Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семінар № 2. Стаття

Додаткова

Основна

Завдання для самостійної роботи

1. Виріжте з поточної української преси зразки кількох кореспонденцій, проаналізуйте їх з точки зору дотримання жанрових вимог і закладіть у жанрове досьє.

2. В одному з аналітичних видань визначте імена журналістів – авторів кореспонденцій, які відзначаються високим рівнем професіоналізму. Відрецензуйте ці твори.

3. Напишіть власну кореспонденцію на актуальну, суспільно важливу тему. Обґрунтуйте свою концепцію.

Питання для самоконтролю.

1. Що означає “локальна аналітика”?

2. Дайте повне визначення жанру кореспонденції.

3. Які види кореспонденцій ви знаєте?

4. У яких виданнях можна знайти зразки жанру кореспонденції?

5. Як журналісти – автори кореспонденцій використовують метод індукції?

Рекомендована література

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

8. Стилистика газетных жанров. Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.

1. Ворошилов В.В. Журналистика: Базовый курс: Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 640 с. – (Библиотека профессионального журналиста)

2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: Учеб. пособие. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 274 с. – (Практическая журналистика)

3. Жанры международной журналистики. – М.: МГИМО, 1995. – 108 с.

4. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Л.: Паіс, 2000. – 180 с.

5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с.

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М: Аспект-Пресс, 2001. – 240 с.

 

Студенти визначають тему статті, систематизують, аналізують зібраний напередодні фактологічний матеріал, відпрацьовують план, пишуть текст статті. Після написання здійснюють літературну правку тексту.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Студенти оцінюють якість підготовленого матеріалу в жанрі статті (відбувається взаємне рецензування робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

 

Ключові поняття, терміни, словосполучення:панорамна аналітика, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, стаття, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, типовий факт, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, дедуктивний метод відтворення думки, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.


Читайте також:

 1. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
 2. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.
 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА СТАТТЯМИ ТА ЕЛЕМЕНТАМИ
 4. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 5. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 6. Встановлення нормативів по окремих статтях дозволяє забезпечити оптимальну потребу підприємства в оборотних коштах.
 7. Групування витрат підприємства за статтями калькуляції
 8. За економічними елементами і калькуляційними статтями.
 9. Завдання для семінарських занять
 10. Запитання до семінару
 11. Захист права ін Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
 12. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Додаткова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.