Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕМА 5. ТОВАРНИЙ РИНОК. МОДЕЛЬ AD-AS.

ПЛАН:

1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її екзогенні чинники.

2. Сукупна пропозиція у коротко- та довгостроковому періодах. Коротко- та довгострокова криві сукупної пропозиції та їх екзогенні чинники.

3. Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції попиту.

4. Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції витрат виробництва.

5. Механізм наближення до довгострокової рівноваги в умовах зміни природного обсягу виробництва.

1. СУКУПНИЙ ПОПИТ. КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА ЇЇ ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ.

AD – це ф-ія, яка показує, який реальний обсяг валового продукту готові купити господарські суб’єкти при будь – якому рівні цін.

 

Рис 5.1

Крива AD має від’ємний нахил.

Якщо в мікроекономіці від’ємний нахил AD пояснюється ефектами доходу та заміщення, то в макроекономіці це пояснюється іншими єфектами.

В різних точках кривої AD, національний дохід різний.

Отже, цей характер кривої AD можна пояснити:

1) Ефект відсоткової ставки. Нехай номінальна ставка відсотку ↑, то АЕ(номінальна) ↓, AD↓, С↓.

Р↑, то і↑, АЕ(номінальне)↓, У↓, С↓.

2) Ефект багатства (реальних касових залишків).

Р↑, (М/Р)↓, люди відчувають себе бідними, то АЕ(ном)↓, У↓.

3) Ефект імпортних закупок. Р↑, вітчизняні товари порівняно з іноземними дорожчають, покупці переключаюьбся на іноземні товари, М↑, обсяг попиту на вітчизняні товари ↓.

Рівняння обміну: МV=PY,де МV - грошова маса, PY- швидкість грошового обігу. M=(PY)/V.

 

Роглянемо М = const. Нехай Р↑, то У↓ (обсяг попиту скорочується). Якби при цьому V = const, то на скільки відсотків зросталиб ціни, на стільки б скорочувався обсяг попиту.

А це означало б, що коеф-нт еластичності сукупного попиту = 1.

Але насправді в умовах інфляції V збільшується, отже номінальна велечина нац. Доходу (РУ) також має збільшуватись, а це означає, що коеф-нт цінової еластичності попиту ‌‌Е ‌‌‹ 1. Ціни зростають швидше, ніж падає попит. Отже крива AD є низько еластичною.

Екзогенні чинники кривої AD

(нецінові чинники)

1) М↑ незалежно від рівня цін, люди сприймають це як збільшення доходу. Крива AD рухається вправо

 

Рис 5.2

2) Нехай і↑ незалежно від зміни рівня цін. Крива AD рухатиметься вліво.

3) G↑ незалежно від зміни рівня цін. Крива AD рухатиметься вправо.

4) Т↑, то AD рухатиметься вліво.

5) Е↑, Хп ↓незалежно від зміни рівня цін. Крива AD рухатиметься вліво.

Зниження курсу національної валюти стимулює експорт.

2. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ У КОРОТКО- ТА ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДАХ. КОРОТКО ТА ДОВГОСТРОКОВА КРИВІ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ.

Сукупна пропозиція – це ф-ія, що показує який реальний обсяг валового продукту або нац.. доходу буду створюватися при кожному рівні цін.

Існують декілька версій кривої AS.

1) Макконел, Брю

 

Рис 5.2.1

Крива AS складається з 3 відрізків.

І – горизонтальний (кейнсіанський)

ІІ – проміжний (висхідний)

ІІІ – вертикальний (класичний)

Нехай AD↑, на цьому (І) відрізку обсяг вир-ва невеликий, економіка в стані кризи або дисперсії. Фірмам, щоб збільшити обсяг вир-ва потрібна додаткова робоча сила, але оскільки в країні існує безробіття, то ставки заробітної плати зростати не будуть. В умовах кризи та дисперсії у фірм існують не завантажені основні фонди, тому фірми основних фондів купувати не будуть. Отже витрати на 1 одиницю продукції майже не зміняться, а отже не зміниться і рівень цін.

