Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Народного господарства

Напрями раціонального природокористування в галузях

Для безперервного функціонування антропогенного циклу потрібно постійно i в зростаючій кількості споживати первинні відновні та невідновні ресурси, оскільки постійно зростають потреби суспiльства. Раціональне природокористування передбачає господарювання таким чином, щоб забезпечити самовiдтворення відновних природних pecypciв, тому їх використання має бути науково обґрунтованим i відповідним чином узгодженим з відповідними службами, якi здійснюють моніторинг за їх використанням.

Використання невідновних природних pecypciв має обмежуватися i базуватися на самообмежувальному мінімумі, з одного боку, а з іншого необхідно бережливо i раціонально використовувати вже видобуті корисні копалини, дбайливо i довгостроково споживати виготовлені з них продукти та предмети вжитку, своєчасно їх відновлювати. Через вичерпність видобувного палива та забруднення довкілля відходами енергетики зростає значення відновних джерел енергії. Дедалі більше використовуватимуть енергію Сонця, вітру, геотермальної води, енергії течій i т.п. За прогнозами до 2020 р. ці джерела замінять близько 2,5 млрд. т палива. Їх частка у виробництві електроенергії й теплоти становитиме 8%.

3 метою забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні необхідно здійснювати реструктуризацію економіки, спрямовувати її в бік зменшення використання матеріальних i енергетичних pecyрсів та самозабезпечення. У сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває екологiзацiя використання природно-ресурсного потенціалу. Екологiзацiя виробничого діяльності i раціональне використання природних ресурсів мають стати пріоритетними напрямками державної політики у здійсненні соціально-економічних реформ, необхідною умовою та пiдrpунтям формування національної економічної доктрини.

Концепція раціонального природокористування i національної екологічної доктрини як пiдrpунтя розвитку екологічного менеджменту має базуватися на таких принципах:

- пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті поєднання економічної і екологічної безпеки країни та ii регiонiв;

- системність i комплексність у здійсненні стратегії розвитку системи екологічного менеджменту як якісно нової ідеології управління;

- послідовність та цілеспрямованість у процесі розробки зваженої стратегії розвитку системи екологічного менеджменту i при впровадженні конкретного органiзацiйно-економiчного механізму на кожному етапі її становлення;

- наступність у розвитку екологічного менеджменту духовних екологічних цінностей, системи екологічного виховання й освіти й культурної спадщини.

Тільки таким чином Україна зможе інтегруватися в світовий економічний простір, забезпечити гідний рівень економічної та екологічної безпеки та добробуту її населення.

Програма дій передбачає заходи найбільш економічного і ефективного використання природно-ресурсного потенціалу в галузях народного господарства, застосовуючи новітні технології з організації безвідходного і маловідходного виробництва.

У теплотехнічній галузі у зв’язку зі збільшенням використання твердого палива та з метою докорінного оздоровлення екологічного стану пропонується використання нових технологій спалювання низькоякісного вугілля в котлоагрегатах з циркулюючим киплячим шаром, застосування високоефективних парогазових установок і ефективних установок сіркоочищення та пиловловлення. Передбачається впровадити ефективніші системи газів і технології утилізації твердих відходів (пилу, золи, шламів) для потреб будівельної індустрії. Обсяги зворотного водопостачання води, створити замкнуті системи водо підготовки та гідрозоловиділення не фільтрованих золошлаковідвалів та застосовувати ефективної технології утилізації осадів після очищення води.

У металургійній промисловості потрібно визначитись з необхідним перспективними обсягами виробництва та здійснити комплексну структурну перебудову галузі із застосування екологічного безпечних технологій з переробленням та утилізацією твердих відходів. Особлива увага має бути звернена на асортимент і якісні показники продукції металургійної галузі.

У хімічній і нафтохімічній промисловості передбачається впровадження безвідходних та маловідходних технологій, що спрямовані на комплексне використання сировини, енергоресурсів та цільових продуктів. Очищення газових викидів і стічних вод здійснюватиметься одночасно з утилізацією продуктів очищення та їх подальшої переробки. Вводитимуться в дію новітні ефективні технології з одночасним виведенням з експлуатації застарілих і недосконалих технологій.

У нафтогазовій та нафтопереробній промисловостінеобхідно впроваджувати у виробництво високоефективні екологічно безпечні технології з переробленням відходів та утилізацією відпрацьованих нафтопродуктів, раціональні технології видобутку нафтопродуктів з місць їх підземного накопичення. Будуть застосовуватись комплексні технології очищення води та землі від забруднювальних нафтопродуктів, система оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами. Припиниться випуск бензину, що містить сполуки окису свинцю. Запроваджуватимуться технології з поглибленою переробкою нафти і збільшення випуску світлих нафтопродуктів. Розроблятимуться технології з використання на транспортні газових та альтернативних видів палива.

