьми, а не відносини між людьми і речами. Встановлення прав власності має сенс в умовах обмежених ресурсів, коли можуть виникати конфлікти з приводу їх використання, а права власності дозволяють обмежити і вирішити ці конфлікти. Іншими словами, права власності визначають можливі способи використання обмежених ресурсів як виняткову прерогативу окремих індивідів або груп. Права власності носять багатосуб'єктний (індивідуум, фірма, держава), а також відрізняються режимами свого застосування.

Права власності закріплюються не тільки державною владою (законами, судовими рішеннями), але і традиціями, звичаями, нормами, а тому дійсно є «правилами гри», прийнятими в суспільстві. Поведінковий сенс прав власності полягає в тому, що вони стимулюють діяльність, змінюючи витрати різних способів поведінки. Наприклад, несанкціонована поведінка, продиктована негативними стимулами, збільшує витрати свого здійснення за рахунок можливого покарання. У результаті дотримання або порушення правил зводиться до актів добровільного економічного вибору, і самі права мають економічну цінність.

Права власності визначаються і гарантуються деякою управляючою структурою, або порядком, тобто системою норм, а також інструментами, що захищають цей порядок. Забезпечення порядку може бути винятково внутрішнім або ж встановлюватися очікуваннями зовнішніх наслідків. Інституційна економіка має справу з іншими випадком, тобто з гарантіями, заснованими на санкціях, встановлених або законом, або звичаєм.

Отже, власність – це інститут, який надає людям свободу розпоряджатися обмеженими ресурсами. Ця свобода означає закріплення певних прав за власником і заборону іншим втручатися в реалізацію цих прав.

Виділяється два підходи до розуміння права власності – континентальний і англосакський. Континентальній підхід означає концентрацію всіх прав власності на об'єкт в руках одного власника, тобто приватна власність проголошується недоторканною, необмеженою і неподільною. Англосакський підхід допускав можливість дроблення власності на який-небудь об'єкт на правомочність декількох осіб. В даний час переважає англосакська традиція як реальніша, гнучкіша і така, що відповідає складним процесам сучасного суспільства. У цьому підході право власності визначається як «пучок часткової правомочності», хоча класифікація може проводитися за різними ознаками.

Відповідно до відомого переліку, що дав англійський юрист А. Оноре, виділяється одинадцять правомочностей.

1.Право володіння, суть якого полягає в здійсненні фізичного контролю над річчю. Ця правомочність є основною у визначенні поняття власності і лежить в основі винятковості права власності.
2.Право користування, що полягає в отриманні особистої вигоди.

3.Право управління включає можливість визначення напряму, в якому може бути використана дана річ, а також коло і порядку (меж) доступу осіб до ресурсу.

4.Право на дохід, який може виникати з безпосереднього користування річчю або користування річчю іншими індивідами.

5.Право на капітал (або капітальну вартість), яке припускає можливість дарування, продажу, зміни форми або знищення блага.

6.Право на безпеку, яке припускає захист від шкідливої дії на потік доходів у вигляді експропріації навіть за умови наявності компенсаційної системи.

7.Право на передачу речі у спадок. Існування даного права обумовлене тим, що після смерті володаря дана річ перестає бути цінною для нього, проте інтерес до неї як активу зберігається для інших.

8.Безстроковість, яка полягає у відсутності яких-небудь часових меж в здійсненні правомочності, тобто чим більше часовий горизонт, тим вище цінність даного активу для його володаря.

9.Заборона шкідливого використання. По суті це «негативне» право, яке не дозволяє використовувати річ так, щоб це було пов'язано з шкодою, що наноситься майну інших агентів.

10.Відповідальність у вигляді стягнення. Це право дає можливість відчужувати річ на сплату боргу, а значить, дозволяє використовувати майно як заставу і відповідно формулювання достовірних обіцянок при укладенні угод.

11.Право залишкового характеру, яке полягає в «природному» поверненні переданої кому-небудь правомочності після закінчення терміну передачі, через втрату сили договору або з іншої причини.

Таким чином, права власності – це система взаємозв'язаних елементів, причому деякі з них є взаємодоповнюючими і не мають цінності один без одного. Наприклад, обмеження права на отримання доходу від ресурсу може привести до повної втрати зацікавленості в його використанні. Абсолютне і відносне право власності характеризується по відношенню до членів суспільства: абсолютне – по відношенню до решти всіх членів суспільства; відносне – по відношенню до деяких членів суспільства. Економічні правила можуть бути формальними і неформальними, тому і права власності можуть бути правами де-юре і де-факто.

