Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облікова політика підприємства

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовують підприємства для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика повинна розроблятися самостійно кожним підприємством, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку.

Завданням облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що необхідно для всіх користувачів бух. звітності для прийняття відповідних рішень.

Виміри облікової політики: соціальний, економічний, інформаційний, поведінковий, психологічний, юридичний – залежно від виміру обл. політики, за її допомогою вирішуються різні завдання щодо діяльності суб'єкта господарювання.

Складовими облікової політики підприємства є організаційна, методична та технічна складова. Кожна складова облікової політики підприємства об'єднує відповідні об'єкти, за якими існують альтернативні варіанти – елементи.

Об'єктом обл. політики підприємства є будь-яка норма або позиціяпід-ва з організації і ведення бух. обліку щодо якої передбачено альтернативні варіанти.

Елемент облікової політики підприємства– це методичні прийоми таспособи, які обираються з числа загальноприйнятих з урахуваннямособливостей діяльності підприємства. Методичні прийоми та способи веденняобліку передбачають вибір конкретного застосування елементів методу обліку, який складається з елементів: документування і інвентаризація, оцінка такалькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність.

Методична складова передбачає визначення способів ведення обліку його об'єктів, які мають альтернативні способи відображення. Прикладом об'єкта методичної складової облікової політики можуть бути основні засоби, елементи облікової політики, які йому відповідають, – метод нарахування амортизації, строк корисної експлуатації, ліквідаційна вартість основних засобів тощо.

Технічна складова є визначення технічних засобів, які забезпечують ведення обліку. Об'єктом технічної складової є форма ведення обліку, елементами – журнальна, меморіально-ордерна, спрощена, комп'ютерна тощо.

Реалізація елементів методичної складової на рахунках бух. обліку, в облікових регістрах та формах звітності здійснюється за допомогою об'єктів та елементів технічної складової.

Прийняття новоствореним підприємством облікової політики вважається дійсним з дня прав юридичної особи. Організує облік на підприємствігол. бухгалтер. Формує облікову політику разом з керівником підприємства гол. бухгалтер на завершальному етапі, цьому передуєформування облікової політики вузькими спеціалістами з окремих ділянокбух. обліку. Ураховуючи, що облікова політика підприємства– це, насамперед, політика конкретного власника, будь-яке обмеження власників увиборі суб'єктів, які будуть формувати облікову політику, неприпустиме. Самевласники вирішують, які суб'єкти будуть формувати облікову політику.

Вибір суб'єктів формування облікової політики залежить від обсягівдіяльності підприємства, кваліфікації та рівня освіти облікових працівників, наявності платіжних засобів і є суто індивідуальним для кожного суб'єктагосподарювання в конкретній економічній ситуації.

Облікова політика підприємства оформляється системою внутрішньоїдокументації за різними ділянками облікової роботи. Зміст обл. політики під-ва частково розкривається вустановчих документах підприємства, які закладають основи побудови всієїгосподарської і управлінської системи підприємства.

Основним внутрішнім документом, який регулює питання організації та ведення бух. обліку на підприємстві, є розпорядчий документ «Положення про облікову політику», який містить обрані елементи облікової політики. У Положенні про облікову політику передбачаються пункти, які стосуються організації, технології, техніки та методики бух. обліку, а також контролю й організації відповідальності. Способи ведення бух. обліку, обрані підприємством, повинні застосовуватися з 1-го січня, а документація, якою оформляють зміни в обліковій політиці підприємства, повинні готуватися і затверджуватись до цієї дати.

Положення про облікову політикумістить такі складові:

1. Загальні положення (Законодавчі документи з питань організації і ведення бух. обліку в Україні).

2. Організація (Форма організації бух. обліку; організація роботи бух. служби (організаційно-розпорядчі документи); положення кадрової політики правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників; правила ділової етики; нормування і оплата праці; приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.

3. Методика (Критерії розмежування ОЗ, МШП, нарахування амортизації, оцінка запасів і гот. продукції, списання витрат майбутніх періодів, нарахування резерву сумнівних боргів, розподіл накладних витрат і їх включення до собівартості, створення фондів соціального призначення).

4. Техніка (форма ведення бух. обліку, організація внутрішньогосподарського контролю; порядок проведення інвентаризації; перелік форм первинних документів, розроблених і затверджених підприємством; склад і форми звітності, періодичність складання і подання, відповідальної особи, їх контроль, користувачі звітності; графік документообігу; порядокзберігання документів, у т.ч. електронних, у архіві й доступ донього.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Аграрна політика
 8. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 9. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 10. Активами торговельного підприємства
 11. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 12. Активна і пасивна державна політика.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація облікового процесу | Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.