У машинобудівній промисловостібудуть розроблені і впроваджені системи упереджу вального технологічного моніторингу навколишнього середовища, удосконалена технологія мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки та технології використання шахтного метану і комплексного переробляння мінералізованих шахтних вод з використанням всіх інгредієнтів. Передбачається впровадження технології переробки відвалів пустих порід і одержання сировини для будівельної індустрії та закладання породою відпрацьованого простору шахт.

У будівельній індустріївживатимуться заходи щодо ресурсозбереження й обмеження використання природних ресурсів. Використовуватимуться низько енергоємні екологічно безпечні будівельні технології з обмеженим викидом і скидом забруднювальних речовин.

Передбачається організувати різні моніторинги за екологічною безпекою ядерних об’єктів та щодо недопущення забруднення навколишнього середовища; вирішити проблему застосування ефективної технології захоронення радіоактивних відходів, зняття з експлуатації застарілих ядерних об’єктів та відновлення навколишнього природного середовища. Для нього має бути пастатно створення система радіаційного моніторингу раннього оповіщення,вивчення радіаційного навантаження на населення України від природних джерел іонізуючого випромінювання.

У сільському господарствісистема природокористування має передбачати формування високопродуктивних і екологічно стійких ландшафтів, забезпечення розширеного відтворення родючих ґрунтів шляхом організації та реалізації системи ґрунтозахисних природоохоронних заходів. Має бути створена система економічних стимулів виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції на основі технологій біологічного землеробства.

Передбачається розробити генеральну схему охорони природи і раціонального використання її ресурсів у сільському господарстві та державну програму захисту земель від водної та вітрової ерозії інших видів деградації земель. На основі державної програми будуть підготовлені та впроваджені галузеві схеми збереження й відтворення земельних, водних, біологічних, зокрема рибних та лісових, мінерально-сировинних та інших природних ресурсів. У програмі передбачається створити цілісну систему поле - і водозахисних лісонасаджень, заліснення ярів,балок,крутосхилів,пісків та інших непридатних земель. Буде забезпечення оптимальна протиерозійна залісненість території, створені на водозахисні зони вздовж берегів річок, водосховищ, озер, ставків,очищення їх від намулу. У стратегічному плані передбачається активний перехід на біологічні методи ведення сільського господарства.

Передбачається значно знизити обсяг викидів від транспорту в атмосферу (більш як на 40% порівняно з 1991р.). значно збільшиться парк автомобілів і автобусів, що працюватимуть на газовому паливі. Припиниться випуск і використання етильованого бензину. Розробляються нові види екологічно чистого автотранспорту з використанням альтернативних джерел енергії. У містах надаватиметься пріоритетність розвитку пасажирського транспорту загального користування на електротязі взамін автобусного сполучення.

На залізничному транспортірозробляються технології утилізації та ліквідації залишків нафтопродуктів та інших відходів, методи зменшення викидів у повітря сипних вантажів під час перевезення, технології очищення забруднених вод після миття вагонів і локомотивів.

На річковому й морському транспортіпередбачається система платежів і штрафів за забруднення сміттям, нафтою та стічними водами портів, річок та інших водойм. Розробляється технологія для регенерації, утилізації та знешкодження відходів виробництва.

У житлово – комунальному господарствібудуть впроваджені заходи щодо очищення міських стічних вод до нормативних вимог. У найближчий час планується припинити скидання у водойми забруднених комунальних стічних вод і забезпечити населення якісною питною водою. На підприємствах комунальної теплоенергетики і дорожнього господарства необхідно забезпечити досягнення мінімально можливих викидів в атмосферу продуктів згорання палива та скидання продуктів хімічної обробки води в каналізацію. Для цього передбачається удосконалення існуючих генераторів теплової енергії та використання нетрадиційних відновних джерел теплоти з метою зменшення загальних обсягів споживання палива,впровадження без агрегатних методів оброблення води та систем оборотного запобігання втратам тепла в житлових та комунальних приміщеннях .

Програмою передбачається організація системи збирання, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів промисловими методами з попутним використанням цінних компонентів. З цією метою будуватимуться промислові заводи комплексної переробки побутового сміття. Для вирішення проблеми перероблення відходів виробництва потрібно здійснити їх паспортизацію, створити кадастри, оцінити токсичність і вивчити наслідки їх впливі на екосистеми. Тут мають бути встановлені вимоги щодо складування і зберігання за категоріями токсичності, а також розроблені технології знешкодження та захоронення токсичних відходив.

 

 

Тема 15. Економічний моніторинг та система екологічної інформації


Читайте також:

 1. АРХІТЕКТУРА НАРОДНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ.
 2. Багатомірність системи світового господарства
 3. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 4. Біологічні методи боротьби з шкідниками сільського й лісового господарства
 5. Бюджет домогосподарства.
 6. Бюджет домогосподарства.
 7. Бюджетне фінансування житлового господарства.
 8. В підсобних господарствах
 9. Вантажного господарства
 10. Вартісні показники продукції сільського господарства
 11. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 12. Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів.
Переглядів: 737

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Еколого-економічні засади раціонального природокористування | Стан навколишнього природного середовища в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.