Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вибір способів усунення дефектів

У цей час ремонтні підприємства мають у своєму розпорядженні досить велике число перевірених практикою способів відновлення деталей, що дозволяють повернути працездатність зношеним і ушкодженим деталям.
До них відносяться способи:

· ремонтних розмірів,

· додаткових деталей,

· пластичної деформації,

· електролітичних і газотермічних покриттів,

· наплавлення й ін.

Однак не всі із зазначених способів відновлення деталей є рівноцінними.

При використанні способу ремонтних розмірівускладнюється система постачання запасними частинами, технічною документацією, виникає необхідність більших запасів деталей різної номенклатури. Крім того, багаторазове використання даного способу приводить до зниження запасів міцності деталей, зменшенню їхньої зносостійкості, тому що при цьому поступово знімається зміцнений різними способами поверхневий шар металу.

При використанні способу додаткових деталейзначно збільшуються витрати на відновлення виробу й це, у багатьох випадках, приводить до того, що зазначений метод виявляється економічно неефективним. Особливо нераціонально використати даний спосіб для відновлення деталей, що мають незначні зноси.

Простий і економічний спосіб відновлення деталей пластичною деформацієюмає обмежену область застосування й часто не може бути використаний для відновлення конкретних виробів у зв'язку зі специфічними особливостями їхньої конструкції.

Для того щоб з існуючих способів нанесення покриттіввибрати найбільш раціональний, необхідно правильно оцінити як самі покриття, так і застосування їх для відновлення конкретних деталей.

Уперше експериментальні йтеоретичні дослідження вибору способу відновлення деталей були виконані В. А. Шадричевым. По запропонованій ним методиці - спосіб відновлення деталей повинен вибиратися в результаті послідовного використання трьох критеріїв:

—застосовності,

—довговічності, ,

—техніко-економічної ефективності.

Надалі ця методика була конкретизована, удосконалена, особливо стосовно до поняття першого й третього критеріїв, і наведена до виду, зручному для практичного застосування.

Відповідно до розглянутої методики, обираний спосіб відновлення (СВ) виражається як функція (f) трьох коефіцієнтів:

СВ = f(KT , Кд , Ке) ,

де Кт — коефіцієнт застосування способу, що враховує його технологічні, конструктивні й експлуатаційної особливості деталі;

Кд — коефіцієнт довговічності, який забезпечується способом

відновлення, стосовно до даного виду відновлення деталей;

Ке — коефіцієнт техніко-економічної ефективності способу відновлення, що характеризує його продуктивність і економічність.

Загальна методика вибору раціонального способу відновлення складається із трьох етапів.

1. Розглядають різні способи відновлення й роблять вибір з них таких, які задовольняють необхідному значенню коефіцієнта Кт.

2. Із числа способів відновлення, що задовольняють Кт, проводять вибір тих, які забезпечують наступний міжремонтний ресурс відновлених деталей, тобто задовольняють значенню коефіцієнта довговічності Кд.

3. Якщо встановлено, що необхідному значенню Кд для
даної деталі відповідають два або кілька способів
відновлення, то вибирають із них ті, у яких найкраще значення Ке.

Коефіцієнт довговічності — Кд визначається як функція трьох аргументів:

Кд = f(Kз, Кв , Кзч),

де Кз, Кв , Кзч — коефіцієнти відповідно зносостійкості, витривалості й зчеплення нарощеного шару з основним металом .

Коефіцієнт довговічності дорівнює значенню того з коефіцієнтів у даній формулі, що має найбільшу величину.

Значення коефіцієнтів зносостійкості й витривалості визначаються на підставі стендових і експлуатаційних порівняльних випробувань нових і відновлених деталей.

Коефіцієнт зчеплення визначається за визначеним алгоритмом.

 


Читайте також:

 1. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 2. Аналогія закону як форма усунення прогалин у законодавстві.
 3. Багатоконтурні частотно-вибірні системи
 4. Більш широкий вибір товарів і послуг
 5. В. Усунення перешкод у здійсненні права власності – негаторний позов. (ст. 391 ЦКУ).
 6. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
 7. Вибір будівельних машин, механізмів і технологічного транспорту для комплексної механізації монтажних робіт
 8. Вибір вентиляційного обладнання
 9. Вибір виду транспортного засобу
 10. Вибір вимірювальних приладів
 11. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 12. Вибір гри.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Постановка додаткової ремонтної деталі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.