Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи дослідження систематики рослин

Із історії систематики рослин видно, що у додарвінівський період основними методами класифікації були порівняльно-морфологічний та порівняльно-анатомічний описи рослин, які базуються на порівнянні ознак подібності і відмінності зовнішньої і внутрішньої будови рослинних організмів.

З розвитком біологічних наук систематики взяли на озброєння й інші методи.

Фізіологічні методи засновані на подібності протікання фізіологічних процесів (фотосинтезу, водообміну, росту тощо).

Біохімічні методи встановлюють філогенетичну близькість рослинних організмів шляхом виділення у них подібних хімічних речовин. Наприклад, представники родини пасльонових містять алкалоїд соланін, представники родини бобових містять велику кількість білків.

Ембріональний (онтогенетичний метод) застосовують при вивченні особливостей різних стадій онтогенетичного розвитку рослинних організмів: чергування поколінь, будова зародкових мішків, способи запліднення.

Палеоботанічний метод на основі вивчення викопних решток встановлює проміжні групи рослинних організмів, які існували в минулі часи. Так, відкриття псилофітів вказало на походження вищих рослин.

Географічний метод досліджує ареали (області поширення на земній кулі) як окремих видів рослин, так і представників родів і навіть цілих родин. Виявлені закономірності дають можливість встановлювати філогенетичні зв’язки між різними групами рослин.

Екологічний метод розглядає розвиток рослинних організмів під кутом зору впливу навколишнього середовища на формування різноманітних ознак, виявляє можливості потенційного становлення тієї чи іншої групи рослин.

Фітоценологічний метод дає можливість при розгляді рослинних угруповань встановлювати вікові особливості певних видів рослин (древні реліктові, нові неондемічні види тощо).

Філогенетичні методи – група новітніх методів встановлення спорідненості шляхом вивчення будови, структурних особливостей, поведінки хромосом у мейозі. Застосовують на видовому і внутрішньовидовому рівнях дослідження. Гібридологічний метод виявляє споріднені групи рослин шляхом їх можливого схрещування. Відомо, що віддалені групи рослин не схрещуються між собою.

Експериментальний метод, або метод експериментальної систематики в умовах польового експерименту виявляє закономірності еволюційного становлення рослинних форм, виявляє, які ознаки виду є мінливими, які,навпаки, зберігаються у часі.

Математичні методи надають систематичним дослідженням достовірності і фундаментальності. Це цілий арсенал методів статистичної обробки морфометричних даних, дисперсний аналіз, метод встановлення кореляційних плеяд тощо. З розвитком комп’ютерних технологій оптимізувалась обробка математичних даних.

 


Читайте також:

 1. IV. Агротехніка квітково-декоративних рослин відкритого грунту.
 2. Аблактування - щеплення зближенням двох кореневласних рослин.
 3. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 4. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 5. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 6. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 7. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 8. Адміністративні методи управління
 9. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 10. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аерометоди
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Історія систематики рослин | Сучасні системи органічного світу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.