Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Шляхи подолання суперечностей у системі «природа-суспільство».

Основні етапи взаємодії природи і суспільства.

Поняття природи. Структурні рівні організації природи.

ПРИРОДА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

ТЕМА 6

 

 

1. Поняття природи. Структурні рівні організації природи. У сучасній філософській літературі поняття «природа» розглядається в трьох аспектах:

1) природа як походження речі, її первісна сутність;

2) природа як сукупність усього сущого в матеріальному світі в протилежність духовним явищам і феноменам культури і цивілізації;

3) природа як об'єкт природознавства.

У контексті теми, що розглядається, найбільший інтерес являє другий аспект. Природу, що протистоїть людській культурі, можна розглядати в широкому і вузькому змісті. У широкому контексті поняття«природа» тотожно категорії «матерія» і позначає об'єктивну реальність, увесь матеріальний світ Всесвіту. В свою чергу цей світ підрозділяється на:

1. Світ неживої (неорганічної) природи.

2. Світ живої (органічної) природи.

3. Суспільство чи соціальний світ.

У неживій природі розрізняють такі рівні організації: вакуум, плазму, елементарні частки, атоми, молекули, макротіла, планети, зірки, галактики і метагалактики.

У живій природі розрізняють: доклітинний рівень (ДНК, РНК, білки), клітинні і багатоклітинні організми, рівні цілого живого організму, асоціація організмів, біологічні види, біогеоценози й у цілому біосфера як область поширення життя на Землі. У першій половині ХХ століття були відкриті хромосоми – структурне ядро клітки і ген-одиниця спадковості. Інтенсивні дослідження в області молекулярної біології привели наприкінці ХХ століття до розшифрування генома людини.

У соціальному світі розрізняють рівні: людини, сім’ї, класів, народів, суспільства в цілому.

У вузькому значенні під природоюрозуміється сукупність природних умов існування людини і суспільства, її природне середовище проживання, що включає літосферу, гідросферу, атмосферу і біосферу. У свій час К.Маркс справедливо вказував, що першою передумовою людської історії завжди було існування живих, діяльних людей з їхньою тілесною організацією і фізичними властивостями, а також природне, стихійно-природне середовище їх проживання, у якому люди здійснюють процес свого матеріального і духовного виробництва.

Таким чином, природа є частина об'єктивної реальності (природа Землі), що являє собою сукупність природних умов існування людини і суспільства.

Для більш глибокого розуміння природи необхідно розкрити зміст цілого ряду інших понять, що уточнюють і розширюють базову категорію: природне середовище, географічне середовище, біосфера, ноосфера та ін.

Однієї зі складових природного середовища є літосфера – тверда оболонка земної кулі, до складу якої входить земна кора і верхня її частина - мантія. Більш глибокі шари літосфери – корисні копалини, енергоносії – вугілля, нафта, газ, а також руди чорних і кольорових металів. Мінерально-сировинні ресурси – основа багатства країни.

Атмосфера – газоподібна оболонка Землі, до складу якої входить азот, кисень, вуглекислий газ і мізерно малий відсоток озону, що тонким шаром міститься в стратосфері. Вміст в атмосфері вуглекислого газу і його концентрація, що збільшується з кожним роком , приводить до руйнування захисного шару Землі. Вчені б'ють тривогу: над Антарктикою виявлена величезна озонова діра площею в 28,3 млн. кв.км., що в три рази більше, ніж площа США.

