Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Екологічний фактор - будь – який елемент або умова середовища, на які організми реагують пристосувальними реакціями (адаптацією).

Середовище існування - природні тіла і явища, з яким організм (організми) знаходяться у прямих або опосередкованих взаємовідносинах. Синоніми: екологічне середовище, місце існування, навколишнє середовище, навколишнє природне середовище, довкілля.

ЛЕКЦІЯ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ

Негентропія – показник, протилежний до ентропії. Чим вища організованість (впорядкованість) системи, тим вище негентропія. Основна властивість природних екосистем – здатність вилучати негентропію із зовнішнього середовища (сонячну енергію) і підтримувати високу впорядкованість.

Екосистеми зберігають (підтримують) певний рівень енергії і протистоять ентропії.

Екосистеми характеризуються високим ступенем впорядкованості складових елементів.

Ентропія - міра незворотного розсіювання енергії. Ступінь впорядкованості системи.

Процеси в екосистемах підпорядковуються законам термодинаміки. Перший початок термодинаміки – енергія не виникає і не щезає, а лише переходить з однієї форми у іншу. Другий початок термодинаміки – частина енергії при будь – яких її перетвореннях розсіюється (втрачається) у вигляді тепла.

Система - будь – який об'єкт, цілісні властивості якого є результатом взаємодії його складових.

ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЇ

Поняття екологічної ніші чітко окреслює місце і роль даного елементу угруповання в екосистемі (включаючи всю сукупність його зв'язків з іншими елементами, як біотичними, так і абіотичними.

Популяція – одновидова самовідтворна біосистема в рамках даної екосистеми.

Екосистема = біотоп + біоценоз.

Види систем:

• Ізольовані (не обмінюються речовиною та енергією із сусідніми системами)

Закриті (обмінюються з сусідніми системами енергією, а не речовиною)

Відкриті (обмінюються речовиною та енергією із сусідніми системами)

Зв’язки в системах:

Прямі – елемент А діє на елемент Б без реакції у відповідь

Зворотні – елемент Б відповідає на дію елементу А

Позитивні зв'язки – підсилення процесу в одному напрямку (заболочування території після вирубування лісу : збільшення зволоження – збіднення киснем – сповільнення розкладання рослинних залишків – накопичення торфу – підсилення заболочування)

Негативні – у відповідь на підсилення дії елементу А зростає протилежна за напрямком сила дії елементу Б (забезпечується стійка динамічна рівновага екосистем). Хижак - жертва

Емерджентність (emergence – виникнення, поява нового) – універсальна властивість екосистем. Властивості системи як цілого не є простою сумою частин та елементів, що її складають (ліс не є сумою властивостей окремих дерев).

Закони Б. Комонера:

Все пов'язано з усім

Все має кудись діватись

Природа знає краще

Нічого не дається задарма

Екологічні фактори:

Абіотичні

Біотичні

Антропогенні


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 4. Абіотичні та біотичні фактори.
 5. Агрегування та факторизація
 6. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 7. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 8. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 9. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 10. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 11. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 12. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
Переглядів: 395

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Біоценоз – це сукупність усіх живих організмів в рамках даної екосистеми. | Обмежувальний (лімітуючий) фактор - фактор, який має тенденцію до гальмування розвитку організмів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.