Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Інтеграції

Зміст і форми міжнародної економічної

 

Міжнародна економічна інтеграція здійснюється різноманітними формами співробітництва різних країн у сфері виробничих, торго­вих, комерційних та інших напрямах.

Ці форми відповідають характеру традиційної спеціалізації, яка пов'язана Із досягнутими рівнями економічного розвитку та розміщен­ням окремих видів виробництва, природних багатств, а також спеціа­лізації, яка формується згідно з уявленнями про доцільні напрями кон­центрації трудових зусиль для виробників та країн у цілому.

Міжнародні економічні інтеграції - це високий рівень розвитку міжнародних відносин, за яких процес господарсько-політичного обладнання країн відбувається на основі міжнародного поділу праці та здійсненні узгодженої міждержавної торгівельно-економічної полі­тики.

Головними факторами, які сприяють і забезпечують динамічний розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції є:

^ економічнийрозвиток країн та регіонів в умовах нерівномір­ного розподілу природних умов та природних ресурсів:

^ закономірності розвитку науково-технічного процесу:

^ тенденції демографічних факторів розвитку:

^ необхідність розв 'язання глобальних проблем людства (енер­гетична, продовольча, економічна, екологічна, використання ресурсів світового океану, тощо);

^ розвиток транспортно-комунальних мереж.

Як показує практика, дія об'єктивних та суб'єктивних факторів міжнародної економічної діяльності реалізується в конкретних сферах господарювання або формах і видах підприємництва. У різних країнах заведено різні схеми класифікації зазначених форм. Це зу­мовлено особливими національними традиціями, ступенем економі­чної свободи в різних країнах, різницею в системах правового, інсти-туційно-нормативного регулювання, навіть певною довільністю трак­тування окремих явищ економічного життя.

Інтеграційні процеси в останні роки охопили практично всі кон­тиненти та привели до утворення багаточисельних регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків, більшість з яких про­голошує своєю кінцевою метою вихід на інтеграційну стадію еконо­мічного співробітництва.

Інтеграція, як вища і порівняно нова форма міждержавної взає­модії, історично і організаційно відбувається в декілька етапів, які послідовно проходять держави, що вступають у процес тісної еконо­мічної взаємодії.

До основних науково- і теоретично обгрунтованих і практично ап­робованих форм міжнародної економічної інтеграції відносять:

Зони вільної торгівлі-найпростіші форми інтеграції. У таких зонах діє особливий пільговий торговельний режим для країн учас­ниць за рахунок відміни торгових обмежень, в першу чергу внутріш­нього мита. Держави-учасниці своїм рішенням закріплюють окремі митні території, визначають режим економічних відносин між со­бою та третіми країнами. Між країнами-учасницями зони вільної торгівлі зберігаються митні кордони і пости, які контролюють по­ходження товарів, що перетинають їх державний кордон і не допус­кають перевезення тієї частини товарів, яка може завозитись із третіх країн. На Україні також діють вільні економічні зони, мова про які йшла в попередніх розділах книги.

Митний союз - це двох або кількох держав угода, якою вста­новлюється режим вільної торгівлі та передбачається усунення внутрішніх тарифів і встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таких митний союз передбачає єдність митної території, однаковий торговий режим у ставленні до третіх країн, включаючи загальні митні тарифи, єдині заходи нетарифного регулювання, уніфіковану систе­му прямих і непрямих податків та однотипність методів управління національним господарством. Ці митні союзи мають перспективу в системі товарообміну і посиленні міжнародної економічної інтеграції.

Зони преференційної торгівлі Це зона з особливим пільго­вим торговельним режимом, коли дві або декілька країн знижують взаємні тарифи на імпортні товари, зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з іншими країнами. Вони здійснюють пільгове кредитуван­ня і страхування зовнішньоторговельних операцій, надають техніч­ну та фінансову допомогу.

Спільний ринок - це більш складніша форма міждержавної інтеграційної взаємодії. Вона включає умови вільної торгівлі, мит­ного союзу та забезпечує вільне переміщення товарів, послуг, робо­чої сили, капіталу і формує спільний повноцінний ринковий простір (звідси і назва - «спільний ринок»). Такою формою інтеграції в світовій практиці вважається об'єднання західноєвропейських країн у Євро­пейський Союз (ЄС).

Валютний союз. Вважається однією з найскладніших форм інтеграції. Він передбачає проведення країнами єдиної валютно-фінансової політики: введення в обіг єдиної валюти, створення єди­ного емісійного центру - банку. На стадії еволюції до повного еконо­мічного, політичного і валютного союзу знаходиться Європейська Спілка.

Політичний союз. Це вищий ступінь регіональної інтеграції, який передбачає перетворення єдиного ринкового простору в цілісне економічне і політичне утворення. Фактично - це виникнення найбільш нового багатонаціонального суб'єкта світогосподарських і міжнародних політичних відносин, який проводить свою політику і виступає від імені учасників цього союзу.

Основними напрямами розвитку інтеграційних процесів у прак­тиці міжнародного співробітництва слід вважати:

+ поступове, поетапне усунення митних та фінансових бар 'єрів;

+ забезпечення країнами, які увійшли до інтеграційного угрупу-вання «прозорості» кордонів;

+ створення належних умов для вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили, капіталу.

Такі інтеграційні процеси, як правило, відбуваються під контро­лем і за безпосередньою участю державних органів цих країн. Підсу­мовуючи наведене ми бачимо, що економічна інтеграція передбачає злиття національних господарств кількох країн і утворення великих інтернаціональних економічних комплексів з метою підвищення ефективності в галузях національної економіки.


Читайте також:

 1. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 2. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 4. Болонський процесс як засіб інтеграції у вищу освіту європейських країн.
 5. Вплив Європейської інтеграції на фінансове світове становище
 6. Динаміка інтеграції архітипічного матеріалу.
 7. Економічна відкритість країни як передумова інтеграції
 8. Економічні наслідки інтеграції країн.
 9. Корково-підкоркові системи інтеграції.
 10. Критерії валютно-фінансової інтеграції та конвергенції
 11. Лекція 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні документи Болонського процесу.
Переглядів: 573

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічні зв'язки України з країнами СНД | Економічна інтеграція України в європейську та світову структуру

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.