Гідросфера – водяна оболонка Землі, найбільш динамічна і рухлива частина природного середовища. Майже 70% земної поверхні покривають моря й океани, ріки, озера і льодовики. Водяні ресурси Землі складають 1,6 млрд. км3. Але, власне, води стає усе більше і більше: почали танути багатокілометрові товщі льоду на полюсах планети - Земля вступила в період глобального потепління. І якщо збережеться нинішня тенденція викиду в атмосферу парникових газів, можливий навіть всесвітній потоп, перші ознаки якого вже зафіксовані в Європі. Вчені відзначають, що середня температура Землі в ХХІ столітті може підвищитися до 2–5 градусів Цельсія, і якщо не прийняти ніяких заходів – рівень світового океану може піднятися на 1,5 метра, що приведе до затоплення не тільки островів у морях і океанах, але і прибережних районів, де проживає 30% населення планети. Не можна не бачити, що з потеплінням клімату на Землю все частіше обрушуються шквали ураганів, повеней, тайфунів і смерчів. І страшні навіть не стільки ці природні катаклізми, скільки небажання людей, наділених владою, шукати виходи з екологічної ситуації, що створилася: адже і Гаазька конференція 2000 р. із проблем зміни клімату Землі, яка представляла 185 країн світу, закінчилася нульовим результатом.

Особливо відчутні втрати несе біосфера – область існування живої речовини, найбільш складна природна підсистема географічної оболонки Землі, наповнена життям. Усвідомлення цілісності життя міститься вже в працях Ж.Б.Ламарка, але вперше поняття «біосфера» було вжито в 1875 р. австрійським геологом Э.Зюссом. У вивчення біосфери великий внесок зробили Ч.Дарвін, А.Опарін, В.Вернадський. У 1926 р. вийшла у світ книга В.І.Вернадського «Біосфера», у якій викладена цілісна концепція біосфери. «Біосферу визначають, - писав Вернадський, - як область життя, однак більш точно її слід визначити як оболонку, у якій можуть відбуватися зміни, викликані сонячною зміною, що відбувається… Біосфера містить у собі земну тропосферу, океани і тонку плівку в континентальних областях, що іде на глибину не менш, ніж на 3 км. Людина прагне збільшити розміри біосфери». До природних тіл біосфери він відносив «живі, пасивні чи біопасивні як, наприклад, ґрунт чи озерна вода». «Пасивна речовина значно переважає по масі і по об’єму. Відбувається невпинна міграція атомів з пасивної речовини біосфери в живе і навпаки»[12] .

В сучасних уявленнях ці погляди В.І.Вернадського одержали подальший розвиток і уточнення. Так, сукупність рослинного і тваринного світу охоплюється поняттям біота, а вугілля, торф, нафта і газ, що утворилися на їх основі, одержали назву біогенних речовин. Болота, озера, поля, луги і ліси як відносно цілісне і стійке утворення одержали назва біогеоценозу.

З появою життя на Землі між органічною і неорганічною природою встановився тісний взаємозв'язок. Живі організми активно діяли на всі оболонки планети. Біосфера, таким чином, формувалася під впливом живої речовини. Знання історії становлення біосфери, взаємозв'язків і взаємовпливу живої і неживої природи дають підставу розглядати природу Землі як єдине ціле. А з появою людського суспільства в історії біосфери почався якісно новий етап: відбувся стрибок у розвитку природи, коли людина активно взаємодіючи, змінюючи і перетворюючи її, створює так звану «другу природу» у відповідності зі своїми потребами, інтересами і цілями. У системі «природа-суспільство» з'явився новий елемент – «антропосфера» (сфера людини, суспільства).

Сукупність предметів і явищ природи, освоєних і перетворених у процесі господарської діяльності людини, називається географічним середовищем.

Таким чином, природне середовище, природні умови життя людини - земля, вода, повітря, поля, ліси і гори - є умовою її нормальної життєдіяльності, здоров'я і благополуччя, і тому можуть розглядатися нею як вища суспільна цінність.