Нехай AD↑ і далі, поступово ресурси вільної робочої сили і не завантажені основні фонди будуть вичерпуватися, ставка заробітної плати та ціни на основні фонди зростатимуть, отже зростатимуть витрати на 1 одиницю продукції та рівень цін.

В даному випадку витрати виробництва зростатимуть внаслідок зміни обсягу вир-ва.

При дальшому AD ↑ всі резерви вільної робочої сили будуть зайняті, в цих умовах обсяг вир-ва далі зростати не зможе(в короткостроковому періоді).

Нехай AD↑ і далі. На ІІІ відрізку нац. вир-во в цілому зростати не зможе, але кожна фірма намагатиметься збільшити власне вир-во і для цього буде переманювати робочу силу інших фірм, як наслідок ставки зарплати зростатимуть, витрати фірм ↑, рівень цін↑. В цих умовах працівники вимагатимуть підвищення зарплат за для компенсації інфляції. Зарплата буде ↑ і т.д. Отже на ІІІ відрізку в економіці виникає інфляція. Спіраль «зарплата-ціни».

 

2)

N – довгострокова крива сукупного попиту.

AS – короткострокова крива сукупного попиту

Вертикальний характер довгострокової кривої пояснюється тим, що довгостроковий період зміна цін на готову продукцію виключає пропорційну зміну цін на ресурси.

Це в свою чергу пояснюється тим що:

1) В період інфляцій ставки зарплат мають підвищуватися, фірми це роблять, щоб уникнути неготової селекції. Якщо якась фірма не підвищить зарплату в умовах інфляції то з такої фірми будуть уходити працівники і в першу чергу найкращі. Таке явище отримало назву неготової селекції.

2) Багато благ є водночас і готовою продукцією і ресурсами. Ціни на ресурси і готову продукцію змінюються пропорційно. Це пояснює вертикальний характер довгострокової кривої сукупної пропозиції.

YN – це природний обсяг національного вир-ва, обсяг вир-ва при певній зайнятості.

Це крива ділить площину на 2 частини: зліва – криза, справа – піднесення.

Отже в даній моделі припускається, що економіка може виробляти товарів більше, ніж в умовах повної зайнятості. В цьому випадку зайнятість буде більша звичайного рівня.

Що стосується короткострокового періоду то, в короткостроковому періоді ціни на ресурси відстають від цін на готову продукцію. Таким чином в даній моделі приймається гіпотеза адаптивних очікувань.

Згідно гіпотези адаптивних очікувань, рівень цін на ресурси в поточному періоді дорівнює рівню цін на готову продукцію в попередніх періодах, або очікуваний рівень цін в даному періоді дорівнює фактичному рівню цін в попередньому періоді. Люди на зміну рівня цін реагують з запізненням.

В короткостроковому періоді: при збільшенні рівня цін на готову продукцію, ціни на ресурси ще не встигають змінитися. В результаті у фірм виникає додатковий економічний прибуток, який стимулює їх збільшувати вир-во.

 

 

3. МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ ПОПИТУ.

 

Інфляція – підвищення загального рівня цін в економіці. В залежності від причин відрізняють такі форми інфляцій:

1) Інфляція попиту (причиною є збільшення AD)

2) Інфляція витрат вир-ва - (при збільшенні витрат вир-ва)

Т. Е0 - точка довгострокової рівноваги. Вона має такі властивості: в цій точці фактичний рівень цін дорівнює очікуваному; ціни на ресурси будуть дорівнювати цінам на готову продукцію; економічний прибуток фірми дорівнює 0.

Нехай AD↑ в т. Е1 AD=AS, обсяг вир-ва↑, рівень цін↑.

Р1 – фактичний рівень цін; це рівень цін на готову продукцію.