Велике значення для характеристики права власності має процес його специфікації, а також розмивання. Специфікація права власності означає визначення об'єкту прав, суб'єкта прав, а також набору правомочностей, які він має в своєму розпорядженні. Протилежним процесом є розмивання прав власності, що має місце, коли вони або неточно встановлені і погано захищені, або потрапляють під різного роду обмеження (перш за все, з боку держави). Чистий режим приватної власності означає вичерпну специфікацію і повний захист всієї правомочності. Розмивання прав власності, ослабляючи їх винятковість і відчужуваність, звужує можливості економічного вибору агентів і знижує цінність об'єкту прав. Таким чином, чим краще специфіковані і захищені права власності, тим більшу цінність вони представляють.

Необхідно порівняти процеси обмеження і розщеплення права власності. Обмеження накладаються, як правило, в примусовому порядку державою, часто в цілях перерозподілу прав власності. Розщеплення або дроблення права власності відбувається у формі добровільного обміну, за ініціативою самих власників. Специфікація прав часто вимагає великих витрат, тому вона повинна здійснюватися до тієї межі, де подальший виграш від скорочення «розмитості» прав не покриває пов'язаних з цим витрат. Тому нормальним є існування деяких ресурсів з погано визначеними або не встановленими правами, але це впливає на ефективність економіки в цілому.

2.Режими власності.

Виділяються наступні режими власності: загальна, комунальна, приватна і державна. Розглянемо суть, переваги і недоліки кожного з них:

1)Загальна власність (синонім – вільний, або відкритий, доступ до ресурсу) означає, що жоден з індивідів, що претендують на один і той же ресурс, не знаходиться в привілейованому положенні, і ніхто не має права виключити інших з доступу до даного блага. Права на цю власність погано визначені, відсутній режим винятковості і відчужуваної власності. Прикладами власності вільного доступу можуть бути грибний ліс, озеро, де можна ловити рибу, паркова зона, пасовище для випасу худоби і ін.

Така власність фактично не вимагає витрат для своєї підтримки, а набір правил, що регламентують її використання, – мінімальний. Вона зустрічається там, де витрати по специфікації і захисту прав власності дуже високі і перевищують очікувані від специфікації вигоди. Наприклад, важко проконтролювати, скільки риби виловили в річці або скільки грибів зібрали в лісі. Режим вільного доступу може зберігатися для обмежених благ. Тому найпростіше правило використання ресурсу вільного доступу свідчить: «першим прийшов – першим скористався». Наприклад, перший рибак зайняв зручне місце для лову риби біля річки, або той, що перший прийшов зайняв лавку у парку.

Загальна власність має безліч недоліків:

· По-перше, підривається зв'язок між діяльністю індивіда в режимі вільного доступу і результатами цієї діяльності. Всім відома проблема боротьби з тими, хто викопує у відкритому полі картоплю, не ними посаджену.

· По-друге, загальнодоступні ресурси не можуть переходити до тих агентів, які ефективніше їх використовують. Переваги суспільного розподілу праці і спеціалізації не використовуються повною мірою.

· По-третє, зусилля агента витрачаються на захоплення ресурсу, реалізацію прагнення випередити інших. Тому механізмом раціонування використання ресурсів в умовах загальної власності служить інститут черги. Крім того, можуть вводитися нецінові обмеження, такі як мисливські сезони, заборона на використання певних знарядь лову і т.д.

· По-четверте, рішення ухвалюються виходячи з короткої перспективи, відсутні стимули до інвестування, використовуються трудомісткі технології, а значить, нижче продуктивність праці.

· По-п'яте, в режимі вільного доступу завжди має місце надвикористання ресурсів і швидке їх вичерпання.

2)Комунальна власність означає, що винятковими правами власності на даний об'єкт володіє тільки частина економічних агентів (певна група, община) з даної множини. Наприклад, озеро знаходиться в комунальній власності рибаків. Прикладами комунальної власності є кооперативи різних типів. Це проміжний варіант між вільним доступом і приватною (державною) власністю. Система комунальної власності володіє режимом винятковості, оскільки вільний доступ до даного ресурсу закритий. Проте в рамках комунальної власності може виникнути ефект вільного доступу, що вимагає введення правил, регулюючих доступ до ресурсу членів групи. Комунальна власність не виключає відчуження і передачі частки від однієї людини до іншої. Але зазвичай ця передача супроводжується спеціальними вимогами до умов входу-виходу до (з) групи. Наприклад, в кооперативі може діяти умова у вигляді згоди інших членів кооперативу на передачу частки власності іншій особі і т. ін.