2. Основні етапи взаємодії природи і суспільства.Людське суспільство і природа знаходяться один з одним у нерозривному взаємозв'язку. З одного боку, суспільство не може існувати поза природою і без взаємодії з нею, тому що:

– воно виникло в результаті розвитку природного світу, виділившись на певному етапі з нього (це відбулося в тривалому і складному процесі становлення людини);

– воно бере з навколишньої природи засоби і ресурси, необхідні для свого розвитку, тобто природа - це умова і засіб суспільного розвитку; ще академік Вернадський відзначав, що людина геологічно пов'язана з матеріально-енергетичною структурою біосфери, і поза цими природними умовами її існування неможливе;

– темпи й особливості розвитку суспільства багато в чому визначаються специфікою природного середовища, кліматичних і географічних умов; природа впливає на розміщення продуктивних сил і суспільний поділ праці;

– крім того, природа, в силу своєї циклічності, змушує людей підкорятися цій циклічності;

– і нарешті, що дуже важливо, природа виступає основою всіх знань людини про світ.

З іншого боку, суспільство впливає на природу, тому що:

– воно виробляє різні засоби пристосування, адаптації до навколишньої природної стихії (людина навчилася користуватися вогнем, будувати будинки, шити одяг, створювати штучні матеріали, необхідні для життєдіяльності суспільства);

– у процесі праці суспільство видозмінює природні ландшафти, використовує ті чи інші природні ресурси в інтересах подальшого суспільного розвитку (наслідки цієї дії можуть бути як руйнівними, так і благотворними).

Всю історію взаємодії природи і суспільства можна поділити на кілька етапів. Ф.Енгельс, наприклад, поділив історію людства на три періоди – дикість, варварство і цивілізацію. Одержав поширення погляд відомого російського вченого Г.В.Платонова, який пропонує доповнити цю періодизацію з урахуванням тих змін, що відбулися в системі «природа-суспільство».

Так, перший період він назвав біогенним чи адаптаційним (Ф.Енгельс назвав його дикістю).

Другий період – техногенним, він охоплює два етапи – аграрний і індустріальний.

Третій період – ноогенний (теперішній час).

Для біогенного періоду характерні полювання, лов риби, збирання і присвоєння готових продуктів природи з використанням примітивних знарядь праці. Роль природного середовища в життєдіяльності людини була визначальною. Взаємодія людини з природою мала переважно біологічний характер. Людина безпосередньо спілкувалася зі світом природи, будучи сама часткою природи, постійно пристосовуючись до мінливих умов. Суттєвого впливу на природу вона не мала, тому між людиною і природою була відносна гармонія. Природа виступала як необхідна передумова функціонування і розвитку людини і суспільства, вона – природна комора матеріально-енергетичних ресурсів, поставляючи їй матеріал для створення знарядь праці, за допомогою яких вона, змінюючи природу, змінювала і свою власну природу. Але ця така гармонія людини і природи, що не тільки виключала, але і передбачала суворе життя в боротьбі з природою, бо остання протистояла людям ще як чужа, всемогутня і неприступна сила, а тому у людини і сформувалося переважно тваринне усвідомлення природи.

Перехід від полювання і збирання до землеробства і скотарства викликав справжню революцію в продуктивних силах суспільства – від готових продуктів природи людина перейшла до їх виробництва. Виробництво знарядь праці стає особливою соціальною потребою, а праця - головною умовою життя. Людина стала освоювати матеріальне виробництво: якісно змінюється відношення і характер впливу людини на природу – воно приймає характер спланованих і доцільних дій, спрямованих на одержання необхідних засобів життя. Суспільство вступає в техногенний період свого взаємовідношення з природою. У рамках цього періоду виділяють два етапи – аграрний і індустріальний. Аграрний етап характеризується зрослим масштабом впливу суспільства на природу: виникають перші рабовласницькі цивілізації на Давньому Сході (Вавілон, Єгипет, Індія, Китай). Тут зароджуються нові галузі знання - астрономія, геометрія, арифметика, які обслуговують головним чином іригаційне землеробство і скотарство. Треба сказати, що масштаби матеріально-технічної діяльності людини ще не порушували її рівноваги з природою.

