Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність заробітної плати

Заробітна плата - це одна з найважливіших соціально-економічних категорій, один з економічних важелів, який по­єднує інтереси працівника, роботодавця та держави: вона є ос­новним засобом задоволення особистих потреб працівників; стимулює скорочення витрат на виробництво, зростання про­дуктивності праці, розвиток суспільного виробництва; є засо­бом перерозподілу кадрів по галузях народного господарства.

Заробітна плата являє собою винагороду, виражену, як правило, у грошовому еквіваленті, яку згідно з трудовим дого­вором власник або уповноважений ним орган виплачує пра­цівникові за виконану роботу.

Розрізняють номінальну та реальну заробітну плату.

Номінальна заробітна плата - це сума грошових коштів, яку отримує працівник за виконання певного обсягу робіт від­повідно до кількості та якості затраченої ним праці.

Однак на одну й ту саму суму заробітної плати в різні пері­оди часу можна одержати різну кількість товарів та послуг. Це пояснюється інфляцією - знеціненням грошової маси, що пе­ребуває в обігу. Тому більш точною характеристикою грошо­вих коштів, які працівник отримує за свою працю, є реальна заробітна плата, що відображає купівельну спроможність отриманих ним в даний час грошових коштів [73].

Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної заробітної плати та рівня цін на товари і послуги. Цю залежність можна подати так:

(5.1)

де , - індекси реальної та номінальної заробітної плати відповідно;

- індекс споживчих цін.

За своєю структурою заробітна плата складається з основ­ної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встанов­люється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розці­нок для робітників та посадових окладів для службовців. На деяких підприємствах основна заробітна плата може встанов­люватись у вигляді сум відсоткових або комісійних нараху­вань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від ре­алізації продукції (робіт, послуг).

Додаткова заробітна плата це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідли­вість, а також за особливі умови праці. Вона включає: доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням вироб­ничих завдань і функцій. Наприклад, надбавки та доплати за класність водіям, за бригадирство, за суміщення професій, оплата праці у вихідні та святкові дні, премії за виконання та перевиконання виробничих завдань, економію сировини і ма­теріалів тощо.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат на­лежать винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спе­ціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством або здійснюються понад встановлені ним норми. До таких виплат належать: оплата простоїв не з вини праців­ника, винагороди за відкриття та винахідництво, матеріальна допомога на оздоровлення, оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства та інші.

У загальній структурі заробітної плати основна заробітна плата становить 70-80% загальної величини заробітної плати, на додаткову заробітну плату, заохочувальні та компенсаційні виплати припадає 20-30%.

Розміри заробітної плати працівника залежать від складнос­ті та умов виконуваної роботи, його професійно-ділових якос­тей, результатів його праці та кінцевих результатів господар­ської діяльності підприємства, регулюються податками і мак­симальною величиною не обмежені.

У цілому, на загальний рівень заробітної плати впливає ба­гато різноманітних факторів, які можна поділити на зовнішні (фактори оточення) та внутрішні (фактори підприємства).

До зовнішніх факторів належать [46, 75]'.

- зміна попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг, на виробництві яких використовується дана праця;

- еластичність попиту на працю по ціні;

- зміна цін на споживчі товари та послуги;

- рівень безробіття;

- життєвий рівень населення;

- державне регулювання оплати праці.

До внутрішніх факторів відносять такі [84, 85]:

- результати господарської діяльності підприємства, рі­вень його прибутковості;
- корисність певної праці для роботодавця;
- кадрова політика підприємства;
- діяльність профспілок тощо.

Ефективність оплати праці на підприємстві визначається тим, наскільки повно вона виконує свої функції, а саме: відтворювальну, стимулюючу, регулювальну і соціальну [42, 46].

Відтворювальна функція заробітної плати полягає у необ­хідності встановлення норм оплати праці на рівні, який забез­печує нормальне відтворення робочої сили відповідної квалі­фікації та водночас дає змогу роботодавцю застосувати обґрун­товані норми праці, що гарантують йому отримання необхід­ного результату господарської діяльності.

Стимулююча функція відтворюється у ступені залежності величини заробітної плати працівника від кількості та якості результатів його праці в конкретних умовах діяльності.

Регулювальна функція оплати праці реалізує принцип ди­ференціації рівня оплати праці працівника певного фаху і ква­ліфікації відповідно до відповідальності та складності його трудових завдань.

Соціальна функція заробітної плати втілює принцип соці­альної справедливості й передбачає однакову оплату за одна­кову роботу.

 


Читайте також:

 1. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. Аналіз оплати праці
 4. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 5. Аналіз фонду заробітної плати.
 6. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 7. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 8. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 10. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 11. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 12. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
Переглядів: 979

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники ефективності використання оборотних фондів на підприємстві | Сучасне регулювання оплати праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.