Комунальна власність володіє певними перевагами.

· В порівнянні з приватною власністю тут нижче витрати по захисту прав власності, оскільки виникає ефект економії на масштабі, зокрема пов'язаний із спеціалізацією частини групи на забезпеченні режиму винятковості.

· Комунальна власність життєздатна в тих умовах, коли більш визначені ресурси, а група співвласників порівняно невелика і однорідна, тобто економічні інтереси її членів близькі або співпадають. Спільність інтересів полегшує рішення питання про регулювання доступу до ресурсу, зменшує опортуністичну поведінку у формі ухилення.

Комунальна власність має і певні недоліки.

· Вона не захищена від надвикористання ресурсу, а тому, включає витрати, пов'язані з ухваленням рішень про регулювання доступу.

· У зв'язку з можливістю певної опортуністичної поведінки у вигляді ухилення при використанні зрівняльного принципу розподілу отриманих результатів може виникнути проблема недовикористання ресурсу і зростання витрат опортунізму. В цілому можуть виникнути проблеми ухвалення рішень в групі.

· Комунальна власність може бути зруйнована як ззовні, так і зсередини. Руйнування ззовні відбувається у випадку, якщо витрати захисту прав власності виявляються дуже високими. Руйнування комунальної власності з середини може бути викликано зростанням чисельності групи співвласників, введенням нових технологій використання ресурсу і т. ін.

3)Приватна власність встановлює виняткові права, а значить, інституційну перешкоду надвикористанню ресурсів. Право приватної власності означає, що окрема фізична або юридична особа володіє всім «пучком» правомочностей. В умовах приватної власності право відчуження реалізується через ринок. Проте може діяти і розмите право у тому випадку, коли існує формальна заборона на відчуження, наприклад заборону на продаж землі.

Перевагами приватної власності є:

· захищена свобода ухвалення рішень щодо об'єкту власності,

· прямий зв'язок між діяльністю агентів і результатами діяльності,

· висока мотивованість агентів, використання переваг громадської організації праці, можливостей спеціалізації,

· заохочення нововведень і ухвалення на себе риски і відповідальності за ухвалені рішення.

В цілому зазначені переваги ведуть до ефективного використання ресурсів. Не дивлячись на вказані переваги існують обмеження на розповсюдження приватної власності:

· По-перше, є істотні витрати по специфікації і захисту прав власності. Захист і специфікація прав власності може підтримуватися державою, самим суб'єктом прав, соціальними нормами, порушення яких веде до застосування етичних, економічних і юридичних санкцій.

· По-друге, чинниками, що визначають розповсюдження приватної власності, є ступінь і можливість розвитку ринку, пануюча ідеологія, розвиток правової бази і ефективність економічної політики держави, неформальні норми, що діють, а також інших сфер, що формують систему цінностей в суспільстві. Зрозуміло, що ці чинники можуть як сприяти, так і перешкоджати розповсюдженню приватної власності в просторовому і тимчасовому аспектах.

4)Державна власність означає, що всім «пучком» або різними його елементами володіє виключно держава. Система державної власності специфікується і захищається сукупністю формальних правил і припускає існування режиму винятковості доступу до ресурсів. Вона існує там, де переваги комунальної і приватної власності виражені слабо. Розпорядження державною власністю здійснюється не безпосередньо, а опосередковано, через політичний процес і багаторівневу систему представників у вигляді державних організацій і їх керівників. Державна власність не є відчужуваною, оскільки її не можна вільно продати або ліквідовувати якусь її частку. Через це вона не піддається розщепленню. Наприклад, не можна продати частку власності на оборону і купити частку власності для потреб освіти або охорони здоров'я. Державна власність може бути ефективною формою організації у разі виробництва суспільних благ, наприклад оборони; засобом по обмеженню поведінки безбілетників, коли його не можна обмежити іншими способами.

Разом з тим державна власність теж має недоліки і веде до певних втрат ефективності. У системі державної власності число власників і масив об'єктів великі. Виникає необхідність делегування прав найманим агентам по ухваленню рішень про використання об'єктів державної власності. У зв'язку з цим гостро встає проблема принципала–агента. Виникає необхідність наявності контрольного апарату, що мінімізує витрати опортуністичної поведінки. У цій системі власності більше виявляються проблеми загальнодоступності, оскільки витрати забезпечення дотримання прав державної власності дуже високі. Можуть втрачатися переваги спеціалізації, виникати проблеми з інноваціями і продуктивністю праці, а в цілому ресурси можуть не потрапляти до агентів з вищою ефективністю їх використання.