Однак подальше зростання промислового виробництва якісно змінює ситуацію – відбувається перехід до другого етапу техногенного періоду – індустріального, пов'язаного з виникненням машинного виробництва і його широкого впровадження у виробництво, у силу чого тиск людини на природу зростає. Процес зародження машинного виробництва і його вплив на природне середовище докладно досліджено Марксом у тринадцятому розділі «Капіталу» («Машини і велика промисловість»). Це був час загального поклоніння перед технікою, з якою пов'язувалися надії на швидке зростання суспільного багатства. Це був і час значного підвищення влади людини над природою, розвитку її людської індивідуальності. Вся історія промисловості була, за влучним виразом Маркса, розкритою книгою людських сутнісних сил. Але поряд з цим матеріальним і духовним придбанням людини, техніка таїла в собі демонічні сили руйнування і, головне, – моральну деградацію людини. Більше того, прискорення науково-технічного прогресу вело до тотальної і хижацької експлуатації природи, виснаженню її природних ресурсів – з такими «досягненнями» вступала людина в ХХІ століття.

Третій період в історії взаємодії природи і суспільства одержав назву ноогенного ( ноосферного). Слово «ноосфера» складено з грецьких слів «ноос» - розум і «сфера» у значенні оболонки Землі. Це поняття уперше ввів у науковий обіг французький натураліст Е.Леруа, а в 20-х роках ХХ століття активно використовував П.Тейяр де Шарден, розуміючи під ноосферою вираження божественного духу. Наукову концепцію ноосфери розробив В.І.Вернадський, розуміючи під нею сферу Розуму - Праці - Науки.

«Ноосфера, - писав він, – останній з багатьох станів еволюції біосфери в геологічній історії – стан наших днів…Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті. У ній вперше людина стає найбільшою геологічною силою. Вона може і повинна перебудовувати своєю працею і думкою область свого життя, перебудовувати докорінно в порівнянні з тим, що було раніше. Перед ним відкриваються все більш і більш широкі творчі можливості. І може бути, покоління наших онуків уже наблизиться до їх розквіту»[13] .

У ХХ столітті відбувся вибух наукової думки, людство вступило у вищу фазу свого розвитку, сполучену з інформаційно-комп'ютерною революцією, що підбила підсумок існування матеріальної цивілізації, віддавши пріоритет знанню, інформації, інтелекту, самосвідомості й освіченості особистості. Інформаційні ресурси, таким чином, набувають статус стратегічного ресурсу і наймогутнішого джерела багатства. Високі сучасні технології (генна інженерія, біоінформаційні комп'ютерні і нанотехнології) стали не тільки знаковими подіями століття, що пішло, але й визначали магістральний шлях розвитку, прогнозуючи несущі конструкції суспільства ХХІ століття, що динамічно розвивається.

В теперішній час з жалем доводиться визнати, що людському Розуму ще не вистачає мудрості гармонізувати систему «природа-суспільство» і свою власну природу. Прагнення до швидкого збагачення, нестримна тяга до грошей і влади, заздрість і агресивність, бажання панувати над іншими стали причиною хижацької експлуатації природних багатств планети, їх прогресуючого виснаження і руйнування природного середовища проживання. У зв'язку з цим багато дослідників не без підстави думають, що наша Земля – це «жива планета Гея», що має здатністю до саморегулювання і самовідновлення власного організму. Сьогодні планета «хвора людиною», і мова повинна йти про зцілення від «людиноцентризму». В цих умовах необхідна світоглядна переорієнтація людства з метою порятунку Землі.

3. Шляхи подолання суперечностей у системі «природа-суспільство».В сучасних умовах корінної зміни буття людей, обумовленого катастрофічним наростанням негативних наслідків непродуманого розвитку технічної, технологічної цивілізації, людство опиняється перед альтернативою: глобальна криза у взаємовідношенні суспільства з природою чи пошук нового світогляду й установок діяльності людей.

Розуміння суперечливого взаємовідношення природи і суспільства і, отже, шляхів подолання цієї суперечності неможливе без конкретизації характеру сукупної людської діяльності, її суб'єкта, цілей і результатів. Російський філософ В.О.Кутирєв пропонує розглядати діяльність людства через призму трьох парадигм: споглядальної, власне діяльнісної і парадигми спілкування. Критерієм для виділення цих парадигм виступає специфіка суб'єкт-об'єктних відносин.