Р2 – очікуваний рівень цін на готову продукцію, тобто люди чекають тих цін, які були в минулому; фактичний рівень цін на ресурси.

Але з часом люди помічають, що в країні відбувається інфляція і в результаті власники ресурсів підвищують ціни на ресурси. Але і працівники вимагатимуть підвищення зарплати, зарплата↑.

Ціни на ресурси зростуть на ту величину на яку подорожчала продукція.

В т. Е2 – рівень цін продовжує зростати. Обсяг вир-ва падає.

На цьому етапі інфляція попиту призводить до інфляції витрат вир-ва.

Р2 - Р1 ‌› Р1 - Р0

Через деякий час витрати вир-ва зростуть на (Р2 - Р1 ).

Остаточно процес завершиться в точці перетину всіх 3-ох кривих.

Такі процеси відбуваються тільки у випадку однократного збільшення сукупного попиту. Якщо AD зростатиме і далі, то інфляція ускладнюється.

 

 

4. МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА.

 

Нехай ціни на ресурси ↑ незалежно від зміни цін на готову продукцію.

Витрати ↑ і фірми хочуть їх компенсувати. Щоб це зробити фірми хотіли б продавати продукцію по ціні РF. Але при таких цінах продати колишній обсяг продукції неможливо. AS ‌ ‌› AD

Рівень цін веде в т. Е1 в країні інфляція. Але ціни на готову продукцію будуть нижчими ніж ціни на ресурси. В цих умовах ціни на ресурси почнуть падати до рівня P1.

Шок пропозиції

Інфляція витрат вир-ва, яка виникає незалежно від інфляції попиту називається: шок пропозиції.

Існують різні точки зору стосовно політики держави в цих умовах.

З неокласичної т. зору втручання держави є зайвим, тому що економіка повертається до початкового стану рівноваги.

З кейнсіанської точки зору таке повернення до стану довгострокової рівноваги є занадто тривалим. Тому державі треба втручатися, щоб прискорити вихід з кризи методами фіскальної політики збільшувати сукупний попит. Тоді в графічній моделі крива сукупного попиту зрушиться вправо, подолання прискориться , але до початкового рівня цін економіка не повернеться.

5. МЕХАНІЗМ НАБЛИЖЕННЯ ДО ДОВГОСТРОКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ЗМІНИ ПРИРОДНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА.

Крива довгострокової пропозиції зрушується вправо в випадках:

1. Зростає чисельність робочої сили

2. Зростає продуктивність праці

1. Зміна продуктивності праці супроводжується зміною ставок заробітної плати в тому ж самому напрямі. В результаті витрати на одиницю продукції не змінюються і точка довгострокової рівноваги залишається на тому ж самому рівні цін.

2. Зміна чисельності робочої сили в довгостроковому періоді змінює ставку заробітної плати.

Але наступна точка короткострокової рівноваги буде залежати не тільки від змін кривих пропозиції, але і від кривої попиту. Можливі 3 варіанти:

1. ∆ N=∆ AD (приріст природного обсягу вир-ва = приросту сукупного попиту)

 

Економіка зростає при сталому рівні цін.

2. ∆ N › ∆ AD

 

Падає рівень цін (дефляція), виникає безробіття, робоча сила і потужність використовується неповністю. Таке явище називається рецесія зростання.

3. ∆ N ‹ ∆ AD

 

Економіка зростає, зростає рівень цін – зростання , що супроводжується інфляцією (перегрів економіки).

 


Читайте також:

 1. G2G-модель електронного уряду
 2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 3. Абстрактна модель
 4. Абстрактна модель
 5. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 6. Американська модель соціальної відповідальності
 7. Англійський економіст У. Бріджез пропонує модель організаційних змін за такими напрямками.
 8. Англо-американська модель
 9. Англо-американська модель
 10. Багатомірна лінійна модель регресії.
 11. Багатосегментна модель
 12. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
Переглядів: 838

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ РИНОК.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.