Діяльність державних підприємств серйозно страждає від політизування, підпорядкування позаекономічним цілям. Так, неможливо отримати оцінку якості управління державним підприємством; контроль з боку власників (платників податків) за поведінкою управлінського апарату різко ослаблений; ринок не виявляє цікавості до таких підприємств, ухиляючись від участі в їх реорганізації. Державні підприємства схильні до накопичення надмірних виробничих потужностей і роздування штатів, віддають перевагу будівництву будівель і споруд в збиток активним елементам капіталу, обирають менш ризиковані інвестиційні проекти, повільніше реагують на зміни в попиті, гальмують нововведення. Їх менеджери мають в своєму розпорядженні кращі можливості для використання ресурсів фірми в своїх особистих цілях, мають триваліші терміни служби. Крім того, державні чиновники можуть витягувати 9[приватні доходи з державної власності, що відноситься до корупції.

Економісти виділяють декілька найважливіших відмінностей державної власності від приватної з погляду структури відповідних пучків правомочностей.

1. Головний чинник - нездатність співвласника державної власності продати або передати свою частку участі в ній. Більш того, ніхто не може відхилитися від володіння нею: «Володіння державною власністю не добровільно; воно обов'язкове до тих пір, доки хтось залишається членом суспільства». Відхилитися від співволодіння залізничною станцією можна, лише переїхавши в інше місце, тоді як утримувач акції може продати її, не покидаючи міста.

2. Не менш важлива відсутність тісної кореляції між поведінкою індивідуальних співвласників державної власності і результатами її використання: При державній власності результати будь-якого рішення або вибору у меншій мірі лягають на виборця, чим на власника в умовах приватної власності. Члени суспільства, отже, менше зацікавлені в контролі за результатами використання державної власності. У зв'язку з цим у них менше стимулів контролювати поведінку найманих керівників (бюрократів), яким делеговані права користування. Унаслідок менш ефективного, чим в приватних формах, контролю за поведінкою керівників у останніх з'являється більше можливостей зловживати своїм положенням в особистих інтересах.

3. Додаткові проблеми пов'язані з тим, що колективний інтерес складніше визначити і зміряти, чим приватний: бюрократ має більше стимулів виробляти те, в чому, як він думає, має потребу суспільство, і менше стимулів виробляти те, на що суспільство пред'являє попит. Думка бюрократа про те, що суспільство повинне мати, зазвичай називають інтересами суспільства.

Режими застосування прав власності можуть мінятися за допомогою націоналізації і приватизації. Націоналізацією називається інституційна зміна, в процесі якої режим приватної або комунальної власності трансформується в режим державної власності. Зворотний процес називається приватизацією. Якщо приватизація здійснюється за допомогою зміни реальних правомочностей при постійних формальних, то вона називається спонтанною приватизацією (наприклад, використання співробітниками державних установ об'єктів державної власності в особистих цілях). Дійсно, в реальному житті залежно від умов може виникати істотна відмінність між державною власністю де-юре і де-факто. Іншими словами, формально ресурси знаходяться в державній власності, а фактично може існувати режим вільного доступу, комунальній або приватній власності. Виразом цих тенденцій є хабарництво, здирство, незаконна комерційна діяльності, корупція, використання насильства в особистих цілях і т. ін.

Ці три системи власності ніде не зустрічаються в чистому вигляді, у всіх суспільствах вони «змішані» в різних пропорціях. При цьому на деякі види ресурсів у всіх суспільствах розповсюджується одна і та ж форма власності. Так, практично скрізь предмети одягу знаходяться в індивідуальній власності, міські парки в загальній, оборона в державній і т. ін. Крім того, при системі приватної власності завдяки свободі передачі і рекомбинувания часткових правомочностей можуть складатися форми, що «імітують» державну або комунальну власність (акціонерна власність, наприклад).


Читайте також:

 1. А/. Право власності.
 2. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 3. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 5. Акціонерна власність в економічній системі
 6. Б/. Право приватної власності.
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 11. Бізнес-план підприємства: сутність та складові
 12. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.
Переглядів: 1884

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інституціональна структура суспільства | Розподіл прав власності. Теорема Коуза.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.