У першій – споглядальній парадигмі - суб'єкт (людина) не протипоставлена об'єкту (природі, космосу, сакральній світобудові), а особливим чином співвіднесена з ним, і його діяльність органічно вплетена в природні мегацикли: «мудрість у тім, щоб, прислухаючись до природи, поступати з нею у згоді» (Геракліт Ефеський).

Друга – діяльнісна парадигма – формується в Новий час в результаті розмежування суб'єкт-об'єктних відносин і такої інтерпретації об'єкта, при якому природа постає у вигляді безликого, безжиттєвого, грубого матеріалу, згустку енергії, сил і речовини (набору «напівфабрикатів»). Суть такої позиції добре виражена словами тургенєвського героя Базарова: «природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник». ХХ століття, століття бурхливого розвитку науки і техніки, як відзначалося вище, загострив до межі і виявив безвихідність цих поглядів. Багато відомих вчених катастрофічного століття прийшли до усвідомлення безперспективності даної парадигми, зокрема, лауреат Нобелівської премії Конрад Лоренц, виразив це в книзі «Вісім смертних гріхів цивілізованого людства». Так, наприклад, другим смертним гріхом він вважає: «Спустошення природного життєвого простору, що не тільки руйнує зовнішнє природне середовище, у якому ми живемо, але вбиваюче і в самій людині всяке благоговіння перед красою і величчю відкритого йому творіння»[14].

Злам новоєвропейської парадигми, що намітився, ініціював пошуки в створенні нової парадигми, здатної зняти деструктивні наслідки людської діяльності і створити новий «канон», у якому природа постане вже не об'єктом, а наділеним суб’єктністю цілісним і, як виявилося, кінечним утворенням. Таким чином, нова парадигма – «парадигма спілкування» - повинна ґрунтуватися на суб'єкт-суб'єктному принципі. Суть цього принципу полягає в такому баченні структури відношень «людина-природа», при якому природа в різних її аспектах – природне навколишнє середовище, соціум і окремі індивіди – виступають як повноцінні суб'єкти цих відношень.

На виняткову важливість цього принципу в умовах глобальних проблем, що гранично загострилися, наполегливо вказував академік М.М.Моісеєв. Він же зумів плідно розгорнути цей принцип у теорію універсального еволюціонізму, що стала тепер домінуючою в науковому світі. Причому М.М.Моісеєв вважав, що в її розвитку своє вагоме слово повинні сказати не тільки вчені, які досліджують систему «людина-біосфера», але і люди, що здійснюють прийняття конкретних рішень – політики, керівники, економісти, виробничники. І більше того: «Держава і в її особі громадянське суспільство зобов'язані ефективно втручатися у виробничу діяльність, економічні процеси»[15] . Іншими словами, суспільство повинно поставити на правову основу регламентацію виробничої і підприємницької діяльності з урахуванням захисту інтересів самої природи.

Однак, названій правовій основі повинен передувати етико-нормативний базис, що скріплює всю гаму відносин «людина-природа». Пошук етичної константи привів М.М.Моісеєва до формулювання двох системно-нормативних і регулятивних імперативів: екологічного і морального. Ці імперативи, що задають нову парадигму буття людини разом із собі подібними і природою, сформульовані гранично конкретно:

а) для продовження своєї історії Людині необхідно навчитися погоджувати не тільки свою локальну, але і глобальну (всепланетарну) діяльність з можливостями Природи; людям необхідно усвідомити потребу у встановленні жорстких рамок власного розвитку, необхідність узгодження своєї діяльності з розвитком решти біосфери;

б) Людина повинна усвідомити свою приналежність не тільки до своєї сім’ї, країни, нації, але і до всього планетарного співтовариства, вона повинна відчути себе членом цієї спільноти, прийняти на себе відповідальність за долю всього людства, за життя чужих йому і далеких від нього людей; Людина повинна навчитися по-іншому ставитися до природи, відмовитися від небезпечної ілюзії панування над нею і навчитися жити, дотримуючись законів Природи[16] .

