Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Питання 2. Поняття активів та їх класифікація

Питання 1. Предмет, об’єкти та суб’єкти бухгалтерського обліку

ЛЕКЦІЯ 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖРЕЛ

ДОДАТКИ

Структура

Практичне значення

Теоретичне значення

Новизна

Методи

Завдання

Мета

Предмет

ВСТУП

Структура

Актуальність

Стан наукової розробки проблеми

Об’єкт

Апробація

РОЗДІЛИ

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛІВ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 

Дисертація містить призначену для поширення інформа­цію без надмірних подробиць, відповідає вимогам державних стандартів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

На ці особливості необхідно зважати, щоб не зби­тися на монографію при написанні дисертації.

(2 години)

 

План лекції

1. Предмет, об’єкти та суб’єкти бухгалтерського обліку.

2. Поняття активів та їх класифікація.

3. Поняття пасивів та їх класифікація.

4. Господарські процеси та господарські операції. Результати діяльності підприємства

Питання на самостійне опрацювання

2.5. Загальнонаукові та спеціальні методи бухгалтерського обліку.

Ключові поняття:господарська діяльність,предмет бухгалтерського обліку, об’єкти обліку, суб’єкти обліку, активи, пасиви, кругообіг господарських засобів, операційний цикл, господарські процеси, господарські операції, фінансові результати господарської діяльності, загальнонаукові та спеціальні методи бухгалтерського обліку

Будь-яка економічна наука має свої предмет, об’єкти, суб’єкти і метод (методологію).

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні – все те, що пов’язане з отриманням необхідної інформації про суб’єкт господарювання, його господарську діяльність та ресурси. У вузькому розумінні предметомобліку єсукупність процедур, пов’язаних з виявленням, вимірюванням, реєстрацією, накопиченням, узагальненням, зберіганням та передачею інформації про господарську діяльність користувачам для прийняття рішень.

Об’єктами бухгалтерського обліку є:

- господарські засоби підприємства - активи (оборотні й необоротні);

- джерела утворення господарських засобів - власний капітал й зобов’язання; - господарські процеси та їх результати.

Суб’єкт бухгалтерського облікуце суб’єкт господарювання в особі підприємства, організації, установи, особи тощо.

Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу оскільки він надає інформацію для вибору альтернативних управлінських рішень з метою досягнення кращих результатів господарської діяльності.

Активи підприємства (від лат. аctives – діяльний, активний) - це ресурси (майно підприємства), контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Інформація про активи є важливим об’єктом бухгалтерського обліку й економічного аналізу, оскільки показує, куди і в що було вкладено кошти підприємства.

Активи поділяються за такими класифікаційними ознаками:

- за формами функціонування;

- за характером участі у процесі обороту;

- за ступенем ліквідності.

За формамифункціонування активи є такі: матеріальні, нематеріальні, фінансові; за характером участі в процесі обороту – необоротні та оборотні; за ступенем ліквідності – абсолютно ліквідні, ліквідні і малоліквідні.

Матеріальні активи – це засоби виробництва, а саме засоби праці та предмети праці, тобто ресурси, які мають матеріально-речову форму: основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, запаси.

Основні засоби – це земля, будівлі, споруди, транспортні засоби, меблі, обчислювальна техніка, очікуваний строк використання яких більше одного року.

Незавершені капітальні інвестиції – вартість об’єктів основних засобів, які надійшли на підприємство, почали будуватися, модернізовуватися, але ще не увійшли в експлуатацію для використання для власних потреб.

Запаси – це ресурси, які утримуються підприємством для споживання під час виробництва, подальшого продажу, потреб управління. До запасів відносять: виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Очікуваний строк використання запасів – менше одного року.

Нематеріальні активи – об’єкти довгострокового вкладення, що мають вартісну оцінку, але не є речовими цінностями: авторські права, права користування природними ресурсами, майном, права на знаки для товарів, об’єкти промислової власності.

Фінансові активи – господарські засоби у формі готівкових коштів, фінансові інвестиції в цінні папери та статутні капітали інших підприємств, дебіторська заборгованість підприємству різних фізичних та юридичних осіб.

Необоротні активи – майнові цінності, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності, а строк їх використання більше одного року. До них належать: основні засоби, капітальні інвестиції, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо.

Оборотні активи - майнові цінності, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства повністю споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший одного року. До них належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти в касі та на рахунках в банках.

Ліквідність активів – це ступінь можливості конвертування їх у грошову форму з метою своєчасного забезпечення платежів підприємства за поточними фінансовими зобов’язаннями.

Абсолютно ліквідні активи: грошові кошти в національній та іноземній валюті в банках і касі, цінні папери тощо.

Ліквідні активи: поточні фінансові вкладення, виробничі запаси, готова продукція, товари.

Малоліквідні активи: основні засоби, капітальні інвестиції, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів.

Активи підприємства є конкретними економічними категоріями та важливими об’єктами бухгалтерського обліку.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. IV. Питання самоконтролю.
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. V. Питання для самоконтолю
 7. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 8. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 9. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 10. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 11. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 12. А/. Поняття про судовий процес.
Переглядів: 310

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.