Співзвучний запропонованим М.М.Моісеєвим і “новий категоричний імператив” з екологічною навантаженістю, розроблений сучасним німецьким філософом Г.Йонасом:

а) «Вчиняй так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувалися з продовженням аутентичного людського життя на Землі» чи

б) «Вчиняй так, щоб наслідки твоєї діяльності не були б руйнівними для майбутньої можливості такого життя»[17] .

Подальша адаптація і розвиток цих імперативів у конкретних природоохоронних заходах передбачає не просто об'єктивістське, стороннє розуміння природного багатоманіття, але й пов'язані з активізацією ціннісного сприйняття еволюції екосистеми, складовою частиною якої є Людина. «Нерозумно і дуже безвідповідально жертвувати біологічним багатоманіттям заради короткострокової економічної вигоди»[18] .

Парадигма спілкування знайшла відображення в стратегії коеволюційного розвитку, суть якого полягає в цілісному підході до відношення між системами, що самоорганізуються, з кореляцією їх еволюційних змін, які сполучені одна з одною, взаємно адаптовані.

Принцип коеволюційного розвитку, на думку І.І.Кального, передбачає розуміння в якості об'єкту філософського аналізу не природу чи людину, а саме відношення «природи, суспільства, людини», взаємозв'язку біосфери і ноосфери; взаємозв'язку і взаємодії природи, культури і цивілізації.

Ідея коеволюції формує особливу екологічну свідомість людини, що стоїть перед ликом природи в діапазоні від благоговіння і взивання до «після мене – хоч трава не рости». Вона формує критичний погляд людини на світ і на самого себе, вчить самостійно виробляти і приймати рішення, при цьому орієнтуючись на конкретну екологічну ситуацію. Принцип коеволюції ставить під сумнів домінанти технократичного мислення, у якому екологічна криза розглядається як цілком зовнішня стосовно людини. Парадокс технократичного мислення полягає в тому, що, визнаючи породженність екологічної кризи всім ходом науково-технічного прогресу, воно не бачить інших шляхів, крім такого як створення нових технологій по «корекції», «оптимізації» своєї виробничої діяльності. Практика показує, що впровадження подібних технологій обертається ще більшою деградацією навколишнього середовища і самої людини. На наш погляд, позв’язання суперечностей у системі «Людина-Природа» стає можливим лише при формуванні нових «людських якостей» (А.Печчеї), світоглядної переорієнтації людини на біосферозначимі цінності.

Таким чином, глобальна криза у взаємовідношенні суспільства і природи – це не результат одиничної помилки, неправильно обраної стратегії технічного чи соціального розвитку. Це відображення глибинної кризи культури, що охоплює весь комплекс взаємодії людей один з одним, із суспільством і природою. Вихід із кризи бачиться в освоєнні нових ціннісно-нормативних відносин, що дозволяють перебороти відчуження людини від природи, у формуванні в людей, і насамперед у молоді, установок екологічно орієнтованого мислення, заснованого на принципах коеволюційної стратегії, тобто спільного, взаємопогоджуваного, гармонічного співрозвитку людини, суспільства і природи.

 


Читайте також:

 1. II. Відкриття і подолання схоластичного світогляду
 2. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 3. Адресація в системі ЕП НБУ.
 4. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.
 5. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
 6. Акціонерна власність в економічній системі
 7. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 8. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 9. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 10. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 11. Аналіз посередників в системі розподільчої політики
 12. Аналіз причин аварійності та шляхи її зниження
Переглядів: 1742

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діалектика як метод. Альтернативи діалектики. | Суспільне виробництво. Матеріальне і духовне виробництво. Спосіб виробництва.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.